Hur du vet om din psykiska hälsa har försämrats

Ibland ställer vi helt enkelt in oss på autopilot och intalar oss själva att det bara är att köra på. Men det fungerar inte alltid. Faktum är att vår psykiska hälsa kan bli lidande när känslor, ångest och stress tar ut sitt pris.
Hur du vet om din psykiska hälsa har försämrats
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Hur vet man om ens psykiska hälsa har försämrats? I regel märker människor inte när något inte står rätt till med dem. För vi lever som bekant i ett samhälle som normaliserar ångest och stress. Ett samhälle som säger oss att om vi är deprimerade så beror det helt enkelt på att vi inte vet hur vi ska ta itu med våra liv.

Många människor har en förvrängd syn på psykisk hälsa. För dem är psykiskt välmående bara något som hänför sig till vansinne eller förnuft och svaghet eller styrka. Men detta är ett stort misstag, för vem som helst kan råka ut för psykologiska problem någon gång i sitt liv. Det är ett faktum som inte gör oss mindre kapabla, utan bara mänskliga. För att illustrera detta citerar vi här den definition som Världshälsoorganisationen (WHO) ger av psykisk hälsa:

“Ett tillstånd av välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i.”

Och visst måste vi erkänna att vi inte alltid uppnår dessa mål. Vi känner oss inte alltid tillräckligt emotionellt balanserade för att ens kunna hantera våra dagliga utmaningar. Tänk på att psykiskt välbefinnande inte är något som kommer av sig själv. Ibland har vi väldigt litet av det och ibland saknar vi det helt och hållet. Det är då vi lider.

Det finns många faktorer som kan göra att din psykiska hälsa försämras

Ställ dig frågan om din psykiska hälsa har försämrats

Det är lätt att glömma att psykisk hälsa är en av de pelare som är grunden för ett lands sociala, mänskliga och ekonomiska framsteg. När vi saknar denna går allt fel och det är inget som verkar stämma. Samtidigt beror psykiskt välbefinnande på många olika faktorer: emotionellt stöd, arbetsmöjligheter, hälso- och sjukvård samt en omgivning som är fri från konflikter, diskriminering och våld. Man skulle kunna säga att det finns ett system av kontinuerlig återkoppling mellan oss och allt som omger oss. Faktum är att allt som omger oss har en effekt på oss. Därför bör vi granska var och  en av dessa faktorer och se hur de påverkar oss psykologiskt i stunden. Detta är något vi måste förstå för att kunna få en enhetlig bild av vår psykiska hälsa.

Om du inte har några svårigheter med att berätta att du har diabetes eller hjärtstörningar, så bör du inte heller ha några svårigheter med att säga att du lider av postpartumdepression, bipolär sjukdom eller generaliserat ångestsyndrom.

Att vi normaliserar psykiska sjukdomar och störningar innebär att vi accepterar och införlivar dem. Framför allt betyder det att vi måste respektera de individer som lider av dem. Dessutom är det oerhört viktigt att vi vet hur vi upptäcker dessa sjukdomar på ett tidigt stadium och att vi vet när vi bör söka professionell hjälp. Läs vidare för att lära dig känna igen tecknen som tyder på att din psykiska hälsa har försämrats.

Tecken som kan betyda att din psykiska hälsa har försämrats

Du känner dig nervös, orolig och lättretlig

Humörsvängningar är ofta det första tecknet på att har något problem. Känslan av att vara mer irriterad och vresig, att sakna tålamod och att haka upp sig på saker och ting är alla tydliga signaler. Dock bör du inte bekymra dig om inte detta är något som berört dig under mer än tre veckors tid.

Glömska och koncentrationssvårigheter

Ibland kan du ha svårt att fokusera, fatta beslut och att följa tråden i en konversation. I sådana stunder är det mycket vanligt att man glömmer saker. Kanske glömmer du att du skulle träffa någon eller göra något. Ofta är det emellertid någon form av ångeststörning som ligger bakom den här sortens beteende.

Förändringar i sömn- och matvanor

Ett sätt för dig att ta reda på om din psykiska hälsa har försämrats är att analysera hur du sover och äter. Problemen kan ta sig uttryck i en plötsligt uppkommen sömnlöshet, eller tvärtom i ett överdrivet sömnbehov, känslan av att alltid vara utmattad och att inte kunna tänka på annat än att få stupa i säng.

Vidare är det viktigt att du funderar över dina matvanor. Hetsätning och nedsatt aptit är båda tecken på att någon störning kan föreligga.

Avsaknad av livslust och isolering

Om du gradvis har dragit dig undan från världen omkring dig, känt dig apatisk och gett upp alla dina hobbyer, så kan detta vara en signal att något är på tok. För när allt kommer omkring så är ditt psykologiska välbefinnande något som kommer an på din förmåga att njuta av din fritid och känna glädje åt samvaron med familj och vänner.

Därför bör du tänka på att be om hjälp om du har tappat intresset för sådana saker.

Fixering vid vissa ting

Det händer att du blir så besatt av något att du inte kan tänka på något annat. Här handlar det inte bara om irrationella och negativa tankar, som till exempel att allt kommer att gå snett eller att du är värdelös. Snarare rör det sig om att du befinner dig i en mycket besvärlig situation. Exempelvis söker du hela tiden efter vissa saker på internet. Eller kanske inbillar du dig att någon hela tiden spionerar på dig.

Ständig gråtlust

Ibland spelar det egentligen ingen roll om något hemskt har inträffat eller om du upplever att din värld håller på att rasa samman. För du känner dig helt enkelt bara ledsen och vill bara få gråta ut. Faktiskt kan det till och med hända ofta, men det varar inte länge utan allt återgår snart till det normala.

Men för att undersöka om din psykiska hälsa verkligen har tagit skada måste du gräva lite djupare i ditt stämningsläge. Om du inte kan ta dig ur din dystra sinnesstämning och du hela tiden känner ett behov av att gråta så måste du tala med någon som kan hjälpa dig.

Självmordstankar är ett tecken på att din psykiska hälsa har försämrats

Självmordstankar kan vara ett tecken på att din psykiska hälsa har försämrats

Det är inget som är lika oroväckande som en person som funderar över hur världen skulle se ut utan honom eller henne. En sådan person vill bara få slut på sitt lidande och tror att en bra lösning vore att “upphöra att existera”. Man ska alltid ta självmordstankar på allvar. Om du har känt på detta sätt under senaste tiden ska du inte tveka att uppsöka professionell hjälp.

Slutligen kan du alltid fråga människorna runt omkring dig om de tror att din psykiska hälsa har försämrats. Det kan nämligen hända att dina närstående är mer observanta än du själv är. Värna om din psykiska hälsa på samma sätt som du värnar om din fysiska hälsa. För båda aspekterna är lika viktiga för din livskvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • H. Herman, Saxena. S, Moodlie M.  (2018) Determinantes de la salud mental actual. Organización Mundial de la Salud.
  • O’Reilly, M., Svirydzenka, N., Adams, S., & Dogra, N. (2018, July 1). Review of mental health promotion interventions in schools. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Dr. Dietrich Steinkopff Verlag GmbH and Co. KG. https://doi.org/10.1007/s00127-018-1530-1
  • Parker, L., Bero, L., Gillies, D., Raven, M., Mintzes, B., Jureidini, J., & Grundy, Q. (2018). Mental health messages in prominent mental health apps. Annals of Family Medicine16(4), 338–342. https://doi.org/10.1370/afm.2260

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.