Filosofen Jiddu Krishnamurti om sanningen

I den här artikel kommer du att få lära dig om en av de viktigaste spirituella ledarna under 1900-talet.
Filosofen Jiddu Krishnamurti om sanningen
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Filosofen Jiddu Krishnamurti var en av de främsta spirituella ledarna under 1900-talet. Innan han hade fyllt 18 så valde den Teosofiska stiftelsen ut honom för att föra ut deras budskap till världen.

Han blev utbildad av organisationen den Österländska stjärnan.

Han fick sin utbildning under 20 års tid men nekade erbjudandet om att bli deras spirituella ledare. Jiddu började därefter att resa runt i världen och undervisa för att få folk att förstå behovet av en global förändring.

Han deltog dock aldrig i några religiösa grupper. Han fokuserade på att förstå varför människan skulle göra sig av med rädslor, ångest, avundsjuka, smärta och ilska. Hans arv finns bevarat i hans tal, litteratur, intervjuer, brev och artiklar.

Jiddu från sidan.

Hans tidiga liv

Jiddu föddes i en hinduisk familj i en liten stad i södra Indien. Han var ofta sjuk som barn och man trodde att han led av en mental nedsättning. Vissa säger att han behandlades illa av sin far och vissa lärare.

Då han var 10 år gammal så gick hans mor och syster bort, vilket var väldigt svårt för honom.

Han fann dock frid i naturen. 1909 träffade han Charles Webster Leadbeater, en s.k. spågubbe, som sade att han var imponerad av pojkens aura. Han sades till och med vara människans framtida vägledare.

Webster tillhörde det teosofiska samhället och utbildades vid Adyar och senare utomlands. Jiddu adopterades av en annan medlem av organisationen, Dr. Annie Besant. Hon blev en modersfigur för Krishnamurti.

Det teosofiska samhället och Jiddu Krishnamurti

1911 grundade det teosofiska samhället den Österländska stjärnan för deras nya lärare: Jiddu Krishnamurti. Samma år flyttade han till London, där han gav sitt första tal och publicerade sin första litteratur.

Under de nästföljande tre åren reste han runt i Europa och följdes av sina teosofiska följare. Efter andra världskriget begav sig Krishnamurti ut på en världsturné.

1922 reste han till Kalifornien och träffade en av de mest inflytelserika personerna i sitt liv: Rosalind Williams. Tillsammans grundade de Happy Valley School, men deras romantiska relation fungerade inte.

Under samma år gick Krishnamurti igenom något som han senare kom att kallat ett “intensivt spirituellt uppvaknande”, där han upplevde en mystisk förening.

Hans bror, som hade varit med honom under alla dessa år, dog kort därefter i tuberkulos.

Efter att hans bror hade gått bort trodde Krishnamurti inte längre på teosofin. Han lyckades till och med upplösa samfundet, vilket inte blev populärt bland organisationens medlemmar.

Jiddu på ålderns höst.

Ensamturné och andra orosmoment

Under de följande 14 åren reste filosofen Jiddu Krishnamurti runt i världen och gav tal och skrev artiklar. Efter detta återvände han till Indien 1947 för att ge en konferensturné för tusentals unga intellektuella.

Krishnamurti uteslöt religion och politiska ideologier från sitt liv eftersom han trodde att de var faktorer som delade upp mänskligheten i olika läger.

Hans lärdomar gick utöver de trossystem som människan hade upprättat. Eftersom han ville undvika sin guru-image så diskuterade han inte traditioner eller tankeskolor på sina konferenser.

Han pratade istället om sin kunskap om det mänskliga sinnet och det som han ansåg vara heligt. Han tog sig an de utmaningar som hade utfärdats av vetenskapsmän och psykologer.

Jiddu Krishnamurtis arv

Jiddu Krishnamurti dog i sköldkörtelcancer då han var 90 år gammal. Hans kropp kremerades och askan spreds ut över hela Indien, England och USA – de tre länder han haft mest inflytande i.

Han grundade flera skolor runt om i världen och startade även Krishnamurti-stiftelsen som fortfarande driver flera skolor. Hans följare har fortsatt att sprida hans lärdomar.

Filosofen Jiddu Krishnamurti tittar mot horisonten.

Sanningen var ett väglöst land för filosofen Jiddu Krishnamurti

Kärnan i Krishnamurtis lärdomar är hans deklaration av sanningen som ett väglöst land från 1929. Han lärde oss att människan inte kan uppnå det genom organisationer, uppfattningar, dogmatism, präster, ritualer eller filosofi.

För honom kan sanningen bara uppnås genom att man förstår och observerar det som finns i våra sinnen. Människan har omgett sig själv med symboler, idéer och uppfattningar.

Detta dominerar hans tankar, och därför dominerar det även hans liv och hans relationer. Namnet och formen på våra kulturer bör inte avgöra vilka vi är eftersom de är traditionellt ytliga. Vi måste istället frigöra våra sinnen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Krishnamurti, Jiddu (2009) Freedom from the Known. Edited by Mary Lutyens. HarperSanFrancisco. 978-0060648084.
  • Lutyens, Mary (2016) J. Krishnamurti. The Open Door (A Biography of J Krishnamurti). Krishnamurti Foundation Trust Ltd. B01HPZ9KZ8.
  • De Sousa A. (2012). Mind and consciousness as per j. Krishnamurti. Mens sana monographs, 10(1), 198–207. doi:10.4103/0973-1229.86145.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.