Giftiga barn – vuxna är inte de enda

Giftiga barn – vuxna är inte de enda
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Barn gör ofta uppror hemma och vill inte lyssna på eller respektera reglerna. Men vissa barn orsakar väldigt allvarliga problem för sina föräldrar. Föräldrarna överväldigas och blir slitna av sina barns beteende. När relationen mellan förälder och barn försämras kanske det rör sig om giftiga barn, även kallade tyranner.

I det fallet blir hemmet till en hotfull plats. Föräldrarna börjar svettas så fort de sätter foten innanför dörren eftersom de vet att en krävande och hotfull tyrann väntar dem. Ett barn som försöker få dem att göra som det vill. Ju mer föräldrarna försöker ta kontroll, desto mer defensivt blir barnet.

“Ett barn utan gränser blir till en tyrann.”

Hur man känner igen giftiga barn

Det är viktigt att inte blanda ihop giftiga barn med sådana som uppvisar åldersriktiga beteenden eller sådana vars beteende är resultatet av normal trotsighet. Det finns vissa beteenden som måste kvävas i sin linda när man undersöker dem närmre.

Gränser är trots allt nödvändiga för att undvika att uppfostra tyranniska barn. Ur denna synvinkel är det även viktigt att ha flexibla gränser på plats; flexibla, men vid en viss punkt fasta.

En attityd föräldrar bör sätta gränser för är trots. Detta är när barnet utmanar föräldrarna och försöker provocera dem genom att använda ett aggressivt och hotfullt spel. Att bryta mot reglerna, inte lyda bestraffningar och undvika sysslor är varningstecken att hålla utkik efter.

Barn vill vara självständiga

Det är även viktigt att hålla ögonen öppna efter tecken på att barnet försöker beordra sina föräldrar. Om barnet får ett utbrott för att hon inte tillåts se på TV eller äta när hon vill, ska du kväva detta beteende i sin linda vid första tecknet.

Andra varningstecken vi inte bör ignorera är petighet, brist på empati mot andra, låg frustrationstolerans och en tendens att manipulera andra för att få vad man vill ha.

Om du måste muta ditt barn för att få henne att göra något, skämmer du bort henne.

Giftiga barn är produkten av en otillräcklig uppfostran. De är bortskämda. De har inga gränser, föräldrarna ger vika för utpressning och låter dem ha makt de varken är tillräckligt gamla eller mogna för. Föräldrar har makten och barn försöker ta den för att vinna sin självständighet.

I detta spända utrymme misslyckas många föräldrar eftersom de känner sig inkapabla att hantera det. De ger upp och jobbet går från svårt till väldigt komplicerat. Istället för ett kilo energi kräver uppgiften ett ton.

Föräldrarna är ofta orsaken bakom giftiga barn

Hur hårt det än låter så är föräldrarna oftast orsaken till giftiga barn. Att skämma bort dem, vara överbeskyddande, inte etablera gränser, försöka vara deras vän och inte spendera kvalitetstid med dem kan få förödande resultat.

Men det finns en lösning på allt detta. Lösningen är mer komplicerad än tidigare. Den kräver högre intelligens och ofta hjälp från en kompetent expert. Denna person kan hjälpa föräldrarna att återetablera gränserna och utveckla strategier för att upprätthålla dem.

Gränserna bör vara anpassade till de specifika situationerna, ta hänsyn till barnets mognad och riktas mot konkreta beteenden.

Etablera tydliga gränser

Undvik belöningar för gott uppförande

Föräldrarna kan nu börja etablera tydliga och konsekventa gränser som inte kan ifrågasättas eller ignoreras. Det är viktigt att inte använda belöningar för att uppmuntra barnet att följa regler. Istället ska man använda socialt erkännande för att förstärka det positiva beteendet.

Att försöka använda belöningar eller priser med din tonåring kan öppna dörrar till en ny typ av manipulativt beteende. I det fallet kommer han eller hon bara respektera reglerna när det finns ett tidigare löfte om någon form av belöning.

De måste lära sig att det inte alltid kommer finnas någon extern motivation för att uppföra sig bra. Ofta ligger fördelen med gott uppförande att man kan ägna sig åt det. Det är precis som när man hjälper någon och känner sig användbar.

Det är en svår känsla att känna till instinktivt eller förklara – det bästa är att barnet upplever den själv.

Utan tvivel är det oersättligt att fokusera på det positiva och förbättra kommunikationen med barn som uppvisar denna typ av beteende. God kommunikation kommer hjälpa oss att förstå roten till denna attityd. Kanske känner de sig sårade eftersom vi inte varit tillgängliga, och detta beteende är en bestraffning.

Låt oss försöka kommunicera med och förstå dem… förståelse är inte samma sak som att vara eftergiven.

“Jag är inte dålig. Lyssna på mig för att se att det under mitt dåliga beteende finns ett behov.”

-Anonym-

Det viktigaste att ha i åtanke när man har att göra med giftiga barn är att inte tappa kontrollen. Vi blir så upptagna med våra ansvar och vår oro att vi förbiser våra barns behov. De ropar efter tillgivenhet, omvårdnad och kvalitetstid.

Vad är orsaken bakom det giftiga beteendet?

Vad gör vi när de beter sig dåligt för att få vår uppmärksamhet eller som ett resultat av dåligt föräldraskap? Vi bestraffar dem ännu mer genom att gräla och skuldbelägga. Eller så förstärker vi beteendet genom att ge dem vad de vill ha.

Ledsen flicka med fågel

Vi får inte undvika de krävande (och även fascinerande) utmaningarna med att uppfostra barn. Med kärlek och tålamod kommer vi befinna oss i en position där vi kan ta bort giftet som drabbar så många barn när de får mer makt än de borde ha.

De kommer vilja ha den, men det är vårt jobb att behålla den, oavsett hur trötta vi är efter jobbet eller hur gärna vi vill undvika ett utbrott. Resultatet av dessa typer av kamper är vad som slår fast vilka typer av gräl vi kommer ha med dem när de är tonåringar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.