Vad du ska göra med livet när du inte finner rätt väg

Vad du ska göra med livet när du inte finner rätt väg
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Känner du dig vilse? Vet du inte vad du ska göra med livet? Vissa personer känner ibland att deras riktning är helt meningslös. Ingen väg de väljer verkar faktiskt ha mening, och de blir nedslagna efter många försök att bli av med denna känsla. Det finns ingen framtid, inga mål. De är vilse.

Alla har vid någon punkt varit en sådan person. Vi vet hur det är att känna som om man är i en återvändsgränd. Det upplevs som en tomhet inombords: inget på utsidan, lite på insidan.

Vi kanske inte vill erkänna det, men allt vi gjort fram till detta ögonblick – våra beslut, vårt sätt att leva – har lett oss på en stig som inte verkar ha någon väg ut.

En chans att finna dig själv igen

När du inte vet vad du ska göra med livet, när du kommit till en punkt där du inte kan finna en väg ut, spelar det ingen roll hur mycket vånda du känner, hur mycket du vill komma ut. I just den stunden kommer dessa saker inte göra något. Det finns dock något du kan göra: finna dig själv igen.

När började du fokusera på andra och glömma dig själv? Vid vilken punkt slutade du undra vad du verkligen ville göra? När blev din sista prioritering vad du vill göra med livet?

Sättet vi lever sätter oss på autopilot och får oss att agera som robotar som undviker att vara medvetna om nuet.

Sökande kvinna

Nu när du kommit till en återvändsgränd och inte vet vad du ska göra med livet – stanna upp. Detta är ett perfekt tillfälle att bli medveten om dig själv och vad som finns omkring dig. Varför? Så att du kan återkoppla med världen och även dig själv.

Dina behov, dina önskningar, vad som verkligen motiverar dig kommer finnas där för att peka ut målen du har, men som du under lång tid inte sett eftersom du avvikit från stigen.

Du tror att det inte finns någon väg ut när lösningen i själva verket ligger inom dig. Motivationen kommer inifrån, men för det måste du veta vad du vill ha.

Djupt inombords vet du vilken den rätta vägen är. Men tiden du spenderat med att leva på autopilot har försämrat dina instinkter och gör att du nu känner dig vilsen.

Det är sant att din första reaktion när du inte vet vad du ska göra är att snurra, sparka och försöka fly som en vild häst. Men du har nått en punkt när du inser att du måste stanna upp för att bli medveten om sakerna vi nämnde tidigare.

Om du inte vet vad du ska göra med livet, börja acceptera verkligheten

Detta är ett väldigt viktigt steg för att kunna dra nytta av av det vi nämnde ovan. Du har dock förmodligen insett att acceptans av verkligheten har varit vad som satte dig i återvändsgränden.

Vi lever vanligtvis med olika förväntningar om hur saker ska utspela sig. Jag slutför min utbildning, jag finner ett jobb, sedan mitt livs kärlek som jag skaffar barn med, och så kommer jag leva ett väldigt lyckligt liv.

Det verkar perfekt, eller hur? Idealet många personer aspirerar till. Men… tänk om allt går fel?

Förväntningarna du har garanterar inte att ditt liv kommer bli så. Mest troligt kommer problem, svårigheter och motgångar uppstå som gör dig frustrerad och arg. Du kommer vägra acceptera att det som sker inte möter dina förväntningar.

När vi når en punkt av stor obeslutsamhet kan det vara dags att tala med en expert. Med denne kommer vi upptäcka huruvida det är dags att gå tillbaka till var vi gick vilse, eller tvärtom huruvida lösningen ligger i att söka efter andra alternativ för att komma i rörelse igen.

Ofta kommer alternativet vi väljer bero på priset vi är villiga att betala för att nå ett eller annat mål.

Hjärtformat träd

Vissa tider är mer gynnsamma än andra för existentiella kriser som dessa. Kanske inträffar den första när vi blir vuxna. Vi måste välja vad vi vill göra karriärmässigt och hur vi vill att våra liv ska bli.

Den andra uppstår när vi blir äldre, runt 40, när den klassiska medelålderskrisen dyker upp och det är dags att lämna en period av livet bakom oss för att börja om på nytt.

Förväntningar hindrar oss ibland från att kunna vara flexibla med problemen och svårigheterna som dyker upp i livet.

Att inse att du inte vet vad du ska göra med livet kan vara positivt

Under många perioder av förändring när vi går från en årstid i livet till en annan, kan vi känna oss vilsna. Detta är naturligt och måste i princip inte vara skrämmande.

Men om det sker måste vi vara vaksamma efter en känsla av rastlöshet som leder till vårdslöshet. Dessa perioder av förändring är även stunder för intelligens och tålamod, när vi kan besluta med vårt huvud. Vi kommer välja vad vi väljer och det kommer finnas personer som säger att vi begår ett misstag.

Vare sig du följer dina fotspår bakåt eller letar efter en ny väg kommer varje situation ha en utväg. Ibland logisk och förutsägbar, andra gånger överraskande, slumpmässig och mystisk.

Den första dörren är bra, men den andra har som sagt flest möjligheter bakom sig. Att upptäcka vad du ska göra med livet är en spännande resa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.