Godhet behöver ingen manual, det kommer spontant

Godhet behöver ingen manual, det kommer spontant

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Kanske har du undrat vad goda personers manual är, vad de har läst och var de lärde sig om godhet – det ljus som får dem att stråla.

Goda personer känner faktiskt inte till den otroliga godhet de förmedlar till personerna omkring dem. Betraktarna kan till och med bli avskräckta av deras extrema känslighet – en vital egenskap i tiderna vi lever i.

Dessa personer har tvivel och plågar till och med sig själva med tankar om huruvida de gör rätt eller fel. Deras beteende är dock så rent och uppriktigt. Vad du ser är alltså vad du får. Det finns ingen falskhet, vilket ofta kan leda till att de utsätts för attacker.

“Den enda symbolen för överlägsenhet jag känner till är vänlighet.”

-Ludwig van Beethoven-

Vissa personer behöver inga instruktioner för hur man agerar vänligt vart de än går. De är det sanna uttrycket för och betydelsen av godhet, som alltid är spontan och aldrig falsk. De lever ut den som en naturlig dygd, aldrig påtvingad baserat på dogmer och regler.

Godhet behöver inte läsas, bara tillämpas

Varje barn har en ren själ som anpassar sig till omgivningarna med mer eller mindre tålamod eftersom vårt temperament, vår biologi och vår miljö gör oss olika. Rousseau påpekade att “människan är naturligt god, det är samhället som korrumperar honom”. Kanske var han inte helt fel ute.

“Du kommer se att människors ondska är resultatet av deras val och att källan för godhet tas med när de bär med sig den i hjärtat.”

-Pythagoras-

Lekande barn

Vi ser denna medfödda godhet i väldigt unga barn som åtnjuter en optimal miljö. De integrerar andra barn i leken, försöker läka såret hos en skadad fågel och delar ut kramar såväl som leenden. Rastlösa barn, men alltid utstrålande passion och glädje.

När utbildning nollställer våra dygder

Idag ser vi så mycket våld att det kan leda till att vi frågar vad vi gör för fel i utbildningen av våra barn. Varför har denna medfödda och spontana godhet blivit bitterhet, frustration och våld? Vilka spirituella och sociala modeller ingjuter vi i dem för att komma till en punkt i utvecklingen där de inte vill etablera band, utan jämförelser och tävling?

Hur kan vi uppmuntra naturlig godhet?

Det finns inga detaljerade planer eller strategier för hur man ökar godheten hos barn. Men det finns alltid sätt att uppmuntra ädelhet:

  • Eliminera skulden från alla utbildningssystem. Skuld är inte bara en onödig mekanism, utan även mycket giftigt för människor. När vi får någon att känna sig skyldig i tron att vi kommer bestraffa personen och få denne att inte upprepa vad vi anser var fel, uppmuntrar vi personen att tro att det som denne gjort fel representerar personen. Vi berättar för personen att denne på något sätt är dålig och att han eller hon kommer göra som vi säger nästa gång.
  • Sluta döma. Personer väljer sina egna vägar och tar sina egna beslut. Som barn börjar vi visa vår egen individualitet och karaktär. Istället för att utbilda till lydnad borde vi alltså ovillkorligt acceptera karaktären hos alla barn omkring oss.
Flygande flicka
  • Sätt gränser. Hövlighet och gott uppförande är inte repressiva, utan befriande. Att respektera andra är att veta var dina rättigheter, skyldigheter och njutningar finns, utöver att känna till gränserna som separerar dem.
  • Kontakt med naturen och djur. Naturen erbjuder lugn och djurens ovillkorliga kärlek. Dessa två dygder är basen för all mänsklig utveckling eftersom vi genom fridfullhet och att lyssna samt förstå andras synvinklar kan utveckla empati.

Att vara en god person är således ibland lika enkelt som att stanna upp och fråga sig hur man kan börja läka sig själv och läka andra. Tvinga dock inte fram det och försök inte hitta en guide som berättar för dig vad du jämt ska göra. Sann godhet är som sagt spontan och aldrig plagierad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.