Flyg som en fjäril, stick som ett bi

Flyg som en fjäril, stick som ett bi

Senaste uppdateringen: 16 april, 2024

Muhammad Ali sade i en referens till sitt boxande att “jag flög som en fjäril och jag stack som ett bi”. Detta refererade inte bara till hans attityd i ringen, utan även hans attityd till livet.

Som sociala varelser får vi berättat för oss att vi bör definiera oss själva, uttrycka våra åsikter, kämpa, göra vår närvaro hörd… Att vi bör leva livet till max.

Men hur kan man göra det om man inte känner sig själv? Hur är det möjligt att gå genom livet konsekvent och originellt på samma gång? Vad bör vi involvera oss i och vad bör vi lämna bakom oss?

“Mannen som har börjat leva allvarligare inombords börjar leva enklare utanpå.”

-Ernest Hemingway-

Solnedgång på strand

Vad menade Ali när han sa att han “flög som en fjäril och stack som ett bi”?

Ali menade att han i sin karriär som boxare och i sitt personliga liv borde anamma ett synkroniserat och varsamt rörelsemönster, med rytm men utan att tvinga tempot.

Han tyckte att han borde lära sig från alla livets upplevelser och integrera detta i sitt sätt att vara, men utan att tvinga sig själv att internalisera något som inte var tydligt i sitt resonemang eller sätt att vara.

Men detta är, tvärtemot vad vi blivit lärda, inte obeslutsamhet, karaktärssvaghet eller likgiltighet mot andra.

Det handlar mer om en intern kamp du bör ta dig igenom med tid och omvårdnad tills du kan dra giltiga slutsatser om dig själv.

Endast på detta sätt kan du flyga som en fjäril, observerande, registrerande och analyserande av olika situationer som inträffar omkring dig, så att du senare kan känna dig säker och passionerad under viktiga och avgörande stunder.

Och du kommer sticka som ett bi, med bra sikte, utan att orsaka skada, men med säkerhet på ditt uppdrag.

Hur man har en bra attityd genom att vara som en fjäril och ett bi

Att flyga som en fjäril och sticka som ett bi är ett sätt att leva som frigör oss från mental press.

Det uppmanar oss att uppfylla våra passioner – anledningen till att vi är här. Vi kan bara känna till dessa om vi haft uppmärksamhet på vår egen historia och vårt eget kall.

För att kunna leva på detta sätt måste man, precis som i boxning, följa en serie rekommendationer och råd:

Välj dina strider med omsorg

Hänge dig inte åt strider som kommer ta för mycket av din energi och som inte kommer ge dig några svar. Trots att du tror att stridande för ett speciellt ändamål är det rätta så bör du fråga dig själv om du kan vara användbar, revolutionerande och konsekvent i det.

Om du tvivlar på dig själv på någon av dessa punkter är det bättre att inte involvera dig i den striden eftersom externa strider kan bli till ett krig mot dig själv.

Ta avstånd men var på din vakt om din hjälp vid någon punkt skulle behövas. Kom ihåg fjärilen.

Följ dina passioner; sätt inte bara mål

Om du väljer en passion i livet och lägger all beslutsamhet på att uppnå och bibehålla den så kommer punkterna du fokuserar på vara mer som priser att vinna, och mindre som uppoffringar.

Var en fjäril och se dina mål tydligare.

Hopp i solnedgång

Dina mål kommer aldrig vara tillräckliga om din passion är stor och uppriktig. Fokusera på kortsiktiga mål, men skissa fram dina långsiktiga mål. På så sätt kommer du hålla hoppet uppe.

Gå ut, jaga och uppnå dem. Var som ett bi.

Gör inte ditt liv till en uppvisning av offermentalitet eller prakt

Var bara dig själv, med brist på vissa färdigheter, talang på några och med extraordinära kunskaper på andra.

Använd lärdomarna du lärt dig under livet som referenser istället för att försöka lära ut dem till andra personer. Endast på detta sätt kommer du dra giltiga slutsatser utan att försöka få dem godkända av resten av världen.

Definiera dig som individ, men var samtidigt empatisk.

Lys med ditt eget ljus, för då kommer du vara en fjäril och ett bi utan att ens inse det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.