Hälsoeffekter av mobbning under livets gång

Mobbning kan påverka vår hälsa under många år framåt. Det är viktigt att den som drabbats får psykologisk vård.
Hälsoeffekter av mobbning under livets gång
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Mobbning har en negativ påverkan på vår hälsa. Detta beteende sårar och förnedrar folk så att de drabbas av ångest och stress. Vem som helst som blivit mobbad kan utveckla depression, kronisk smärta, matsmältningsproblem och även insomni. Dessa hälsoeffekter av mobbning kan också bli permanenta.

Folk mobbar andra på många skadliga sätt. Det händer inte bara i skolan, utan även på arbetsplatsen, inom våra relationer, mellan föräldrar och barn och även syskon. Konsekvenserna av mobbning är så allvarliga att experterna anser att det har blivit ett hälsoproblem.

Enligt en studie vid University of Almería så utgör mobbningsrelaterade självmord en tredjedel av antalet dödsfall bland unga mellan åldrarna 15 och 29. Dessa siffror fortsätter att öka varje år. En annan studie vid Suffolk University i Boston varnar att de flesta program som har som mål att förhindra mobbning inte fungerar.

Specialister inom mobbning och våldsamt beteende har noterat att huvudelementet bakom allt detta är att man förstår vad som motiverar en mobbare och en person som skrämmer andra och utövar makt över dem. Vi vet att många mobbar andra för att kompensera för sin egen brist på självkänsla. Andra mobbar p.g.a. dålig uppfostran i hemmet. Det är väldigt få personer som gör det för att verkligen vara elaka.

Det finns en annan viktig aspekt när det gäller detta ämne: effekten av mobbning på offrets hälsa och nödvändigheten att så snart som möjligt hjälpa personen på en social och psykologisk nivå.

“Det finns tre saker som är viktigt i livet. Den första är att vara snäll. Den andra att vara snäll. Och den tredje är att vara snäll.”
-Henry James-

Pojke som tittar ut genom fönstret.

Vad finns det för hälsoeffekter av mobbning?

Det har varnats om att hälsoeffekterna av mobbning är så allvarliga att det finns behov av preventiva åtgärder. I de mest extrema fallen så kan en mobbad person till och med vilja begå självmord.

Det finns andra aspekter som man också måste tänka på. Ett psykologiskt lidande som varar över sex månader kan medföra väldigt allvarliga fysiska och psykologiska förändringar. Den traumatiska effekten av dessa erfarenheter kan finnas kvar under flera år.

Typer av mobbning

Som vi tog upp i början så finns det ett brett spektrum av beteenden. Här är några exempel:

 • Verbala (förolämpningar, nedvärderande kommentarer)
 • Sociala (personen isoleras)
 • Fysiska (aggression)
 • Psykologiska (manipulation, utpressning)
 • Sexuella (tafsande, fysisk förödmjukelse, sexuella övergrepp)

Psykologiska hälsoeffekter av mobbning

Detta beteende har också några effekter som inte lämnar yttre märken. Dessa effekter försvagar personens integritet och leder ofta till dålig fysisk hälsa.

 • Minskad självkänsla
 • Stress och ångest
 • Brist på självförtroende
 • Problem med personlig utveckling
 • Motivationsbrist
 • Minskad kvalitet av sociala relationer
 • Psykologisk stress
 • Osäkerhet
 • Skuldkänslor för att personen inte vet hur han eller hon ska hantera dessa situationer
 • Självskador
 • Depression
 • Självmordstankar

Fysiska hälsoeffekter av mobbning

David Hanscom är specialist på kronisk smärta. Han har publicerat verk angående ämnet som har visat oss något riktigt viktigt: en person som lider av mobbning i mer än fem månader drabbas av en försämrad hälsa. De första märkbara förändringarna är exempelvis ett försämras immunförsvar.

 • Det svenska neuroinstitutet SNS har påpekat att det är vanligt att man drabbas av problem med ryggraden. Ryggsmärtan kan också bli kronisk.
 • Insomnia.
 • Matsmältningsproblemen kan också bli kroniska.
 • Huvudvärk och migrän.
 • Viktminskning.
 • Hudproblem.
 • Hårförlust.

Experterna påpekar att känslor som skuldkänslor, ilska, rädsla och stress kan påverka våra fysiologiska processer.

Vad kan man göra för att förhindra mobbning?

Vi vet nu att mobbning har många effekter på hälsan. Vi förstår också att vissa personer, speciellt unga personer har ett dramatiskt svar på situationer som de inte vet hur de ska hantera. Denna typ av beteende påverkar klassrummen, arbetsplatserna och även många familjer.

Vad kan man gör åt det? Först av allt så måste man utbilda sig själv. Man måste vara känslig och etablera preventiva åtgärder inom skolor, universitet, vårdcentraler och arbetsplatser.

Hälsoeffekter utav mobbning kan vara längee.

Varje person måste veta att det finns professionell hjälp att tillgå då detta behovs. Man måste erbjuda tillgång till psykologer som kan vara med då det behövs.

Vi måste ha mer förståelse för denna typ av situationer. Man kan inte motverka mobbning med goda intentioner eller huskurer. Man behöver konkreta, intelligenta och effektiva handlingar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Van Dijk, A., Poorthuis, A. M. G., & Malti, T. (2017). Psychological processes in young bullies versus bully-victims. Aggressive Behavior43(5), 430–439. https://doi.org/10.1002/ab.21701
 • Organización Panamericana de la Salud. (2003). La intimidación sexual. In E. G. Krug, L. L. Dahlberg, J. A. Mercy, B. Zwi, Anthony, & R. Lozano (Eds.), Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (pp. 160–197). Washington, D.C.: Organización Mundial de la Salud. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.