För ett par göder friheten lågan

För ett par göder friheten lågan

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Vi tillhör som människor ett samhälle som vi inte har valt, ett samhälle där sånger säger mycket om hur mycket två personer älskar varandra. Om hur mycket de behöver varandra och hur idealiskt det hade varit att vara tillsammans. I barnfilmer ser vi hur prinsen räddar prinsessan från drakar så att hon kan bli HANS drottning. Det är nästan obligatoriskt för dem att förenas. Men vad händer då med friheten, oberoendet och det individuella projektet?

Huset, bilen, datorn och även dina husdjur tillhör dig, men inte en annan människa. En människa tillhör sig själv, universumet och dennes egna erfarenheter. Ingen har rätten att ta din identitet och klippa dina vingar.

Hur vi “överlever” kärleksförhållanden

Under de senaste tvåhundra åren kan vi se hur det romantiska konceptet kärlek har blivit etablerat. Det implicerar att man tänker på paret som en enhet. Kärleken innebär att göra den andra personens dagar unika för att denne är vid din sida.

Hav

Du träffar någon och allt är fantastiskt. Under de första månaderna är allt nytt. Varje gest, varje ord, varje plats. Du vill inte separera dig från denna personen. Ni börjar skapa en dynamik för två personer, där det förr bara fanns en.

Detta är fantastiskt, men allteftersom tiden går löper dynamiken risk för att bli behov, på ett sätt där det tolkas som själviskhet om den ena klarar sig själv.

Häri finner vi misstaget. Vi bör vara tillräckligt rationella, inom irrationaliteten som genereras av kärlek, för att inte tappa bort friheten. Vi bör vara medvetna om att individuella aktiviteter, dina egna vänner och ensamhetens tillfällen är den luft som behövs för att kärlekens komet ska kunna nå så högt den bara kan.

Kommunikation är det bästa verktyget för att främja friheten

För att kunna främja frihet och oberoende är nyckeln en hälsosam och funktionell kommunikation. Det bör inte vara ett problem att informera din partner om dina planer. Det är inte hälsosamt för dig att tänka på hur du ska förhandla det du vill göra.

Ert förhållande är inte en affärsverksamhet. Det bör vara en plats av tillit och förståelse där allt bra från båda parter samlas.

Par i kök

När det kommer till att prata med din partner bör du tänka på att du inte bara pratar med din partner. Du pratar med din partner och dennes livserfarenhet. Här spelar två attityder roll.

Å ena sidan förståelsen att din partner måste anpassa sig efter dig. Tidigare kan personen ha upplevt saker som gör att denne inte litar på andra och är rädd.

Å andra sidan bör du förstå att det förflutna är det förflutna. Framför dig finns en ny person som kommer att ge dig en ny framtid. En som kommer att vara fantastisk för er båda.

Att tycka om varandra och dela kvalitetstid fritt

Den största friheten finner vi när vi drar nytta av vår tid och ger den kvalitet, som när vi är tacksamma för den tid som den andra personen ägnar åt oss. På detta sätt kan vi uppskatta personen och varje gest denne gör, utan att tro att “detta är vad du får” eller att denne är tvingad till att göra det eftersom det är vad samhället dikterar som dennes roll som en partner.

Par som njuter av friheten på stranden

Som slutsats är det därför bra att komma ihåg att utrymme är vitalt inom ett förhållande. Det ni delar och även ditt personliga utrymme. Faktum är att du troligast kommer att berika ert gemensamma utrymme genom att främja ditt eget.

Att sakna personen, att känna att du vill ha personen med dig eller ha tid till att reflektera, är nämligen exempel på aktiviteter som kan förbättra er relation. Aktiviteter som är svåra om ni alltid är tillsammans.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.