Fenomenet telekinesi: pseudovetenskap eller parapsykologisk förmåga?

Alla minns hur Luke Skywalker försökte flytta på föremål med hjälp av sina tankar. Har du någon gång undrat om det finns ett korn av sanning i denna typ av berättelser? Finns det verkligen människor som har telekinetiska förmågor?
Fenomenet telekinesi: pseudovetenskap eller parapsykologisk förmåga?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Fenomenet telekinesi, eller psykokinesi, syftar på förmågan att påverka, förändra eller flytta på fysiska objekt med hjälp av tankekraft. Handlar det bara om science fiction? Pseudovetenskap och vidskepelse, som den omtyckte Carl Sagan brukade säga. Förmodligen är det så.

När du tänker på telekinesi ser du säkert för dig Jedierna från Stjärnornas krig, Carrie White från filmen baserad på Stephen Kings roman eller Eleven från TV-serien Stranger Things. Här är det åter fråga om fantasiberättelser. Emellertid finns det ny information som kanske kan ge dig en annan syn på saken.

I samband med utvecklingen av så kallade “neuroteknologier”, såsom Neuralink, har uppfinnare som Elon Musk gjort gällande att människan snart kommer att kunna interagera med elektroniska enheter via tankar… och ett gränssnitt. För att använda ett berömt citat från Arthur C. Clark: “Magi är bara vetenskap vi ännu inte förstår”.

Nina-Kulagina-ansags-vara-bevis-for-fenomenet-telekinesi

Fenomenet telekinesi i historiskt perspektiv

Termen telekinesi myntades år 1914, men det dröjde till 1934 innan parapsykologen JB Rhine började göra experimentell forskning i ämnet. Men ännu är det ingen som lyckats bevisa att människor har förmågan att mentalt påverka yttre händelser eller objekt utan att använda sig av fysisk kraft.

Trots avsaknaden av bevis är telekinesi något som fortfarande väcker stort intresse. Det var under kalla kriget som forskningen inom området nådde sin kulmen. På 1980-talet fick de nationella akademierna för vetenskap, teknik och medicin i uppdrag av amerikanska arméns forskningsinstitut att genomföra vad som skulle komma att bli en av de mest anmärkningsvärda studier som någonsin gjorts om fenomenet telekinesi.

Resultatet av denna studie befäster den uppfattning som dagens experter har vad gäller telekinesi. Låt oss ta en närmare titt.

Varför telekinesi sägs vara omöjligt

Den brittiske fysikern John G. Taylor är förmodligen den främste forskaren inom “fältet” telekinesi. Enligt Taylor finns det ingen fysisk mekanism som skulle kunna möjliggöra telekinesi. Förklaringen är denna:

Forskare menar att telekinesi är fysiskt otänkbart

Det egendomliga fallet med Nina Kulagina

Nina Kulagina drog till sig mycket uppmärksamhet och nyfikenhet bland forskare som studerade telekinesi. Hon föddes i Ryssland 1926 och anslöt sig till Röda armén vid 14 års ålder. Under andra världskriget ingick hon i ett stridsvagnsregemente. Men det var först efter kriget som hon började visa prov på färdigheter som gick utöver en hemmafrus normala förmågor.

Kulagina kunde få föremål att förflytta sig utan att röra vid dem. Allmänheten fick snart nys om hennes talanger och en grupp sovjetiska experter lät henne genomgå en rad tester och experiment. Detta är ett av de mest välkända fallen från kalla kriget-eran. Det finns fortfarande svart-vita inspelningar där man kan se hur Kulagina med blotta viljan separerar äggulor från äggvitor och får tändstickor att röra på sig.

Enligt Kulagina var hennes krafter starkare när hon var arg. Efter dessa uppvisningar klagade hon över utmattning, ryggvärk och ögonsmärtor. Till slut påstod Kulagina att hon hade förlorat sina färdigheter på grund av stormar. Hon hävdade att elektriska fenomen i vädret inverkade på denna tillsynes extraordinära förmåga. 

Så är det sant att Nina Kulagina hade telekinetiska krafter? Numera tror de flesta experterna att dessa påståenden bara var sovjetisk propaganda.

Kan telekinesi bli möjlig i framtiden?

Det är många som tvivlar på att telekinesi kan bli verklighet inom en snar framtid. Det verkar orimligt med tanke på att forskare har ägnat årtionden åt att bevisa att fenomenet telekinesi går stick i stäv med allt vi vet om fysik, vilket gör att det framstår som något omöjligt.

Men som vi tidigare nämnde presenterade Elon Musk nyligen Neuralink, ett företag som utvecklar teknologi som kan skapa broar mellan hjärnan och maskiner. Vad är målsättningen? Det första målet är att behandla sjukdomar som blindhet, rörelserubbningar och neurogenerativa sjukdomar. Det andra är att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Kanske kommer man att utforma en bil som kan köras med tankekraft? Den formen av telepati skulle förmedlas via små gränssnitt som gjorde det möjligt för dig att kommunicera med din bils dator.

Det verkar som om tekniken är den felande länken för att vi ska få ett grepp om sådant vi tidigare ansett vara omöjligt. Låt oss se vad som händer under de nästkommande åren.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.