Granntrakasserier kan få allvarliga konsekvenser

Granntrakasserier kan få allvarliga psykologiska effekter på den som blir utsatt. Läs mer om det här!
Granntrakasserier kan få allvarliga konsekvenser
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 26 januari, 2023

Idag vill vi tala om granntrakasserier och de konsekvenser detta beteende kan få. Begreppet “trakasseri” är relativt vanligt i vårt dagliga liv.

Exempelvis vet vi alla att många barn någon gång utsätts för mobbning i skolan. Det kan även ske i hemmet.

Sedan har vi begreppet “kollektiv förföljelse”, när en grupp människor gaddar sig samman mot någon i en viss omgivning. Men hur är det med granntrakasserier?

Vad vi försöker komma till är att fientlighet, aggressivitet och även våld tyvärr är vanliga företeelser i den här världen.

Inte heller är våra grannskap och hyreshus alltid förskonade från dessa, trots att vi helst vill komma överens med våra grannar.

Här menar vi med granntrakasserier i princip sådana fall då en eller fler grannar trakasserar en annan granne på ett ihållande och frekvent sätt.

Det handlar om mer än banala gräl om levnadsförhållanden, och om något påminner det snarast om mobbning.

Det är huvudsakligen därför som offren för granntrakasserier ofta upplever liknande psykologiska effekter som offer för mobbning och övergrepp.

Bland många andra symtom märker man dålig självkänsla, konstant rädsla och ångest, desperation, depression och till och med självmordstankar.

I själva verket är detta ett problem som kan få så allvarliga följder att det faktiskt finns lagar som kan tillämpas, och i en del fall rör det sig om brottsliga handlingar som är straffbara.

Granntrakasserier kan leda till svår ångest

Olika stadier av granntrakasserier

Granntrakasserier kan ta sig många uttryck och sker i olika stadier. Man ska inte vänta tills alla dessa stadier har genomgåtts innan man vidtar åtgärder. Tvärtom bör man göra en anmälan så snart trakasserierna börjar.

  • Konfliktstadiet. Granntrakasserier inleds nästan alltid av en oenighet som två eller fler grannar inte lyckas lösa. Ett vanligt exempel är när en person har en hund som skäller hela dagen och stör en granne.
  • Upptakten till trakasserierna. Det är i detta skede som personer aktivt börjar trakassera grannar som de hamnat i konflikt med. Detta kan vara något så enkelt som att inte hälsa på dem i hissen eller att viska kommentarer om dem i deras närvaro.

I detta stadium är det vanligt att både utövaren av och offret för trakasserierna förnekar att något inte står rätt till. Men detta innebär bara att de förnekar verkligheten.

Om man inte sätter stopp för handlingarna kommer fientligheten och trakasserierna bara att fortsätta.

  • Externt ingripande. Detta är då situationen blir allmänt känd och utomstående organisationer eller personer börjar ingripa för att försöka lösa problemet.
  • Marginalisering, flykt eller uteslutning. I denna sista fas kan offret uppleva att hon måste lämna sitt hem, sälja det eller något liknande. Om så inte är möjligt kommer hon ofta att göra allt hon kan för att undvika att stöta på sin granne. Det kan t.ex. betyda att hon tar trapporna för att slippa se grannen i hissen.

Med tiden kommer den drabbade att känna sig helt slutkörd. Det är mycket påfrestande att inte känna sig avslappnad och trygg sitt eget grannskap och i sin hemmiljö.

Vad man kan göra åt det på psykologisk nivå

I dessa situationer är det mycket viktigt att börja jobba psykologiskt med problemet, oavsett om det gäller offret, förövaren eller båda.

Ett annat betydelsefullt steg man kan ta är att träna sig i att kommunicera på ett klart och bestämt sätt.

Det är bäst om man börjar arbeta med detta så snart trakasserierna uppstår, i inledningsskedet av konflikten.

I det läget är det fortfarande själva konflikten som utgör problemet, och detta är ett utmärkt tillfälle att lära sig kommunicera utifrån respekt och empati.

För att återgå till vårt tidigare exempel: om någon har en hund som skäller hela dagen och en granne klagar, måste de försöka mötas på mitten och nå en överenskommelse.

Hundägaren bör först be grannen om ursäkt och lova att han ska göra vad han kan för att undvika att det inträffar igen.

Han bör lära sig hur han hindrar hunden från att skälla (genom att träna hunden, inte lämna den ensam, ge den leksaker att hålla sig sysselsatt med, osv.).

Vad gäller den klagande grannen, som förmodligen kommer att bli den som gör sig skyldig till trakasserier om problemet inte åtgärdas, måste han bli mer flexibel.

Han måste inse att en del människor har husdjur som de inte bara kan göra sig av med för att de besvärar grannarna. Så länge skallet inte är överdrivet störande så bör han kunna acceptera det.

Kommunikation är viktig för att förebygga granntrakasserier

Och om man inte kan komma överens?

Om grannarna kan nå en överenskommelse där den ena försöker vara flexibel och tolerant och den andra strävar efter att hitta en lösning, kommer situationen antagligen inte att leda till trakasserier.

Men om endera part intar en defensiv attityd så finns det stor risk att konflikten trappas upp och att situationen blir mycket värre än den var från början.

Om trakasserierna redan har börjat är det väsentligt att offret vänder sig till en terapeut för att få hjälp med sitt självförtroende och sin självkänsla.

Terapeuten kommer förmodligen att rekommendera att patienten försöker försvaga grannens beteende och undviker att inlåta sig i diskussioner med honom eller att reagera på hans förolämpningar och förödmjukelser.

Men detta gäller bara om trakasserierna är verbala. Skulle någon som helst fysiskt aggression uppkomma måste man genast göra en anmälan om det.

Om en försvagning av grannens beteende fungerar innebär det helt enkelt att han tröttnar på att utföra sina trakasserier.

Om inget av detta hjälper och om trakasserierna har pågått under lång tid, kan det faktiskt vara dags att överväga att flytta.

Detta är inte ett lättsinnigt råd – man bör se det som en sista utväg. Tänk på att hyresvärden kanske kan hjälpa dig genom att tala med grannen eller till och med vräka denne om trakasserierna inte upphör.

Om man väljer att flytta är det viktigt att inte falla i samma fälla och man gör bäst i att först presentera sig själv för alla sina nya grannar.

Då kan man i förbigående nämna att man har hund, spelar piano på eftermiddagarna, har en bebis som gråter på nätterna eller vilka särskilda förhållanden man lever under, så att grannarna vet vad de ska förvänta sig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.