Hjärndominans enligt Herrmanns kvadrantmodell: vilken är din typ?

Hjärndominans enligt Herrmanns kvadrantmodell: vilken är din typ?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 juni, 2023

Herrmanns test av hjärndominans är ett verktyg bestående av 120 frågor. Det används för att ta reda på var vi bearbetar information och vilken inlärningsstil vi har. Denna intressanta modell förklarar att hjärnan har fyra kvadranter och att vi generellt sett har en viss predisposition för en eller flera av dem.

Kanske har du redan genomgått testet, men generellt sett är det inte vanligt. Varför? För att “Herrmann Brain Dominance Instrument” (HBDI) inte är giltigt ur en neurologisk synvinkel. Många forskare hävdar faktiskt att det är “populärpsykologi”.

“Sinnet är inte en behållare som ska fyllas, utan en eld som ska tändas.”

-Plutarco-

Vad är hjärndominans?

Ämnet hjärndominans och lateralisering är väldigt kontroversiella. Låt oss ta ett exempel: detta verktyg förklarar att kreativitet endast ligger i den högra hjärnhalvan. Detta är dock inte helt korrekt eftersom kreativa processer använder alla områden av hjärnan via dess fantastiska, sofistikerade nervaktivitet.

Innebär det att Herrmanns test av hjärndominans är helt värdelöst? Absolut inte. Det finns en aspekt som gör det värdefullt, och det ska vi tala om idag.

Detta test börjar med en viktig premiss: varje person har ett specifikt sätt att bearbeta och omvandla information, samt att ta in och tolka data.

Allt vi behöver göra är att ta en titt på pluggande studenter eller oss själva när vi arbetar. Vissa personer är mer noggranna och konservativa medan andra är innovativa. Vissa är mer visuella medan andra bearbetar information bättre genom att höra den… Allt detta passar in i hypotesen hos Herrmanns test.

Tankeprocesser hos kvinna som illustrerar hjärndominans

Hjärndominans i Herrmanns test

Innan vi talar om detta verktyg, som togs fram på 1990-talet, ska vi tala om dess skapare – Ned Herrmann. Han var chef för American Creativity Association och en pionjär inom fälten kreativt tänkande och logiskt tänkande. Han specialiserade sig på musik och fysik.

Från ung ålder arbetade han hos General Electric med att förbättra produktion, motivation och kreativitet bland de anställda.

För detta analyserade Herrmann arbetarnas olika stilar för att tänka och lära sig. Utifrån detta tog han fram en hjärnkarta. Därefter utvecklade han teorin om kvadranter och beskrev fyra typologier – fyra olika sätt som han menade att människor använde för att lära sig, tänka, skapa, interagera och förstå livet.

Herrmanns förståelse av hjärndominans ser ut så här:

Typ A: analytiska personer

Ned Herrmann kallade dem experter. De karaktäriseras av logiska, analytiska och tekniska tankestilar.

  • De är väldigt rationella personer som samlar data från konkret fakta.
  • Analytiska personer tenderar även att vara tävlingsinriktade och individualistiska, såväl som intelligenta och ironiska, med ett bra sinne för humor.
  • Jobb som lämpar sig för denna typ av hjärndominans är kopplade till matematik, fysik, ingenjörskonst, kemi etc.
Tänkande man

Typ B: den organiserande stilen

Som namnet antyder är detta en organiserad typ av person som älskar ordning och är väldigt noggrann.

  • Dessa personer gör inte något utan att ha planerat det först. De gillar allt som är förutsägbart, konservativt och under deras kontroll.
  • Generellt sett är personer i den “organiserande” kvadranten bra företagschefer, revisorer etc.

Typ C: interpersonell

Typ C refererar till hjärndominans med lutning mot känslor och behovet av att vara i kontakt med andra. Dessa personer relaterar med andra och njuter av social kontakt där de kan känna sig användbara samt ge och ta. De är personer som är bra på att kommunicera, spontana och utåtriktade.

Generellt föredrar de jobb såsom journalism, sjukvård, socialt arbete etc.

Typ D: experimentell

Den fjärde profilen i detta test av hjärndominans refererar till personligheter med holistiska sinnen. De är visuella, spontana och mycket kreativa personer. De är individer som gillar att experimentera och innovera, även om det kommer med en risk.

De har alltid blicken vänd mot framtiden och försöker även lära sig av nuet. Därför ser man ofta typ D-personer arbeta som arkitekter, författare, musiker, målare, designers etc.

Kvinna skriver i gräset

När du bevittnat eller genomgått Herrmanns test av hjärndominans kan du mycket väl märka att du inte identifierar dig med ett enda område. Detta är vanligt. Uppskattningar säger faktiskt att nästan 60% av alla personer har karaktärsdrag från fler än ett av de fyra områdena.

Det är även viktigt att påpeka att ingen dominans är bättre än en annan, och att de varken slår fast eller förutser något. Allt de gör är att indikera vilken typ av riktning vi tenderar att ha när vi interagerar med vår omgivning.

De talar om vår stil för att bearbeta data vi mottar. Det är ett enkelt sätt att lära känna oss själva lite bättre… Varför inte ge det ett försök?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.