Fenomenet med spotlighteffekten - alla tittar på mig!

Känner du dig någonsin som om du är i Truman Show? Inom psykologin finns det något som kallas för ”spotlighteffekten” - detta är när du överskattar din närvaro och den uppmärksamhet som andra ger dig.
Fenomenet med spotlighteffekten - alla tittar på mig!
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Spotlighteffekten är den effekt som gör att vi känner att de omkring oss tittar på oss mer än de faktiskt gör. Flera olika studier inom socialpsykologin har uppmärksammat detta fenomen. Vad är förklaringen bakom fenomenet med spotlighteffekten? Tja, i grund och botten är det resultatet av vår väl tilltagna egocentricitet.

Vi är alla mittpunkten i våra egna världar. Det betyder inte att vi är arroganta eller att vi värderar oss själva högre än andra. Snarare betyder det att vi analyserar hela vår existens utifrån våra egna erfarenheter.

Du använder känslan av att alla tittar på dig eller observerar dig för att utvärdera världen runt dig, inklusive andra människor. Dessa andra människor vet emellertid ingenting om dig eller om de idéer du kan ha om dem. Varför? Eftersom de också är centrum för sina egna världar och har andra distraktioner.

När du koncentrerar dig på något som påverkar dig antar du ofta att det också förtjänar andras uppmärksamhet. Detta är hjärtat i vad socialpsykologer kallar spotlighteffekten.

En man som spelar arrogant

Fenomenet med spotlighteffekten och Barry Manilow-experimentet

Barry Manilow-experimentet genomfördes vid ett universitet i USA. Forskarna bad tio personer besöka psykologiavdelningen. De bjöd in nio av dem vid rätt tidpunkt och tog dem till ett rum för att fylla i några formulär.

Men de bjöd in den sista deltagaren femton minuter senare än resten. Denna deltagare fick gå in till ett kontor med en av forskarna där han fick ta på sig en stor t-shirt över sina egna kläder. Detta var en T-shirt som många skulle betrakta som ful och ”skrikig” med en stor bild av sångaren Barry Manilow på framsidan.

Efter att han tagit på sig t-shirten tog en forskare deltagaren till ett rum. Ett där alla andra var i färd med att slutföra sina formulär. Efter att han fått vänta i fem minuter, sa en annan forskare till deltagaren att det var okej att vara sen och att han kunde börja fylla i samma formulär.

Fem minuter senare fick han höra att hans sena ankomst till rummet trots allt påverkade resultatet och att det var bättre för honom att inte delta.

I slutändan blev deltagaren uppmanad att försöka uppskatta antalet personer som han trodde hade märkt att han hade på sig en t-shirt med Barry Manilow. Och personen som burit denna t-shirt under hela experimentet menade konsekvent att cirka åtta personer hade lagt märke till klädesplagget.

Därefter konsulterades resten av deltagarna som just hade fyllt i formulären. Överraskande nog hade ingen av dem lagt märke till t-shirten. Detta experiment upprepades många gånger och resultatet blev konsekvent detsamma.

Fenomenet med spotlighteffekten: att överskatta antalet

De utsedda deltagarna överskattade antalet personer i rummet som hade lagt märke till t-shirten. Om du sätter dig själv in i deras situation är deras svar mycket meningsfulla. Tänk dig att du själv blev intvingad i ett rum med en t-shirt som du tyckte var löjlig. Säkert skulle du också tro att alla skulle komma att lägga märka till den.

Detta är inte bara en effekt av en Barry Manilow-t-shirt. Samma test replikerades med en Vanilla Ice-t-shirt. Forskarna uttalade sarkastiskt i sin rapport att Vanilla Ice var en popikon vars 15 minuters berömmelse redan hade passerat när denna studie blev genomförd.

Att släcka spotlighteffekten

Ett undantag är dock värt att nämna. I en annan studie, där forskare gav deltagarna tid att vänja sig vid att bära sin nya popkulturs-t-shirt innan de gick in i det andra rummet, var de inte lika sårbara för spotlighteffekten.

Med andra ord, de trodde inte att många skulle märka t-shirten. Detta är viktigt att notera eftersom det ger oss en uppfattning om varför spotlighteffekten uppstår. Fenomenet med spotlighteffekten inträffar faktiskt eftersom människor är fokuserade på sin egen närvaro. Om människor blir distraherade eller vana vid den så minskar spotlighteffekten.

Alltså, när du tycker att alla tittar på något du precis gjort, fråga dig själv om det bara beror på att du är besatt av dina egna handlingar. Sanningen i saken är att alla andra verkligen tittar på dig. Men de oroar sig i själva verket för sitt eget beteende och tänker att andra ägnar för mycket uppmärksamhet åt dem!

En sorgsen kvinna

Handlar det om dig?

En av de mest begränsande övertygelserna hos människor är tron att allt kretsar kring dem. På många områden i våra liv känner vi oss som om där finns en stor strålkastare. En som lyser på varje liten rörelse vi gör. Vi känner att vi övervakas och att alla tittar på oss.

Om du hela tiden upplever att du befinner dig i stålkastarljuset så kommer du att ägna hela ditt liv åt att försöka behaga andra. För du vill ju inte se dålig ut. Du har för vana att lägga ner en oändlig mängd energi för att försöka uppfylla förväntningarna från alla omkring dig. Men kom ihåg att vetenskapliga bevis visar att andra människor inte är lika bekymrade över dig som du tror att de är!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.