Enastående framsteg inom neuropsykologisk rehab

Nya teknologier har haft breda användningsområden inom detta fält. I den här artikeln lär du dig om fördelarna med neuropsykologisk rehab.
Enastående framsteg inom neuropsykologisk rehab
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Den nya tekniken har haft en påverkan på folks liv men även inom andra viktiga områden inom hälsovetenskapen, och det har gjorts stora framsteg inom neuropsykologisk rehab.

Inom neuropsykologin så har de nya teknikerna utvecklats under flera år. Detta har öppnat upp för utvecklingen av nya och precisa mätinstrument som är enkla att använda och som man kan komma över till ett bra pris.

Dessa nya teknologier är å andra sidan nya inom neuropsykologisk rehab.

Fördelar för neuropsykologisk rehab

Nya teknologier och framsteg inom neuropsykologisk rehab gör att användarna får större tillgänglighet till samhället. Det har exempelvis varit ett bra redskap för patienter som har svårt att röra sig.

Datoriserad assistans ger oss även chansen att få mer precisa data och skräddarsydda behandlingar.

Å andra sidan blir det enklare att ta hand om individer eller grupper, vilket i princip minskar antalet vårdinsatser. Dessa nya teknologier kan trots allt behandla flera patienter på samma gång.

Kvinna med sin mor.

Vad finns det för nackdelar med dessa framsteg inom neuropsykologisk rehab?

De nya teknologierna har många fördelar inom neuropsykologisk rehab, men de är långt ifrån felfria. Å ena sidan är det inte möjligt att få högkvalitativ information hela tiden under en procedur.

Användaren behöver dessutom lära sig hur man använder dessa teknologier. Det handlar inte bara om att veta hur man får tillgång till dem, utan om att man måste vara medveten om att brist på kunskap kan påverka behandlingen.

Vad behöver jag för redskap?

De nya teknologierna kan hjälpa med kognitiv behandling och specifik rehab. Dessa redskap kan användas på i princip alla, men vissa av dem är skapade för specifika grupper (barn, äldre, handikappade etc.).

De två teknologier som nuförtiden används mest inom neuropsykologisk rehabilitering är mjukvara och virtuell verklighet.

Kvinna vid dator.

Framsteg inom neuropsykologisk rehab: mjukvara

Dessa inkluderar datoriserade instrument för kognitiv behandling. Det finns för närvarande många alternativ, men det är inte alla som har visat sig vara effektiva eller gångbara.

En av de mest användbara plattformarna är NeuronUp. NeuronUp gör att du kan ge kognitiv stimulans och rehabilitering.

Den gör detta genom att kombinera övningar för grundläggande kognitiva funktioner, dagliga sysslor och sociala förmågor. De kan även kombineras med traditionella metoder.

Det finns många alternativ för mjukvara för kognitiv träning för äldre.

Exempelvis Mementia, Kwido eller VITRA-EL gör att äldre med kognitiva begränsningar eller demens kan träna sina kognitiva funktioner genom enkla spel som är designade speciellt för dem.

Å andra sidan finns det många appar man kan använda för att träna och kontrollera sessionerna på distans, som exempelvis CloudRehab.

Detta är en gratis-app för personer med hjärnskador eller rörlighetsproblem som behöver neuropsykologisk rehab.

CloudRehab låter patienterna göra samma övningar i hemmet, ladda upp videor i molntjänsten och vara under uppsyn av utbildad personal utan att behöva lämna hemmet.

Allt om framsteg inom neuropsykologisk rehab

Virtual reality

Virtual reality, eller virtuell verklighet, ger dig möjligheten att skapa fantastiska miljöer så att utvärdering och ingripande har en mer ekologisk och generell natur. Denna nya teknologi låter dig även kontrollera var du tränar.

Du kan skapa städer, hem eller specifika omständigheter för att fortsätta din neuropsykologiska rehab.

Virtual reality är fortfarande en teknologi som är under utveckling inom rehabiliteringsfältet. Det har dock gett många goda resultat för patienter med rörlighetsproblem samt äldre.

Ett exempel på ett virtual reality-verktyg är VinCI, som ger dig chansen att ge biofeedback. Detta innebär att den är medveten om dina framsteg och kan modifiera sig själv för att anpassa sig efter dina behov.

Framtiden inom neuropsykologisk rehab

Det råder ingen tvekan om att teknologierna utvecklas snabbt. Detta är goda nyheter när det kommer till utvecklingen av hjälpmedel för neuropsykologisk rehab.

Det finns för närvarande många redskap som gör denna rehab mer tillgänglig.

Dessa teknologier håller fortfarande på att testas och utvärderas, men de är utan tvekan fördelaktiga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Soto Pérez, F. Franco Martín, M. y Jiménez Gómez, F. (2010). Tecnologías y neuropsicología: hacia una ciber-neuropsicología. Cuadernos de neuropsicología, 4(2), 112-130.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.