5 tecken på att ett barn är mobbat – agera i tid!

Mobbning är ett fenomen som inte alltid är lätt att upptäcka. Att göra det i tid kan förhindra stora tragedier.
5 tecken på att ett barn är mobbat – agera i tid!
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2024

Det är inte alltid lätt att märka att ett barn är mobbat. Ett mobbat barn säger oftast inte att det sker eftersom det kan vara rädd för repressalier.

Mobbning har existerat så länge vi kan minnas, men det har blivit allt vanligare på senare år på grund av flera faktorer – till stor del hänger det på utvecklingen av ny teknologi.

“Personer som älskar sig själva sårar inte andra. Ju mer vi hatar oss själva, desto mer vill vi att andra ska lida.”

-Dan Pearce-

Man vet aldrig vilka konsekvenser som kan uppstå när ett barn är mobbat. Vissa drabbade hittar ett sätt att hantera situationen, men många blir istället så påverkade att det underminerar deras emotionella stabilitet. I andra fall blir konsekvenserna riktigt allvarliga, och det är därför viktigt att man är uppmärksam på de tecken som visar att ett barn är mobbat.

Sjukdomar utan orsaker

Pojke som ligger i soffan.

När ett barn är mobbat kan fysiska symptom uppstå. De vanligaste är huvudvärk, illamående och yrsel. Det är också vanligt att drabbade tappar aptiten eller förändrar sina matvanor. De kanske vägrar äta något som de tyckte om innan. Det kan även uppstå sömnproblem.

Ett mobbat barn blir introvert och irriterat

Ett förändrat beteende kan också vara tecken på att barnet blir utsatt för mobbning. Barnet kan bli inåtvänt, tyst och ledset, men om man frågar hur det är så får man ändå svaret att allt är okej.

Barnet kommer även bli irriterat och ofta vara på dåligt humör. Ofta uppvisar det ett passivt-aggressivt beteende. Personen vill heller inte bli tilltalad.

Dåliga resultat i skolan är också tecken på att ett barn är mobbat

Dåliga betyg i skolan är ofta ett tecken på att något är fel. Barnet glömmer bort läxor, misstolkar lärarens instruktioner eller vill helt enkelt inte göra läxorna.

Barn som sitter med sin telefon.

Ett mobbat barn har en tendens att verka mentalt frånvarande och fullföljer inte saker, och kan ha svårt att förstå det som förklaras i skolan. Det är inte heller ovanligt att barnet har svårt att gå upp på morgonen för att gå till skolan, och försöker hitta på ursäkter för att kunna stanna hemma.

Social isolering är ett tydligt tecken på att ett barn är mobbat

Ett mobbat barn tenderar att isolera sig självt och kommer inte att vilja delta i aktiviteter som det tidigare tyckte var roliga. Barnet stannar hemma och verkar inte vilja spendera tid med vänner. Bara för att barnet sedan är närvarande i skolan innebär detta inte att det inte kommer springa direkt därifrån när klockan ringer.

Vännerna kommer också att sluta höra av sig, och barnet föredrar att spendera sin tid på aktiviteter där man inte behöver vara social med andra.

Var uppmärksam på blåmärken och andra tecken på fysiskt våld

Barnet kan komma hem med fysiska märken som tyder på att något har hänt. Det kan röra sig om rivmärken eller blåmärken. Men även om sådana inte förekommer, betyder inte det nödvändigtvis att allt är okej. Det kan ofta röra sig om psykologiska trakasserier snarare än fysiska övergrepp.

Barn som sitter i trappan.

Barnet kommer antagligen inte vilja prata om vad som händer, och kan uppvisa ett aggressivt beteende ifall du fortsätter fråga. Du bör dock inte låta detta hindra dig från att ta reda på vad som händer, men du bör göra det på ett lugnt sätt.

Om barnet inte berättar så kan det vara för att det inte litar på din förmåga att hantera situationen. Det kanske känner en rädsla för att du kommer börja skälla eller skapa problem i skolan som kommer förvärra situationen. Du bör därför börja med att försöka få barnet att ha större förtroende för dig. Visa sedan att du är där för att ge stöd så att saker kan börja förändras.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.