Hemligheterna bakom alkemi och psykologi

Alkemi innebär vanligen den exakta motsatsen till vad den oinvigde kan tänka eller förvänta sig. Det guld du försöker skapa är inte materiellt till sin natur. Istället finns det inom oss en gnistrande flamma som innehåller skapelsens gudomliga väsen.
Hemligheterna bakom alkemi och psykologi
Bernardo Peña Herrera

Skriven och verifierad av psykologen Bernardo Peña Herrera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Alkemi, åtminstone så som anhängare av Carl Jung förstår fenomenet, handlar inte om att försöka omvandla bly eller andra metaller till guld. Och det har faktiskt funnits människor som kunnat utföra den verkliga hemligheten med alkemi: att symboliskt omvandla det materiella, jordiska och omedvetna till ande, medvetenhet och mening. Det är just detta som anses vara det äkta guldet. Läs vidare för att förstå kopplingen mellan alkemi och psykologi.

Därmed utförs detta betydelsefulla arbete under det hermetiska antagandet att det är viktigt att förkroppsliga anden samt förandliga kroppen. I grund och botten skulle detta bestå av en resa under beskydd av gudomen Hermes (i Rom känd som Merkurius), gudarnas budbärare. Enligt Jung har hela frågan om transmutation av stenar och metaller att göra med omvandlingen av psyket som projiceras på materia.

Det alkemiska arbetet förvandlas till symboler, såsom den heliga graal. Materia i form, det omedvetna i medvetet tillstånd. Detta är en typ av transsubstantiation eller omvandling av materia till ande.

Hemligheten med alkemi och dess relation till psykologi och utveckling

Baserat på ovanstående talar vi ofta om sublimering, destillation och kondensation eller koagulering när vi diskuterar alkemi. Den centrala processen är regressiv (upplösning) och progressiv (kondens). Följande anser man vara de grundläggande stegen i den alkemiska processen:

1:a etappen: Nigredo

Nigredo betyder svarthet. Steget består av upplösningsprocessen (melankoli), som är kännetecknad av regression eller nedstigningen till helvetet eller det omedvetna.

2:a etappen: Albedo

Albedo hänvisar till färgen vit: rening och katarsis. Under detta steg är det viktigt att konfrontera din skugga och stödja dig själv med hjälp av din anima eller animus; den feminina respektive maskulina delen inom din själ som står i motsatsförhållande till ditt biologiska kön.

Individen måste erkänna, införliva och behärska allt det ”svarta” innehållet i det undermedvetna. I denna fas tar du de första stegen mot upplysning.

3:e etappen: Rubedo

Rubedo eller glödande rödguld hänvisar till den iriserande eller mystiska reaktion som inträffar mitt i den alkemiska processen. Under detta transcendenta ögonblick äger inkarnationen av mening rum som symboliskt guld eller som att solen blir återfödd från jordens livmoder och hennes mörker.

Den stora hemligheten bakom psykologisk alkemi

Därefter kommer stegen till en väg som hundratals människor har berest. Vi presenterar dessa i form av idéer och koncept så att läsaren kan skapa sin egen symboliska bild under sin resa.

 • För det första, för att befria sig, konstruerar den oändliga individen en magisk oktogon. Från denna plats i tid och rum utför individen sitt magnus opus.
 • Genom alkemi separerar de elementen som blivit förenade i den formbara världen och förenar andra element som är separerade genom en emotionell synvilla.
 • Via magi och ande integrerar de i sig själva allt som är upplöst av illusionens mentala dimma.
 • Genom en individuell process bygger de en bro till existensen och förlitar sig på skuggor, fantasi och det symboliska; univdersums tre uråldriga sfinxer.

Men bara någon som är en sann individ kan korsa de fyra cirklarna:

De fyra cirklarna

 • Det är i den första cirkeln som det personliga undermedvetna bor. I den här cirkeln drar de döda sig mot jorden.
 • I den andra cirkeln, där det kollektivt undermedvetna bor, drar arketypiska krafter sig mot den planetariska psykosfären.
 • Därefter, i den tredje cirkeln, finns det kosmiska undermedvetandet, där demonerna drar sig mot stjärnorna.
 • Det universella medvetandet bor i den fjärde cirkeln, där gudarna drar sig mot sina egna idéer, och rekryterar följare.
 • Slutligen, utifrån de fyra cirklarna, frigör sig den absoluta individen genom att existera i varje steg och destillera sin egen varelse.

Sammanfattningsvis, som du kan se, långt innan idén om modern psykologi fanns, fanns det redan sätt att uppnå fullkomligheten av att vara eller bli en absolut, en oändlig individ.

Detta betyder att alkemi inte bara var föregångaren till kemi, utan också en föregångare till psykologi. Hermes Trismegistus var den första förespråkaren för dessa idéer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Burckhardt, T. (1976). Alquimia. Plaza & Janés, Barcelona.
 • Jung, C. G. (2005). Psicología y alquimia: Vol. 12. Madrid: Editorial Trotta, SA.
 • von Franz, M. L. (1991). Alquimia. Luciérnaga.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.