Håll huvudet högt och återta din kraft

Håll huvudet högt och återta din kraft
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Återta din kraft. Häng inte med huvudet. Ge inte efter för något som du inte tycker om eller som gör dig arg. Du har en röst att prata med, ett par ögon som vägrar se livet genom rädslans lins och en närvaro som kräver mer utrymme. Så gör det bara: ställ dig upp. Höjd har inget att göra med centimeter; det handlar om mod, respekt och beslutsamhet.

Montesquieu sade att för att stoppa en person som missbrukar sin makt måste en annan typ av makt komma in i bilden. Det är nästan som att vi är en del av ett maktspel där vi bör försöka kontrollera och testa varandra.

Som att vi är menade att trycka ned varandra, utmana varandra och förhindra andra från att röra sig. Det är inte en fridfull värld som vi lever i. Vi lever i ett samhälle som alltid har älskat hierarkier och all den diskriminering som kommer med detta.

“Jag vill inte att kvinnor ska ha makt över män, utan över sig själva.”
Mary Wollstonecraft

Det stämmer verkligen. Ifall du stannar upp ett tag och tittar på ordet “makt” från ett psykologiskt synsätt så kommer du att hitta ändlösa studier som alla använder samma termer. Detta är vad som alltid kommer upp: auktoritet, att ställa sig i en linje, rädsla, ömsesidigt beroende etc. I princip så är det “B” som fokuserar sin vilja på “A”.

Makt och hur du återtar din egen kraft

För inte så länge sedan så började detta koncept gå igenom några intressanta och inspirerande förändringar. Psykologin ger oss nuförtiden ett redskap som kallas “personlig makt”. Istället för maktspel eller skillnader så har vi något helt nytt och annorlunda.

Vi pratar om hur du återtar din makt. Det innebär att du förstärker dig själv för att kunna uppnå dina mål samtidigt som man även skapar ett mer jämlikt samhälle. Men för att göra detta så måste du först återta din din makt, ditt självförtroende och din potential. Du måste älska dig själv ovillkorligt och lägga åt sidan rädslan och tro på dina egna förmågor.

Kvinna med hårband

Återta din kraft, lär dig hur man säger “nej”

Det är nu dags att ge ordet “kraft” en ny innebörd. Du bör se det som ett uppvaknande och en medvetenhet rörande vad du förtjänar, vad du kan göra för dig själv och vad du kan göra för världen. Det finns exempelvis en väldigt intressant bok om detta av antropologen William Ury som kallas “The Power of a Positive No“. Läs den och reflektera.

Det finns många sammanhang där det finns en tydlig maktskillnad. Det finns platser där det som en person gör influerar och förtrycker andra personer p.g.a. sociala, ekonomiska och könsbaserade skillnader.

Influens och rädsla

Det finns något som alla dessa situationer har gemensamt. Personen som är på toppen av pyramiden är van vid att alltid få det som denne vill ha. Livet och personerna runt omkring har alltid sagt “ja” till deras varje önskan.

Dr. William Ury säger att dessa typer av personer utövar sitt inflytande genom rädsla. Så ifall du vill återta din kraft så måste du bara var modig nog att säga “nej” då du känner för det eller tror att det är nödvändigt. Det är egentligen ganska uppenbart. Sätt gränser för den person som har vant sig vid att se en öppen väg till att få allt vad denne vill ha.

Kvinna som täcker över ena ögat

Men det finns även en annan aspekt att tänka på. Det är inte tillräckligt att bara säga “nej”. Inget kommer förändras då en modig röst bestämmer sig för att ta steget helt själv. Stora rörelser uppstår då många “nej” går samman och höjer sina röster samtidigt.

Detta är vad vi ser just nu med #metoo-rörelsen. Många kvinnor tog ett modigt steg, för ingen ville lyssna eller tro på dem. Världen lyssnar nu och dessa kvinnor har gått samman för att sätta åt sidan rädslan för att belysa ett maktövergrepp som inte är okej.

Din kraft finns inom dig, väck den

Det spelar ingen roll ifall du är man eller kvinna, hur gammal du är, eller vilken situation du befinner dig i. Du har kraften inom dig, och det kommer bli bättre för dig ifall du använder den. Denna interna impuls bör ge dig förmågan att finna din plats i världen: den som du vill vill ha, och inte som någon annan vill att du ska ha.

Denna styrka bör vara ljus och kreativ. Det bör vara som en flamma som lyser upp din väg under mörka tider. Och den bör även vara tillräckligt kraftig för att trösta och guida andra personer.

Steg att följa ifall du vill återta din kraft

Här är några saker att arbeta med ifall du vill återta din kraft:

  • Utforska din identitet. Definiera dina värderingar. Var medveten om vad som definierar dig och vad som du helt enkelt inte accepterar.
  • Utforska dina förmågor och din potential. Ta även reda på vilka dina begränsningar är.
  • Reflektera rörande din ställning i samhället, vad som pågår just nu och den roll som du har inom olika områden av ditt liv.
  • Förändra de områden av ditt liv som du inte tycker om. Lär dig hur du gör dig själv till den person som du verkligen vill vara. Gör det utan rädsla, och lämna bakom dig fördomar och ignorera kritiska röster.
Kvinna med fågel

Du måste även hänge tid och energi till att arbeta med din personliga utveckling. Att arbeta på att förbättra din självkänsla, bestämdhet och ditt självförtroende… Din kraft får näring av din känsla av säkerhet samt medvetenheten att du förtjänar bättre.

Det är bara då som du kommer kunna vara en del av en rörelse med respekt, jämlikhet samt kunna bygga en värld med mer respekt för alla dess invånare.

Bilder: Hulya Özdemir

Detta kanske intresserar dig
5 vanor med kraften att göra dig lyckligare
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 vanor med kraften att göra dig lyckligare

Livet är bara en samling vanor. Väldigt få personer har lyxen att uppfinna en ny rutin varje dag, men du har förmodligen plats för att anamma vanor...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.