Håll huvudet högt och återta makten över ditt liv

Håll huvudet högt och återta makten över ditt liv
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 juli, 2023

Återta makten över ditt liv. Häng inte med huvudet. Ge inte efter för något som du inte tycker om eller som gör dig arg. Du har en röst att prata med, ett par ögon som vägrar se livet genom rädslans lins och en närvaro som kräver mer utrymme. Så gör det bara: ställ dig upp. Det spelar ingen roll hur lång eller kort du är; det handlar om mod, respekt och beslutsamhet.

Montesquieu sade att för att stoppa en person som missbrukar sin makt måste en annan typ av makt komma in i bilden. Det är nästan som att vi är en del av ett maktspel där vi bör försöka kontrollera och testa varandra.

Som att vi är menade att trycka ned varandra, utmana varandra och hindra andra från att röra sig. Det är med andra ord inte någon fridfull värld vi lever i. Vi lever i ett samhälle som alltid har älskat hierarkier och all den diskriminering som kommer med detta.

“Jag vill inte att kvinnor ska ha makt över män, utan över sig själva.”

Mary Wollstonecraft

Det stämmer verkligen. Om du stannar upp en stund och tittar på ordet “makt” från ett psykologiskt synsätt så kommer du att hitta ändlösa studier som alla använder samma termer. Detta är vad som alltid kommer upp: auktoritet, att ställa sig på rad, rädsla, ömsesidigt beroende etc. I princip så är det “B” som fokuserar sin vilja på “A”.

Makt och hur du återtar makten över ditt liv

För inte så länge sedan började detta koncept gå igenom några intressanta och inspirerande förändringar. Psykologin ger oss nuförtiden ett redskap som kallas “personlig makt”. Istället för maktspel eller skillnader så har vi något helt nytt och annorlunda.

Vi pratar om hur du återtar makten över ditt liv. Det innebär att du stärker dig själv för att kunna uppnå dina mål samtidigt som du även bidrar till ett mer jämlikt samhälle. Men för att göra detta måste du först återfå ditt självförtroende och din potential. Du måste älska dig själv ovillkorligt, lägga rädslan åt sidan och tro på dina egna förmågor.

Kvinna som bestämt sig för att återta makten över sitt liv

Återta makten över ditt liv, lär dig hur man säger “nej”

Det är nu dags att ge ordet “makt” en ny innebörd. Du bör se det som ett uppvaknande och en medvetenhet rörande vad du förtjänar, vad du kan göra för dig själv och vad du kan göra för världen. Det finns exempelvis en väldigt intressant bok om detta av antropologen William Ury med titeln “The Power of a Positive No“. Läs den och reflektera.

Det finns många sammanhang där det råder en tydlig maktskillnad. Det finns utrymmen där det som en person gör influerar och förtrycker andra personer på grund av sociala, ekonomiska och könsbaserade skillnader.

Influens och rädsla

Det finns något som alla dessa situationer har gemensamt. Personen som är på toppen av pyramiden är van vid att alltid få det som denne vill ha. Livet och personerna runt omkring har alltid sagt “ja” till hans eller hennes alla önskemål.

Dr. William Ury säger att dessa typer av personer utövar sitt inflytande genom rädsla. Så om du vill återta makten över ditt liv måste du bara var modig nog att säga “nej” när du känner för det eller anser att det är nödvändigt. Det är egentligen ganska uppenbart. Sätt gränser för den person som har vant sig vid att se en öppen väg till att få allt vad denne vill ha.

Kvinna som täcker över ena ögat

Men det finns även en annan aspekt att tänka på. Det är inte tillräckligt att bara säga “nej”. Inget kommer förändras när en modig röst bestämmer sig för att ta steget helt själv. Stora rörelser uppstår när många “nej” går samman och höjer sina röster samtidigt.

Detta är vad vi ser just nu med #metoo-rörelsen. Många kvinnor tog ett modigt steg, för ingen ville lyssna eller tro på dem. Världen lyssnar nu och dessa kvinnor har gått samman för att lägga rädslan åt sidan för att belysa ett maktövergrepp som inte är acceptabelt.

Din makt finns inom dig, väck den

Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna, hur gammal du är eller vilken situation du befinner dig i. Du har makten inom dig, och livet kommer bli lättare för dig om du använder den. Denna inre impuls bör nämligen ge dig förmågan att finna din plats i världen: den som du vill ha, och inte som någon annan vill att du ska ha.

Denna styrka bör vara ljus och kreativ. Det bör vara som en flamma som lyser upp din väg under mörka tider. Och den bör även vara tillräckligt kraftfull för att trösta och vägleda andra personer.

Steg att följa om du vill återta makten över ditt liv

Här är några saker att arbeta med om du vill återta makten över ditt liv:

  • Utforska din identitet. Definiera dina värderingar. Var medveten om vad som definierar dig och vad som du helt enkelt inte accepterar.
  • Utforska dina förmågor och din potential. Ta även reda på vilka dina begränsningar är.
  • Reflektera rörande din ställning i samhället, vad som pågår just nu och den roll som du har inom olika områden av ditt liv.
  • Förändra de områden av ditt liv som du inte tycker om. Lär dig hur du gör dig själv till den person som du verkligen vill vara. Gör det utan rädsla, lämna fördomar bakom dig och ignorera kritiska röster.
Kvinna med fågel

Du måste även hänge tid och energi åt att arbeta med din personliga utveckling. Att arbeta på att förbättra din självkänsla, din bestämdhet och ditt självförtroende… Din makt får näring av din känsla av säkerhet samt medvetenheten att du förtjänar bättre.

Det är bara då som du kommer kunna vara en del av en rörelse med respekt och jämlikhet samt kunna bidra till en värld med mer respekt för alla dess invånare.

Bilder: Hulya Özdemir


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.