Heart Sutra: den buddhistiska texten fylld med visdom

I Heart Sutra återfinns de djupaste och närmaste sanningarna i den buddhistiska filosofin. Tillsammans med Diamond Sutra anses den vara en av de visaste bland buddhistiska skrifter och talar till oss om uppvaknandets tomhet och den upplysning som detta koncept medför.
Heart Sutra: den buddhistiska texten fylld med visdom
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Heart Sutra är en väldigt populär text från den buddhistiska tankeskolan. Den har studerats och forskats om mer än någon annan buddhistisk text. Den har dragit till sig många följare till filosofin tack vare att den är en kort och koncis sammanfattning av det buddhistiska tankesättet.

Det är intressant att en sådan kort text har utforskats så mycket av buddhisterna och att den ses som en text som tar en hel livstid att verkligen förstå. Heart Sutra består av endast 14 verser som ursprungligen skrevs i Sanskrit. Den slutar med vad man anser vara ett av buddhismens starkaste mantran.

Heart Sutra dateras till 100 f.kr. men vissa tror att den kan vara ännu äldre. Den tar upp flera av buddhismens centrala koncept som tomhet, omtanke, form, vilja och medvetenhet.

Heart Sutra är en buddhistisk text

Tomhet och Heart Sutra

Nästan hela Heart Sutra fokuserar på konceptet tomhet. Men detta har en annan betydelse än “ingenting” som västerlänningar tolkar det som.

Tomhet är inte samma sak som en frånvaro eller avsaknad eftersom tomheten av något eller någon som inte är närvarande fylls med en frånvaro. Samma sak gäller vid konceptet avsaknad: det är inte tomt, utan istället fyllt av den imaginära närvaron av det som saknas.

När buddhisterna talar om tomhet så menar de att inget som existerar har någon inneboende verklighet. Det innebär att allt förändras hela tiden. Det som vi upplever med våra sinnen är bara hur saker och ting verkar. Det är därför som vi tror att verkligheten är “full” trots att den inte är det.

Tomheten är relaterad till den konstanta föränderligheten hos allt som existerar. Inget separeras eller skiljer sig helt från något annat, inget är rent eller orent, inget komplett eller bristfälligt.

Det som faktiskt existerar är mentala skapelser som tar oss till den verklighet som vi upplever. Dessa mentala skapelser är dock inte verkliga. Verkligheten är oberoende och förändrar sig vid varje tillfälle även om vi inte upplever det.

Det gåtfulla mantrat

Trots vissa tankar som tenderar att indikera motsatsen så är mantran inte magiska ord som för med sig tur eller som uppfyller vissa mål. Inom buddhismen innebär de en väg mot att nå vissa meditationsnivåer. Funktionen hos ett mantra är att hjälpa till att väcka medvetenheten.

Mantrat i slutet på Heart Sutra är följande: Gate gate Pāragate Pārasaṃgate’ Bodhi svāhā.

Språket är sanskrit och här är översättningen: “Bege dig, bege dig, bege dig uppstigande, bege dig mot det högsta uppvaknandet. Låt det bli så”. Andra har översatt det på detta sätt “Det har försvunnit, det har försvunnit, det har försvunnit i intet. Helt exponerat, försvunnet. Jag vaknar. Frälsning!”

Detta för oss till Sanskritordet gate som är en exakt referens till tomhet, men på det personliga planet och det är likställt med konceptet “Icke-jag”. Den del som beger sig eller försvinner är “jaget”.

Mantrat uppmanar därför till att “jaget” ska försvinna, vilket man anser vara orsaken till misstag och lidande. “Jaget” är i det här fallet synonymt med egot. Målet är att egot ska försvinna så att tomheten uppstår.

Stearinljus i glas

Lärdomar från Heart Sutra

Heart Sutra är väldigt komplex, men den ger oss en väg till uppvaknandet eller frälsningen. Detta innebär att man överger sitt ego för att finna tomheten och på så sätt acceptera den djupa uppfattningen och förståelsen av verkligheten.

Meda andra ord så är den som guidas av sina ögon, öron och händer eller av sitt sinne dömd att aldrig känna till eller förstå verkligheten. Den som dock lyckas frigöra sig själv från sina sinnen och sitt sinnes sätt att tänka, lyckas förenas med verkligheten och förstå den; inte intellektuellt men som en transcendental upplevelse.

Uppvaknandet är just det tillstånd där man slutar uppfatta världen via begränsade sätt, som via sinnena eller sinnet. Upplysning motsvarar fullständig förståelse som för med sig två stora buddhistiska dygder: förmågan att släppa taget och att visa omtanke.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • López-Gay, J. (1992). El” Sutra del Corazón” y el” In-Sistencialismo”. Oriente-Occidente, 10(1-2), 17-26.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.