Fysiska symptom på depression: lyssna på kroppen

De fysiska symptomen på depression kommer med psykologiska symptom. Det är dock väldigt vanligt att folk är mer uppmärksamma på att de är fysiskt trötta, har huvudvärk, lider av ryggsmärta eller inte kan sova.
Fysiska symptom på depression: lyssna på kroppen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Fysiska symptom på depression är hjärnans sätt att berätta för oss att något inte står rätt till. Denna komplexa sjukdom ändrar inte bara vårt humör och våra tankar. Om det finns något som karaktäriserar depression så är det hur det påverkar kroppen.

Det medför smärta, trötthet, inflammation och sömnproblem, bland annat. Få tillstånd förändrar kroppen lika intensivt som detta.

Mental smärta existerar och ansvarar för många fysiska sjukdomar. Det är dock enklare för oss att klaga över ryggsmärta, huvudvärk och magont än att säga något så pass dramatiskt som att “livet gör ont”. Om det finns något vi människor vet så är det att verkligheten ibland kan vara komplicerad och smärtsam.

Misslyckanden, förluster, besvikelser och att inte veta vad man ska göra eller hur man ska reagera på något, medför lidande. Det är faktiskt vanligt att vi drabbas av djup, emotionell vånda utan att veta varför. Vi vet helt enkelt inte hur vi ska förklara det och kan inte komma på en specifik utlösare. Som du kan se har depressionen många ansikten.

En sak som är väldigt vanlig är att uppleva utmattning tillsammans med ångest och depression. Patienter som upplever detta definierar vanligtvis tillståndet som att vara rädd och extremt trött på samma gång. De vill vara ensamma, men är rädda för ensamhet. De vill fly, men kan inte på grund av att de känner sig paralyserade.

Att leva med depression eller andra tillstånd är inte lätt för någon. Men det är nödvändigt att studera anatomin hos dessa sjukdomar för att bättre förstå vad vi kan ställas inför.

Deprimerad man

Fysiska symptom på depression: en kropp i smärta

Depression gör ont. Vi skulle kunna definiera det på många sätt: ett paralyserande tillstånd, negativa och till och med skadliga tankar, vånda, rädsla, sorg, apati och modfälldhet. Men det är inte vanligt att folk öppet uttrycker att depression framförallt är en återkommande känsla av smärta som kan vara fysisk såväl som emotionell.

Dell Medical SchoolUniversity of Texas utförde en studie under 2004. Resultaten av studien stödjer vad vi skrev ovan: fysiska symptom är vanliga vid depression.

Dr. Madhukar H. Trivedi ansvarade för denna studie. Han avslöjade att många patienter går till sin allmänläkare på grund av huvudvärk, matsmältningsproblem eller ryggsmärta utan att veta att de är fysiska symptom på depression.

Trötthet, en känsla av tyngd och generell smärta

Allt är tungt, allt gör ont, kroppen blir slö och patienten känner som om han eller hon lever i en förtryckande dykardräkt. De flesta personer med depression upplever detta.

Dr. Steven Targum – chef för Massachusetts allmänsjukhus – förklarade i en studie att deprimerade personer inte kan dra nytta av en god natts sömn. Även om de sover i mer än tolv timmar så känner de sig utmattade.

Ryggsmärta är ett vanligt fysiskt symptom på depression

Om vi måste nämna en klassisk smärta i koppling till depression, är det definitivt ryggsmärta. Om du undrar över kopplingen mellan ryggsmärta och depression, refererar vi till en studie som Emory University utförde 2016. Dessa var slutsatserna:

  • Det finns en koppling mellan inflammatoriska vägar och nervkretsarna i hjärnan när den upplever alarm, rädsla och vånda.
  • Det finns en reaktion, en försvagning av immunsystemet, och ett inflammatoriskt svar, huvudsakligen i ryggraden, nerverna och ryggkotorna.

Högre känslighet för smärta

Ett annat av de fysiska symptomen på depression är kopplat till vår smärttröskel. Helt plötsligt blir allt smärtsamt: en beröring, en liten knuff, förändringar i temperaturen och olika typer av kläder, bland annat. Vår hud och våra receptorer blir mycket känsligare, och därför lider vi mer.

Högre känslighet för smärta - ett fysiskt symptom på depression

Matsmältningsproblem

Personer med depression drabbas ofta av olika matsmältningsproblem:

  • Kramper
  • Långsam matsmältning
  • Irritabel tarm (IBS)
  • Magont
  • Konstant mättnadskänsla

En studie från Harvard University påpekade att det är viktigt att alltid ha den existerande kopplingen mellan hjärnan och matsmältningssystemet i åtanke. Faktorer såsom stress, ångest, rädsla, vånda och sorg ger upphov till en serie ändringar från matstrupen ända ned till ändtarmen.

Ögonproblem

Detta är ett intressant faktum. Patienter kan drabbas av problem med synen som gör att de får problem att fokusera på vissa föremål. Vidare kan de uppleva problem med att skilja svart från vitt.

Studier såsom den som utfördes vid Harvard indikerar att världen blir mer monokrom när man lider av depression.

Depression och ögonhälsa

Som du kan se finns det många fysiska symptom på depression. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla dessa obehag måste gå hand i hand med en serie emotionella och kognitiva ändringar för att den kliniska bilden av depression ska bildas.

Hur depressionen behandlas kommer bestämmas av en expert på mental hälsa. Det är viktigt att komma ihåg att det går att behandla alla former av depression. I samma stund som personen upplever en förbättring, kommer de fysiska symptomen att börja försvinna.

När sinnet är i frid kommer kroppen sluta skicka ut varningssignaler. Detta leder till emotionellt välmående.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.