Fyra varningssignaler i ett förhållande

Du måste alltid försöka nära och berika förhållandet du har med din partner. Om du inte gör det kan du börja se varningstecken på att inte allt står rätt till.
Fyra varningssignaler i ett förhållande
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Ditt förhållande med din partner är ett av de mest betydelsefulla förhållandena i ditt liv. Av den anledningen är det viktigt att bindningen förblir sund, så att båda parter känner sig berikade och tillfredsställda. Dock händer det ofta att man ignorerar värdefulla varningssignaler i ett förhållande som tyder på att något inte riktigt är som det borde vara.

Alla relationer vi ingår har olika särdrag. Men de medför alla vissa risker. När du knyter känslomässiga band med en annan människa påtar du dig ett ansvar gentemot såväl dig själv som den andra personen. Därför måste du se till att verkligen arbeta med ditt förhållande, så att det inte uppstår friktioner som kan vara nötande och orsaka bitterhet och lidande.

Nedan beskriver vi några av de skadliga situationer som ofta uppkommer i parförhållanden. Var vaksam på dessa varningstecken i ditt eget förhållande. De kan hjälpa dig att förstå hur saker och ting förhåller sig och att agera på lämpligt sätt.

Dålig kommunikation är en av många varningssignaler i ett förhållande

Vanliga varningssignaler i ett förhållande

Ni isolerar er från andra människor

Detta händer ofta i början av ett parförhållande, eftersom båda parter känner starkt begär att vara tillsammans med varandra hela tiden. Å andra sidan kan det också inträffa senare i förhållandet, beroende på den slentrian som inträder då man alltid umgås bara med varandra.

Vidare kan den här sortens situation även uppkomma om den en av parterna (eller båda) blir överdrivet svartsjuk(a) eller possessiv(a). Kanske har du omedvetet beslutat dig för att ägna större delen av din tid åt din partner.

Oavsett vilken situation som föreligger så är detta en av de viktigaste varningssignalerna. Att du har ett förhållande med någon får inte innebära att du tappar kontakten med dina nära och kära. Det får inte heller betyda att du ger upp ditt jobb, dina studier, dina fritidsintressen eller din egentid.

Alla dessa bitar är väsentliga för att man ska få ett sunt och balanserat liv. Om du försummar dem kan detta göra dig alltför beroende av din partner.

Ni har ett obalanserat förhållande

I somliga förhållanden märker man ofta att en av parterna vanligen satsar mycket mer tid, ansträngning och energi på att hålla kärleken levande än vad den andra parten gör. Det är alltid samma person som fogar sig, som gör upp planer och som ger av sig själv, fysiskt och känslomässigt. Den andra personen är den som istället bara tar emot. Denne är aldrig genuint tacksam för vad dennes partner tillför i relationen.

För att förhållandet ska vara hälsosamt och berikande måste denna kärlek och ansträngning vara ömsesidig. Annars blir pressen förr eller senare alltför stor för den givande partnern. Vederbörande kommer snart att känna sig frustrerad, ledsen och ensam.

Detta betyder inte att båda partnerna måste erbjuda varandra exakt detsamma i varje stund. Däremot är det i allmänhet oerhört viktigt att båda har känslan av att gå på samma väg i livet.

Det saknas respekt i ert förhållande

Respekt är grundläggande i alla interpersonella relationer, men i synnerhet i relationer som är så viktiga som parförhållanden. Bristande respekt kan avspegla sig på olika sätt. Från det mest uppenbara, som fysiskt och psykiskt våld, till det mest sedvanliga, såsom att göra narr av den andra personen eller förringa dennes intressen, åsikter eller känslor.

Du och din partner måste ha klart för er att brist på respekt inte är acceptabelt och inte kan tolereras under några som helst omständigheter. Oavsett hur arga eller frustrerade ni är, så är ni vuxna personer och ni måste lära er att använda metoder som inte överskrider den tunna röda linjen.

Om din partner får dig att känna dig mindervärdig, förlöjligar dig, nonchalerar dig eller bagatelliserar dina känslor – finn dig inte i detta! Respekten börjar alltid med dig själv, för du måste lära andra hur de ska behandla dig.

Ni har dålig kommunikation

Slutligen är aggressiv, passiv eller bristfällig kommunikation något som bör ses som varningssignaler i ett förhållande. Detta är en förvarning man inte bara kan ignorera. Alla par ställs inför svåra situationer någon gång under förhållandets gång, men om de vet hur de ska kommunicera kommer de att kunna lösa konflikter utan att såra varandra eller uppleva andra negativa konsekvenser. Däremot kan en oförmåga att kommunicera på ett ärligt och bestämt sätt leda till att distansen blir betydligt större mellan parterna.

Bristande respekt och isolering är andra varningssignaler i ett förhållande

Vad gör man när man observerar varningssignaler i ett förhållande?

Om du noterar några av de ovanstående varningstecknen i ditt förhållande innebär detta inte att du måste avsluta relationen. Men det är däremot viktigt att inte förbise dem, för om ni inte gör något åt problemet kan situationen förvärras.

Om ni handlar i tid och pratar med varandra, ändrar på era beteenden eller rent av uppsöker hjälp om så skulle behövas, kan detta bidra till att hela ert band.

Mänskliga relationer är komplexa och detta gäller i ännu högre grad för kärleksrelationer, eftersom de blottställer oss med alla våra skavanker på ett mer påtagligt sätt. Men om ni båda lägger ned tillräckligt med arbete på ert förhållande kommer ni att märka positiva resultat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rodriguez, C. (2013). Parejas viables que perduran en el tiempo. Diversitas9(2), 257-270.
  • Zafra, E. L., & Espartal, N. R. (2008). Relación entre cultura del honor, celos y satisfacción en la pareja. Boletín de Psicología94(1), 7-22.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.