Historien om Neve, den förhistoriska bebisen

Neve var en bebis som dog 40 dagar efter att hon föddes. Sett till sättet hon begravdes för 10 000 år sedan är det uppenbart att hennes familj kände stor kärlek och respekt för henne. Faktum är att hon begravdes med snäckskal och många pärlor syddes på hennes ömtåliga hölje.
Historien om Neve, den förhistoriska bebisen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 maj, 2023

Förlusten av ett barn är förmodligen en av de mest förödande upplevelserna för alla, oavsett när och var det händer. Detta är något vi fick en uppfattning om vid upptäckten av Neve, ett förhistoriskt nyfött spädbarn begravt för mer än 10 000 år sedan. Man hittade henne i grottan Arma Veirana i Italien. Det är den äldsta graven av ett nyfött barn som någonsin hittats i Europa. Det var där som arkeologer hittade den här lilla flickan som dog 40 dagar efter sin födsel.

Arkeologer har döpt henne till Neve (snö på italienska), den nyfödda som våra förfäder hedrade på ett känsligt, andligt och kärleksfullt sätt. Faktum är att hennes familj gav henne en väldigt speciell begravning. Detta avslöjade inte bara smärtan som hennes död hade orsakat dem utan också erkännandet av nyfödda som en integrerad del av en social grupp.

Det verkar faktiskt som om deras kosmogoni, sätt att förstå döden och begravningsmetoder påminner om den nuvarande mänsklighetens. Det spelade ingen roll att den här lilla flickan bara levde i några veckor. Hon ansågs vara en viktig medlem av den sociala hierarkin. Av denna anledning prydde man hennes kropp med pärlor och berlocker och hon fick den mest genomarbetade begravningen.

Ett team av arkeologer, ledda av National Geographics upptäcktsresande Jamie Hodgkins, har hittat den äldsta begravningsplatsen för ett nyfött barn i Europa. Fyndet visar att våra mesolitiska förfäder värderade pojkar och flickor lika högt.

Grottan där Neve, den förhistoriska bebisen, upptäcktes
Neve upptäcktes i en grotta i Ligurien i nordvästra Italien.

Neve, den förhistoriska bebisen med snäckskal på sitt hölje

Lämningarna som finns på en arkeologisk plats är som ett fönster till vårt förflutna. De hjälper oss att förstå vår utveckling ur nästan alla aspekter. Vår kognitiva, sociala, tekniska, biologiska, kulturella och till och med andliga utveckling.

Denna speciella grotta i Ligurien i nordvästra Italien, har varit föremål för studier i flera år. Det var 2017 som utgrävningarna började ge intressanta data och arkeologer hittade många snäckskal i en del av grottan. De var perforerade och några verkade vara insatta i något som såg ut som ett litet hölje.

Gradvis började forskarna gräva fram små mänskliga ben. De upptäckte att de tillhörde ett spädbarn insvept i ett tyg som innehöll en hel rad fascinerande rituella föremål. DNA-analys visade att den nyfödda var en flicka. Hon tillhörde en linje av europeiska kvinnor som kallas U5b2b-haplogruppen.

Neve var inlindad i en duk prydd av snäckskal. Man tror att den lilla flickan reste med sin mamma i en slags bärsele.

Förlusten av vissa mesolitiska jägare-samlare

Mesolitikum var den period som följde efter den senaste istiden. Jakt och samlande var de viktigaste levnadssätten. Det var en hård period, men också avgörande för vår utveckling. Man förbättrade inte bara teknikerna för stenbearbetning, utan fler bofasta grupper började växa fram. Detta underlättade konsolideringen av sociala grupper och deras hierarkier.

Våra förfäder vid denna tid var tvungna att uthärda extremt låga temperaturer. Följaktligen var det ofta svårt för dem att hitta mat. Vi vet från testerna att Neves mamma hade en växtbaserad kost. Dessutom hade den lilla flickan utvecklingsproblem under graviditeten.

Den exakta orsaken till hennes död är inte känd. Men vi vet utan tvekan att de svåra förhållandena som de här människorna levde under orsakade frekventa neonatala dödsfall. Faktum är att i Neves fall hade hennes tänder slutat växa någon månad innan födseln på grund av fysiologisk stress.

Neve fick en speciell begravning

Neve var insvept i ett hölje och begravdes i den djupaste delen av Arma Veirana-grottan. På tyget fanns sextio snäckskal som man förmodligen hade fäst på tyget. Dessutom hade hon fyra hängen med sig och en klo från en örnuggla. Detta är intressant eftersom platsen inte är belägen nära kusten. Därför måste man ha samlat in dessa skal och sparat dem från tidigare resor.

Begravningen var genomtänkt och omsorgsfull. Detta tyder på att det innebar en intensiv materiell och känslomässig investering från gruppens sida. Pärlorna genomborrades, gjordes till ett halsband och fästes fint på höljet som barnet var insvept i. Uggleklon symboliserade förmodligen ett element av makt eller beskydd.

Denna begravning tar oss tillbaka till det exakta ögonblicket i det förflutna då en familj var tvungen att ta farväl av sin yngsta medlem. En flicka som de tillägnade en vacker begravning som en symbol för både deras tillgivenhet och hur mycket hennes liv betydde för dem.

Våra förfäder lämnade oss ett tankeväckande och riktigt vackert meddelande i denna grottbegravning i Ligurien. Det faktum att även det minsta, kortaste och ömtåligaste livet måste vördas, älskas och tas om hand.

Neves familj
Fyndet av bebisen Neve avslöjar för oss att även de yngsta medlemmarna ansågs ha ett individuellt jag och en moralisk handlingskraft och vara socialt viktiga för gruppen.

Moderskap i förhistorisk tid

Det är extremt sällsynt att upptäcka begravda spädbarn från förhistorisk tid. Neves fall är unikt och exceptionellt. Dessutom är det den äldsta begravningsplatsen för en nyfödd som man hittills funnit i Europa. Studier visar hur oväntat det var att höljet som hon var insvept i var bevarat.

Experter har också kunnat dra slutsatsen att Neve bars i en slags bärsele med sin mamma. Detta skulle ha gjort det lättare för henne att samla in och leta efter mat. Det var faktiskt inte lätt att vara moder under mesolitisk tid. Men precis som idag försökte mammor hela tiden hålla sina barn extremt nära dem, med hud-mot-hud-kontakt om möjligt.

Vi vet inte vad Neves mamma kände när hon gick bort, men det är ganska lätt att gissa. När allt kommer omkring visar det omsorgsfulla sättet på vilket den livlösa lilla flickan förskönades och pryddes tydligt kärleken och hängivenheten hos hennes närmaste. Utan tvekan lär denna upptäckt oss än en gång hur värdefullt ett människoliv är, hur kort och skört det än kan vara.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.