Hippofobi, den irrationella rädslan för hästar

Hästar är vanligen inte något som vi dagligen är omgivna med, därför är kanske hippofobi en av de mer dolda fobierna. Läs vidare om denna fobi som beskriver människor som fruktar hästar på en extrem nivå.
Hippofobi, den irrationella rädslan för hästar
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Rädsla är ett naturligt svar som i en evolutionär mening har hjälpt oss att överleva i en värld fylld av faror. Av denna anledning är det vanligt att människor känner en (ibland överdriven) respekt inför vissa djur. Denna respekt kan också förvandlas till rädsla under vissa omständigheter. I den här artikeln analyserar vi just rädslan för hästar.

Den överdriven rädslan för hästar är inte särdeles vanligt förekommande, men vissa människor känner en intensiv rädsla för dessa varelser, en som till och med kan leda till panikattacker. När det kommer till hästar så är benämningen hippofobi.

Dessa stora djur, som många tycker är vackra, ädla och en symbol för frihet, omger oss vanligtvis inte i vårt dagliga liv. Denna brist på förtrogenhet och kunskap om dem kan generera en intensiv rädsla hos vissa människor. Fobier är emellertid benämningen på irrationella rädslor som inte är relaterade till verkliga hot.

En person som försöker komma över rädslan för hästar

Symtomen det orsakar

Som med alla fobier skapar rädslan för hästar ångest. De vanligaste symptomen är svettningar, darrningar, huvudvärk, illamående, yrsel, takykardi, hyperventilation och till och med kräkningar.

För att en person ska anses lida av hippofobi så måste denna ha upplevt dessa symtom, förutom den överdrivna rädslan, under minst sex månader.

Dessa symtom uppträder vanligtvis när de ser dessa djur eller är i närheten av dem. Men de kan också uppstå på grund av något så ofarligt som att fobikern tänker på djuren.

Med andra ord kan en person med den intensiva rädslan för hästar bli kraftigt påverkad bara genom att titta på en bild av hästar. Även att höra en historia om någon du känner som på något sätt relaterar till hästar kan utlösa liknande reaktioner. Rädslan varierar beroende på person och stimuli.

Eftersom vi vanligtvis inte stöter på dessa djur i våra dagliga liv, påverkar denna fobi vanligtvis inte livet för dem som lider av det särskilt mycket. Dessa personer försöker dock att undvika alla omständigheter där de eventuellt kan komma i kontakt med en häst.

Rädslan kan även sträcka sig till andra upplevelser. Enbart faktumet att se figuren av en häst på en karusell kan innebära att de aldrig går till nöjesparker.

Ursprunget

Som regel utvecklas fobier från traumatiska upplevelser relaterade till objektet för rädslan. I det här fallet kan det till exempel vara från att man ramlat av och skadat sig, eller blivit attackerad av en häst. Men personen behöver inte nödvändigtvis ha upplevt traumat personligen. Rädslan kan ha sitt ursprung i att man hört en historia om händelsen eller har observerat den på avstånd.

Som med andra fobier kan man även ärva en rädsla för hästar. Detta innebär man kan drabbas av hippofobi på grund av att man lärt sig av sin mor eller far att hästar representerar fara. Således kan man från en ung ålder utveckla ett undvikandebeteende kopplat hästar och till tanken på fara.

Ibland uppstår fobier också från tidigare ångestproblem eller störningar. Dessa kan generalisera rädslan och känslan av fara för andra, orelaterade stimulanser. En annan hypotes är att i fylogenetisk bemärkelse har vi ärvt rädslan för vissa djur i överlevnadssyfte. Dock är detta en hypotes som inte alla håller med om.

Tre hästar

Hur man behandlar denna fobi

Som med alla andra fobier blir vanligtvis tre handlingslinjer implementerade när man försöker behandla åkomman. Dessa tre är kognitiv omstrukturering, systematisk desensibilisering och avslappningstekniker.

Det första målet är att omforma den tro man har angående hästar till ett mer anpassningsbart och realistiskt sätt.

Systematisk desensibilisering fokuserar på att utsätta personen för stimulans av fobin lite i sänder. Till att börja med kommer terapeuten göra en lista tillsammans med patienten över alla möjliga hästrelaterade händelser eller situationer som skrämmer dem. Sedan rangordnar de dem efter den grad av ångest de orsakar.

När de väl har gjort detta börjar de att inkludera avslappningstekniker i terapin. Patienten får sedan bli exponerad för stimuli gradvis, beroende på den grad av ångest och emotionell intensitet de skapar hos patienten.

Om det längst ner på listan (det minst traumatiska) till exempel är att tänka på ett stall fullt av hästar, så kommer terapeuten att arbeta med denna tanke samtidigt som denna utför avslappningsteknikerna för att minska ångesten.

När patienten har övervunnit sin rädsla inför denna tanke, och tanken inte längre påverkar patienten negativt, går terapeuten vidare till nästa punkt på listan, och så vidare.

En effektiv teknik

Denna teknik är mycket effektiv, eftersom den bygger på element som patienterna själva har valt. I slutskedet av behandlingen kommer personen att kunna närma sig en häst, röra vid den och till och med rida på den.

Oavsett situation eller fall, så för att övervinna rädslan för hästar eller andra djur, rekommenderar vi att du går till en psykolog. Behandlingen kommer inte bara att minska, eller till och med eliminera, rädslan. Den kommer också att ge dig resurser för att möta andra fobier.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Anthony, M.M., Craske, M.G. & Barlow, D.H. (1995). Mastery of your specific phobia. Albany, New York: Graywind Publications

  • Barlow, D.H.; Esler, J.L.; Vitali, A.E. (1998). Psychosocial treatments for panic disorders, phobias, and generalized anxiety disorder. En P.E. Nathan & Gorman (Eds.), A guide to treatments that work (pp. 288-318). Oxford: Oxford University Press.

  • Sosa, C.D. & Capafons, J.C. (1995). Fobia específica. En V. Caballo, G. Buela-Casal & J.A. Carboles (dirs.), Manual de psicopatología y tras – tornos psiquiátricos (pp. 257-284). Madrid: Siglo XXI


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.