Finns det någon nytta med: ”det kunde ha varit värre”

”Oroa dig inte, det kunde ha varit värre!” Detta är ett mycket vanligt uttryck som vi använder när någon går igenom en svår situation. Men finns det egentligen någon fördel med att underskatta vad människor går igenom?
Finns det någon nytta med: ”det kunde ha varit värre”
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Många av oss har befunnit oss i denna situation. Vi har precis förlorat ett jobb, avslutat ett förhållande eller blivit besvikna på annat sätt. Men så snart vi öppnar upp angående detta med någon närstående kommer de med den gamla klyschan:Oroa dig inte, det kunde ha varit värre. Vi använder ofta uttrycket för att vi inte vet vad annat vi kan säga. Men finns det egentligen någon fördel med att använda uttrycket, vare sig det sker med tankar, ord eller gärningar?

Utöver huruvida det är användbart eller inte finns det gott om bevis för dess användning. Det är mycket vanligt att vi jämför våra situationer med andras och vi använder dem som referens. Ibland kan det ge dig lättnad att veta att vissa människor går igenom svårare saker än vad du gör.

Det är som om ditt sinne desperat letar efter något att hålla sig fast vid för att säga: ”Tja, med tanke på allt så är saker inte så dåliga som de hade kunnat vara”.

Det är en märklig tendens som de flesta av oss har en benägenhet för, och den har också studerats inom psykologin. Vi vet att det är en typ av anpassningsstrategi som är vanligt förekommande. Ändå finns det några nyanser i denna ”livräddare” som vi alla bör komma ihåg.

En kvinna i regnet

”Det kunde ha varit värre, det regnar inte.”

Du är på väg hem efter jobbet och din bil går sönder. Du ringer till bärgningen och väntar. I din förtvivlan försöker din hjärna hitta ett sätt att trösta dig på. ”Tja, det kunde ha varit värre, det regnar inte åtminstone!” Och underligt nog hjälper den tanken ofta.

Ett annat exempel kan vara under ett besök hos läkaren. Under mötet ger han dig nyheten att du har diabetes. Helt logiskt skapar hans uttalande en viss rädsla i dig. Men läkaren ler lugnande och säger, ”Oroa dig inte, det kunde ha varit mycket värre, det finns mycket allvarligare sjukdomar som lurar där ute”.

I dessa två exempel kan du föreställa dig själv i två mycket olika situationer. I den första ger tanken, att situationen kan bli värre, dig lättnad. Det andra exemplet är dock en ”fälla” som vi ofta hamnar i. Det vi gör här är att underskatta allvaret i en situation medan vi jämför den med en annan.

Det faktum att en läkare säger att det finns människor i mer komplicerade och tuffa situationer än din hjälper inte riktigt. Vad denna strategi faktiskt uppnår är att undervärdera allvaret i personens specifika situation.

När du gör detta riskerar du dessutom att få den drabbade att känna sig skyldig eftersom denna har funnit lättnad i tanken att andra har det sämre än dem. Vi kan dra slutsatsen att det inte är logiskt eller etiskt att använda dessa typer av kommentarer.

”Det kunde ha varit värre”, frasen som undergräver en människas upplevelser

Om det är något som vi människor ofta brister i så är det att veta hur man kan stödja, ledsaga och hjälpa andra människor. När du går igenom svåra tider vill du normalt inte att de omkring dig får samma problem eller drabbas av den förlust du har upplevt. Allt du vill ha är lite förståelse och kärlek.

Men många använder sig av dessa okloka kommentarer och proklamerar glatt till människor att: “Det kunde ha varit värre”.

Låt oss föreställa oss att du är med om en bilolycka, men den enda skadan du drabbas av är en upplevd smärta i nacken. Om någon då säger till dig att saker och ting kunde ha varit så mycket värre, kan detta skapa en ökad ångest i ditt sinne om att det kan få värre konsekvenser i framtiden. Du kanske till och med är rädd för att köra igen.

Låt oss ta ett annat exempel. Tänk dig att du har fått sparken från jobbet. Du kommer inte tröstas av tanken att du skulle ha kunna drabbats av ännu värre svårigheter. Varför? Eftersom allt dessa kommentarer gör är att förvärra det du upplever just nu.

De förnekar bara dina känslor och den verklighet du står inför genom att jämföra dem med något som inte har något att göra med dig och som inte kan och inte borde ge någon lättnad i dig. Du kommer inte att må bättre genom att veta att andra har det sämre.

En orolig tonåring

Risken med offermentalitet

I en studie utförd av Shelley Taylor och Joan Wood vid University of Texas drog forskarna några intressanta slutsatser angående detta ämne. Det finns något ännu vanligare än andra som påstår att saker och ting kunde ha varit värre. Det vanligaste är att du faktiskt säger detta till dig själv.

Den slutsats de drog från sin forskning var att det inte alltid hjälper oss att använda denna typ av strategi för psykologisk anpassning till svårigheter. Dessutom, om det du går igenom är allvarligt kan det ofta göra saker värre.

För att förstå detta lite bättre ska vi ge ytterligare ett exempel. Låt oss föreställa oss en tonåring som har varit utsatt för mobbning under hela gymnasietiden.

Den här unga mannen tröstar sig med tanken att saker och ting kunde ha varit värre. Till exempel blev han aldrig utsatt för en fysisk misshandel. Han kanske finner tröst i det faktum att ingen fick reda på vad som hände med honom, varken hans föräldrar eller hans lärare. Detta skapar dock ingen verklig fördel. Han tror att han inte drabbades av det värsta möjliga resultatet, men verkligheten i situationen är en annan.

Att undergräva lidandet

Genom att använda denna ohjälpsamma strategi underminerar han vad han faktiskt har gått igenom. Han konfronterar inte, och försöker inte hantera, sitt lidande för att han har underskattat det. Han har använt en försvarsmekanism för att försöka hjälpa sig själv, men allt han har gjort är att undvika traumat. Som du kan se har han faktiskt förvärrat situationen och har inte löst det på minsta sätt.

Således kan vi, som en slutsats, våga påstå att kommentaren ”det kunde ha varit värre” under några få specifika omständigheter kan vara riktigt användbar. Men låt oss inte ignorera eller bagatellisera människors lidande, hur obetydligt det än kan tyckas för dig.

Det är viktigt att uppmärksamma och respektera varje situation som olika människor går igenom. Sanningen i saken är att om du inte förstår att situationen den andra personen upplever kan skapa verkligt lidande och ångest hos dem, så blir det mycket svårt för dig att hjälpa dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.