Självtranscendens: att gå bortom ditt individuella jag

Läs allt du behöver veta om självtranscendens i denna artikel!
Självtranscendens: att gå bortom ditt individuella jag
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Självtranscendens är ett koncept som är nära kopplat till spiritualitet. Det anses vara ett väldigt komplext karaktärsdrag hos människans personlig, och alla har vi en annorlunda syn på det.

I grund och botten innebär självtranscendens att höja sig över det individuella jaget, vilket betyder att man går bortom sin egen identitet och förstår att man bara är en liten del av något större. Det är ett komplicerat fenomen som synkroniserar med din uppfattning av dig själv som en integral del av universum.

Spiritualitet

Dessa två termer är som sagt nära kopplade. En av de inneboende egenskaperna hos självtranscendens är faktiskt expansionen av ens individuella jag. Med andra ord är det att gå mot något större, mer komplext och oändligt, som tenderar att vara av gudomlig eller spirituell natur.

Vissa personer når detta tillstånd genom sin tro på en gud, medan andra anammar någon form av spiritualitet eller idé. På ett eller annat sätt hjälper detta folk att finna en mening i livet som manar dem att höja upp sig.

Person i tunnel

Enligt den österrikiske psykiatrikern Viktor Frankl finns transcendens djupt inom vår spiritualitet, och spiritualitet är den del av mänskligheten som skiljer oss från andra arter. Man kan inte bli en helt person förrän man är kapabel till självtranscendens.

Det är även värt att nämna att även om dagens forskare inte håller med om att spiritualitet krävs för att uppnå detta, är det en betydande aspekt för vissa.

Man kan säga att självförverkligande är ett faktiskt mål som kräver hårt arbete. Självtranscendens är vad som kommer härnäst och fokuserar på andra istället för en själv. Det kretsar kring större mål snarare än ens egna prestationer.

Abraham Maslows definition av transcendens

Enligt psykologen Abraham Maslowrefererar transcendens till de högsta och mest inkluderande eller holistiska nivåerna av mänskligt medvetande, och beter sig och relaterar, som mål snarare än medel, till sig själv, till närstående, till människor rent generellt, till andra arter, till naturen och till kosmos.”

Ur denna synvinkel erbjuder det individer vad Maslow kallar för toppupplevelser, där personliga orosmoln höjs upp så att de kan observera vad som sker ur ett bredare perspektiv. Det handlar om upplevelser som skapar starka positiva känslor, som glädje eller frid, och en välutvecklad känsla av medvetenhet.

Maslows bruk av detta koncept i sin pyramid är något som inte alltid nämns när man talar om hans teori. Men sakta men säkert börjar forskningssamfundet att överväga det.

Reeds teori om självtranscendens

Pamela Reed definierar detta koncept som en expansion av de självkonceptuella gränserna på ett tredimensionellt sätt. Enligt denna teori kan folk ses som öppna system, och det enda hindret mellan dem och självtranscendens är gränserna de sätter för sig själva.

Givetvis behöver människor även vissa konceptuella begränsningar, men det utåtgående uttrycket av deras jag skapar ett högre tillstånd av sammankoppling med omgivningen, utöver att uppmuntra en känsla av totalitet som inte kan fås på annat sätt.

Reeds teori säger att detta koncept är ett skede folk bör nå för att känna sig uppfyllda och ha en känsla av syfte.

Solen i handen

Kloninger: självtranscendens och personlighet

Som vi redan nämnt är självtranscendens ett personlighetsdrag som är kopplat till upplevelsen av spirituella idéer. Det är en av personlighetsdimensionerna som utvärderas i Cloningers Inventarie av temperament och karaktär.

I den finns det fyra temperament och tre dimensioner av karaktären. Självtranscendens är ett personlighetsdrag kopplat till spirituella aspekter av det individuella jaget. Enligt Cloninger kan det vara acceptans, identifiering eller spirituell förening med naturen och dess ursprung.

Hur man uppnår det

Att uppnå detta tillstånd är inte lätt. Det är det högsta tillståndet av mänsklig utveckling, bortom Maslows självförverkligande. Men det finns vissa saker du kan göra för att öka dess utveckling. Stephanie Flood föreslår fem kreativa, buddhisminspirerade sätt att uppnå det:

  • Utforska grundläggande meditationstekniker (även om du är en meditationsexpert).
  • Stärk dig själv med kunskap och vishet för att bygga ditt medvetande.
  • Var inte rädd för resan.
  • Hitta dina egna spirituella tekniker för att nå ett högre syfte och ditt ideala jag.
  • Öka vibrationer genom att leva i en positiv miljö som främjar transcendens.

Viktor Frankls värderingar

Å andra sidan kan vi inte ignorera det faktum att Viktor Frankl pekade ut. Dessa värderingar, som folk från olika kulturer implementerar, är som följer:

  • Kreativa värderingar: att ge tillbaka till världen. Denna värdering involverar att medvetet hänge sig till produktivt arbete på ett kreativt sätt. Det är att bidra med sin egen unika talang och kreativa idéer för att producera något värdefullt för samhället och göra en skillnad i världen.
  • Experimentella värderingar: motta med tacksamhet. Experimentella värderingar involverar att uppskatta romantiska relationer och skönheten omkring dig.
  • Attitydmässiga värderingar: att stå upp mot ödet. Attitydmässiga värderingar är människans utmanande kraft när man modigt står upp mot motgångar. Att behålla sin integritet i svåra tider är den sista försvarslinjen för att få en känsla av frihet och mening.

Den kinesiske psykologen Paul Wong förklarar även att när man gör något som är större än en själv, utövar man självtranscendens. Man blir endast den bästa versionen av sig själv när man bryr sig om andra.

Därför spelar det ingen roll vilka ens religiösa övertygelser är – självtranscendens tillfredsställer ens djupaste spirituella behov av sammankoppling och transcendens.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.