Hur jag frigjorde mig från känslomässiga sår

Hur jag frigjorde mig från känslomässiga sår

Senaste uppdateringen: 21 augusti, 2023

När det kommer till att tala om känslomässiga sår menar vi inte exklusivt skada som andra personer åsamkat oss. Även vi själva är ansvariga för mycket av vår känslomässiga tomhet och många av våra begränsningar.

Ibland åsamkar tankar oss skada. Vi bör till exempel inte föda vårt ego eller klamra oss fast vid det förflutna. Vår attityd mot livet kan ibland fräta på själen och sättet som vi relaterar till världen på.

Att läka och korrigera dessa interna skador kan sätta oss fria känslomässigt. Först bör vi dock genomföra en hälsosam övning av reflektion och vara beslutsamma att förändra saker, men det måste komma inifrån.

Däri ligger verklig känslomässig styrka.

Vi tänker alla att vi är fria, men detta är falskt. Vi kontrolleras av vår tro, vilket ibland är begränsande, och av våra känslomässiga sår, vilket håller oss i kedjor. Hur kan vi återfödas känslomässigt så att vi verkligen blir fria?

Kvinna med känslomässiga sår

Tips för att frigöra sig från känslomässiga sår

Först av allt måste vi förstå att vi alla är olika och har olika livserfarenheter såväl som känslomässiga sår.

Oavsett detta finns det några grundläggande riktlinjer när vi talar om tankar och känslor som begränsar vår personliga tillväxt och frihet som är värda att åtminstone ha i åtanke och reflektera över.

1. Var inte rädd för känslomässig smärta

Smärta, precis som lidande, går inte att gömma i ett hemligt hörn av våra kroppar. Alla sår blöder och all känslomässig smärta gråts ut, skriks ut eller upplevs i djup ensamhet.

Dina känslor är inte dina fiender och de definierar dig heller inte. Det vi menar är att du kan drabbas av besvikelse vid ett väldigt kritiskt ögonblick i ditt liv, men hela din existens kommer inte (och bör inte) färgas av denna känsla.

Smärta upplevs här och nu, och den bör förstås och hanteras på det hälsosammaste av sätt. Att välja att gömma dessa känslor gör oss till fångar i livet, och vår personliga såväl som känslomässiga frihet kommer inte vara något annat än en illusion.

2. Lär dig att vara sympatisk mot dig själv

Har du gjort ett misstag? Har du investerat en massa tid i en person som kanske inte förtjänade det? Bestraffa inte dig själv, stämpla inte dig själv som naiv och kalla definitivt inte dig själv för ett misslyckande.

Inget liv som är värt att leva är immunt mot misstag. Vidare är allt du tänker på som misstag i verkligheten bara lärande upplevelser som kan göra dig starkare.

Var sympatisk mot dig själv och förstå att det sista du bör göra är att göda skulden du känner för vad som hände.

Skuld drar ner dig, dränker dig och förgiftar dig; det är den sanna fienden för känslomässig frihet. Bibehåll ett öppet sinne som är kapabelt att acceptera varje upplevelse, bra eller dålig, eftersom det är det som är livet.

Försök att vakna varje morgon med en förnyad känsla av hopp, öppna upp dig mot dig själv och andra, och ha vetskapen att du förtjänar att vara lycklig igen. Blockera strömmen av negativa tankar som fängslar dig.

Flicka med fågel

Varje ansträngning du gör, varje steg du tar mot att bli lycklig kommer vara vägen mot att frigöra dig själv från misstag och skuld. När din känsla av hopp, inte besvikelse.

3. Försök inte ändra på andra

Om du måste leva med familj, föräldrar eller syskon som har sårat dig på något sätt ska du veta att du inte kan förändra dem. Du kan inte ändra deras personligheter eller deras sätt att förstå saker.

För att frigöra dig känslomässigt bör du dock finna ett sätt att läka dig inombords. Det är du som spelar roll i detta fall. Det är du som lider.

Du kanske har internaliserat många av de saker som drabbat dig i det förflutna, och de kan ha skapat ett internt sår, vilket är var dina kedjor finns.

Frigör dig själv. Säg till dig själv att det inte längre kan såra dig. Försök att förlåta, men sätt samtidigt gränser.

Släpp orden som sagts och som förblev osagda, läk smärtan, besvikelsen och föraktet; släpp dina bördor och höj rösten för att göra det klart att du vägrar vara ett offer. Du är läkt, du har blivit pånyttfödd och du är känslomässigt befriad.

4. Läk dina rötter för att frigöra dig från känslomässiga sår

Vad refererar vi till när vi säger “läk dina rötter”? Detta är utan tvivel en komplex idé som är ryggraden för många personliga aspekter, upplevelser och psykologiska konstruktioner. Det räcker dock att överväga dessa dimensioner.

Reflektera kring följande:

  • Avaktivera ditt ego varje dag, vilket kommer ge dig en bredare och friare syn på saker.
  • Ge dig inte hän åt hat eller förbittring. Undvik extremer eftersom båda sidor drar ned dig. Bibehåll balans och inre frid, och prioritera din känslomässiga frihet över allt annat.
  • Skydda inte dig själv med orealistisk positivitet. Klistra inte på ett leende när du känner dig ledsen, för allt detta gör är att försköna löven på ditt träd, samtidigt som du ignorerar att rötterna ruttnar.
  • Känn dina känslor och hantera dem korrekt, annars kommer du bära en mask som gör dig till någon du verkligen inte är. Personlig tillväxt och läkning av känslomässiga sår kräver mod och ärlighet mot dig själv.
Brutna kedjor

“Att fly från rädsla är rädsla; att kämpa mot smärta är smärta; att försöka vara modig är att vara rädd.”

–Alan Watts (brittisk filosof 1915-1973)–

Bilder av Kelly Vivanco.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.