Viktiga övningar för kognitiv stimulans

I denna artikel ska vi upptäcka några grundläggande övningar för kognitiv stimulans.
Viktiga övningar för kognitiv stimulans
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Elena García

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Sakerna vi lärt oss på senare år om vår hjärna är väldigt värdefulla. Till att börja med vet vi att den är elastisk och kan ändra sin struktur. För det kan man dra nytta av vissa övningar för kognitiv stimulans.

Vi vet även att den har kognitiva resurser som spelar en viktig roll när vi ställs inför hotet från neurodegenerativa sjukdomar. Därför ska vi idag dela med oss av några viktiga vanor för att stimulera hjärnan.

Till att börja med ska vi förklara skillnaden mellan stimulans, rehabilitering och kognitiv träning.

De olika typerna av kognitiv terapi

 • Inom området kognitiv rehabilitering kan vi inkludera aktiviteter som ämnar att återställa skadade kognitiva funktioner. Denna skada kan ha flera orsaker: trauma, mild kognitiv nedsättning eller till och med depression.
 • Kognitiv stimulans inkluderar aktiviteter som utförs för att skjuta upp kognitiv nedsättning.
 • Kognitiv träning är i sin tur en uppsättning aktiviteter vars syfte är att optimera eller bibehålla kognitiv prestationsförmåga. Det är ett bra sätt att förebygga framtida kognitiv försämring och förbättra den kognitiva reserven.

Dessa tre sätt att jobba med våra kognitiva funktioner är en typ av icke-farmakologiskt ingripande. Man har visat att dessa strategier kan låta en förbättra ens förmågor eller åtminstone bromsa deras försämring.

Enligt Jara (2007) kan äldre personer med kognitiv nedsättning gagnas av dessa strategier och förbättra sin livskvalitet.

Äldre herre

Kognitiv stimulans

Idag ska vi fokusera på kognitiv stimulans. Enligt Villalba och Espert (2014) har denna typ av behandling många fördelar. De betonar att den inte producerar bieffekter och inte involverar några läkemedel.

Vidare skapar den personlig kontakt med terapeuten och andra människor, vilket producerar positiva resultat för patientens beteende och förbättrar dennes kognitiva förmågor.

Det är även en aktivitet som hjälper till att etablera färdigheter och lär patienten att använda de resurser denna har.

Avslutningsvis är det viktigt att nämna att kognitiv stimulans kan vara avsevärt billigare än andra behandlingar.

Nu ska vi tala om några enkla övningar för kognitiv stimulans som kan utföras hemma. De har visat sig producera väldigt positiva resultat.

Övningar för kognitiv stimulans

Det finns många varianter av dessa övningar. De går från klassiska aktiviteter som hjälper oss att förbättra uppmärksamheten och minnet till hjärnträning med nya teknologier.

Nyckelövningar för minnesrelaterad kognitiv stimulans

 • Bilder och fotografier: dessa element låter oss jobba med korttidsminnet. Först måste vi observera bilden noggrant och sedan komma ihåg detaljer hos det efter några minuter.
 • En annan traditionell lek, såsom memory, kan hjälpa oss att förbättra minnet.
 • Avslutningsvis kan vi förbättra vårt minne genom att använda listor av ord som läses upp av någon annan. Det finns många färdiga listor online, men vi kan även göra våra egna.
Äldre läsande kvinna

Aktiviteter för uppmärksamheten

För att jobba med uppmärksamheten hemma kan vi läsa olika texter högt för den drabbade. När du läst dem ska du ställa frågor till personen om specifik information.

Man kan även jobba med bilder, precis som med minnesövningen. Denna gång ska vi dock fokusera mer på specifika detaljer.

Aktiviteter för att förbättra förmågan att göra uträkningar

Vi kan jobba med denna färdighet på många olika sätt. Ett av dessa är att försöka skriva en lista av angivna siffror från högst till lägst.

Du kan även göra mentala uträkningar. Du börjar med enklare problem och ökar sedan svårigheten successivt.

Ett annat test är att börja med en hög siffra och sedan kontinuerligt subtrahera en bestämd siffra. Du kan t.ex. börja med 27 och sedan subtrahera 3 åt gången.

Medvetenhets- och orienteringsaktiviteter

Med medvetenhet eller orientering jobbar vi med tre olika områden: tid, rymd och vår sociala krets.

För att förbättra vår generella medvetenhet – något som alltid är viktigt när en person börjar uppvisa tecken på kognitiv nedsättning – kan vi jobba med dagliga situationer, såsom:

 • Vilken dag i veckan, månad eller år det är.
 • Vilken årstid som råder.
 • De olika tidpunkterna på dagen och aktiviteterna vi utför då (vi äter frukost på morgonen, till exempel).
 • Födelsedag och ålder.
 • Var man bor (staden, orten, gatan).
 • Namn på en själv och familjemedlemmar.

Relatera det till personens liv

Detta kommer vara mycket mer effektivt om det är relaterat till personens dagliga liv. Det är en sak att göra en lista över kungar och dylikt, men att öva med inköpslistor är mycket bättre.

Det finns många övningar för kognitiv stimulans som vi kan utföra med inslag från det dagliga livet.

Det finns givetvis experter som kan hjälpa oss. Vi kan läsa alla böcker, artiklar och rapporter vi kan lägga vantarna på, men i slutänden är de bättre utrustade att hjälpa oss.

De kan rekommendera hur vi kan utföra aktiviteterna och sätta mål. De hjälper dig att välja rätt verktyg för din specifika situation, och utöver det erbjuder de motivation.

Det kan trots allt dröja månader eller till och med år innan träningen bär frukt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Madrigal, L. M. J. (2007). La estimulación cognitiva en personas adultas mayores. Revista cúpula, 4-14.
 • Tortajada, R. E., & Villalba, S. (2014). Estimulación cognitiva: una revisión neuropsicológica. Therapeía: estudios y propuestas en ciencias de la salud, (6), 73-94.
 • Valls-Predet, C., Molinuevo, J L. y Rami, L. (2010). Diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer: fase prodrómica y preclínica. Revista Neurol 51, 471-80.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.