5 hälsovådliga handlingar enligt den österländska filosofin

5 hälsovådliga handlingar enligt den österländska filosofin
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Varje medicinsk kultur i världen är överens om att sjukdom och hälsa är direkt kopplade till människors livsstil. Mer specifikt finns det en koppling mellan vad du äter och hur du använder din energi. Dessa två är fundamentala i österländsk medicin, som talar en hel del om hälsovådliga handlingar.

Även om vi ofta talar om sinnet och kroppen som två separata ting, vet vi alla att de är del av en större helhet. Vad som skadar ditt sinne har en stor inverkan på din kropp. På samma sätt kan en kroppslig skada ha en negativ effekt på ditt sinne.

“En läkare som behandlar sjukdomar efter att de uppstått är en medioker läkare… En läkare som behandlar sjukdomar innan de inträffar är en överlägsen läkare.”

-Huangdi Neijing-

Din livsstil beror nästan helt och hållet på ditt sinne. Var och en av oss bestämmer när vi behåller vissa vanor eller när vi undviker dem. Din livsstil kommer antingen att hjälpa eller skada din kropp – ett tydligt uppvisande av samspelet mellan kropp och sinne. Enligt österländsk filosofi finns det fem hälsovådliga handlingar. Med andra ord felaktiga beslut som resulterar i att du skadar din kropp.

1. Äta mat som inte är bra för dig – en av våra främsta hälsovådliga handlingar

Självkännedom är ett vanligt samtalsämne. De flesta ser det som någonting som har att göra med din inre värld. Tanken är den att genom att känna dig själv kan du identifiera dina personliga drag och förutsäga ditt beteende. Men de flesta glömmer bort att självkännedom har en hel del att göra med kroppen.

Hälsovådliga handlingar

Varje samhälle har specifika matvanor baserade på vilka födoämnen som finns tillgängliga. Kost är också väldigt personligt. Varje människa har sina egna specifika näringsbehov. Det är något som många glömmer, vilket kan få dem att följa andra människors matvanor. Ofta slutar det med att detta blir till hälsovådliga handlingar.

2. Att använda mer energi än du får tillbaka

Detta har mycket att göra med den föregående punkten. Hur mycket och hur ofta du äter har mycket att göra med ditt sätt att leva. För att vara mer specifik har de en koppling till hur mycket energi du använder.

Det österländska tankesättet säger att bland andra hälsovådliga handlingar finns den att använda mer energi än du får tillbaka. Du kan se det avspeglas nuförtiden i hur vi intar vårt första mål. Många har för mycket att göra på morgonen och beslutar att inte äta frukost. Det har en stor effekt på din kropp och ditt sinne.

3. Att inta för mycket bitter mat

Bitter är en av de fem grundsmakerna. Den är normalt sett en inlärd smak eftersom den är obehaglig för många människor. De flesta mediciner har också en bitter smak, vilket inte är till deras fördel. Den österländska filosofin säger att allt som är bittert skapar en viss typ av giftigt beroende.

Lejon försöker svälja

Österländsk medicin säger att bitter mat stimulerar din matsmältningsprocess. Detta gör den nödvändig för alla koster. Men den kan även leda till problem som nervositet, ångest och problem med levern om du äter för mycket.

4. Att inte hålla rätt kroppstemperatur

Österländska filosofer såg kroppstemperaturen som en väldigt viktig del av hälsan. En bra kroppstemperatur är ett tecken på god hälsa. Vissa födoämnen svalkar din kropp och andra hettar upp den. Generellt sett kyler rå mat ned dig medan lagad mat gör dig varmare.

När du är överdrivet nervös har du en tendens att hålla din kropp kall. Detta kan få dig att känna dig svagare, ängsligare och mer rastlös. Å andra sidan har aggressiva människor en tendens att ha höga kroppstemperaturer. Så att sänka temperaturen genom maten du äter kan hjälpa dig att känna sig lugnare.

5. Att äta och dricka för mycket tillhör våra vanligaste hälsovådliga handlingar

Det här är motsatsen till att “använda mer energi än du får tillbaka”. I det här fallet handlar det om att “ha mer energi än du använder”. Därför är det en av våra hälsovådliga handlingar. I slutändan har alla typer av överdrifter en negativ effekt på kroppen och sinnet.

Kvinna dricker ur burk

Österländska tänkare säger att när någon äter eller dricker för mycket, innebär det att personen inte fått i sig alla näringsämnen denne behöver. Detta är anledningen till att personens känsla av hunger inte ger med sig. Han eller hon försöker således rätta till det genom att äta mer och mer. Lösningen skulle då vara att lista ut vad det är för näringsämne som saknas i kosten.

Precis som Hippokrates, fadern av den allopatiska medicinen, tror österländska tänkare att god hälsa baseras i stort på vår kost. Att vara medveten om detta och agera därefter kommer att leda dig till ett hälsosammare och mer balanserat liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.