Hawthorne-effekten: vi förändras när vi observeras

Hawthorne-effekten: vi förändras när vi observeras
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 14 juni, 2018

Hawthorne-effekten är vad vi kallar förändringen hos människor när de vet att någon tittar på dem. Folk började prata om Hawthorne-effekten efter en studie som gjordes 1955 av forskaren Henry A. Landsberger. Landsberger analyserade experiment gjorda av Elton Mayo under 1924 och 1932 i en fabrik som heter Hawthorne Works.

I sina experiment ville Mayo ta reda på om det fanns några förändringar i arbetarnas produktivitet beroende på belysning. Till sist insåg han att belysningen inte hade någon effekt på arbetarnas effektivitet, så länge den var över en viss nivå.

“Vi är en person när vi är ensamma, en annan med människor nära oss och ytterligare en annan när vi blir betraktade.”

-Lucas Rigattieri-

Ändå märkte han en ökning i produktivitet bland vissa arbetare. Men det hade ingenting med ljuset att göra. Det var helt enkelt för att människorna som trodde att de blev observerade började bli mer produktiva. Effektiviteten ökade automatiskt när anställda märkte att de ständigt observerades.

Mayos första slutsats var att arbetarna kände sig speciella för att ha blivit utvalda för studien. Han trodde att det var det som gjorde dem mer effektiva. De andra faktorerna som ljus, ventilation och infrastruktur hade inte ens den minsta effekt på dem. Detta är vad han kallade för Hawthorne-effekten.

Arbetarnas åsikter om Hawthorne-effekten

För att verifiera Hawthorne-effektens existens intervjuade forskarna arbetarna. De ville undersöka vilka faktorer som arbetarna tyckte hade orsakat deras ökade produktivitet. Vad arbetarna svarade kom att bli en stor överraskning för forskningsledarna.

Undersökning av Hawthorne-effekten

Enligt arbetarna var den avgörande faktorn som gjorde dem mer produktiva en märkbar förbättring av relationerna mellan dem. Utan att inse det så verkade det som att forskarna förbättrar arbetsmiljön för att få anställda att delta i experimentet.

En ny gren av psykologi bildades på grund av dessa resultat: organisationspsykologi. De antog att mänskliga relationer var ett element som spelade en avgörande roll i produktiviteten. Men frågan om det som förändrades på grund av bara observation blev obesvarad.

Hawthorne-effekten i dagens värld

Människor har gjort andra studier om detta ämne sedan det första försöket. Existensen av Hawthorne-effekten accepteras fortfarande som en positiv psykologisk reaktion på att bli observerad under ett experiment.

Effekten är särskilt positiv när uppgiften vi hanterar inte är väldigt komplex. Annars kan “observationseffekten” vara mycket kontraproduktiv för arbetarnas effektivitet.

hawthorne

Det verkar som att folk föreställer sig vad forskare förväntar sig av dem. De ser inte poängen i att agera normalt som de skulle göra i sin vanliga rutin. De tror att de borde förbättra sitt beteende till den nivån forskarna kan tänkas vilja se. Med andra ord anpassar de sitt beteende efter hur de tror att det ska vara.

Det gäller förstås inte bara experiment som utförs i arbetsmiljöer. Vi kan också utvidga den till alla slags former av experiment med människor. Hawthorne-effekten introducerar sålunda ett forskningsperspektiv som alla forskare måste ha i åtanke. 

Andra aspekter av Hawthorne-effekten

Hawthorne-effekten anses vara en särskilt problematisk faktor i medicinsk forskning. Vissa patienter säger sig ha upplevt förbättringar trots att testen visar något annat – men bara då de blivit övervakade. Objektiva kliniska resultat bevisar detta. Patienten säger att de mår bättre, men de medicinska proverna visar att inga förändringar skett.

leksaksfigur

Hawthorne-effekten eller beteendeförbättringar sker inte bara när en person vet om att hen blir övervakad. Det visas också under andra omständigheter, som när:

  • Det finns en ny situation som ändrar en persons rutin.
  • Människor känner sig som en del av en artificiell situation. Till exempel när de är i ett labb.
  • Experimentet pågår en tid och sedan för forskaren en förändring.
  • Personen tror att de befinner sig i en situation som de kan få ut något av om det utförs bättre.
  • Det dyker upp nya faktorer som påverkar deras känsla av tristess.

Många har tvivlat på hur korrekt vår information om Hawthorne-effekten verkligen är. Det är ett koncept som människor fortfarande studerar. Många frågor kvarstår.

Men det är ett ganska intressant psykologiskt fenomen som vi kan använda för att förbättra människors prestationsförmåga i olika situationer. Och som vi nämner är detta särskilt sant när människor gör enkla, upprepande uppgifter.

Detta kanske intresserar dig
Hur goda blir onda: Stanfords fängelseexperiment
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Hur goda blir onda: Stanfords fängelseexperiment

"Lucifereffekten: Att förstå hur goda personer blir onda" är titeln på en bok av Philip Zimbardo. I den presenterar han Stanfords fängelseexperimen...


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.