Hur Jane Goodall blev en världskänd expert och aktivist

Jane Goodall revolutionerade det vetenskapliga landskapet genom att visa världen att schimpanser och människor trots allt inte är så olika. Vad gör oss lika? Läs vidare för att ta reda på detta.
Hur Jane Goodall blev en världskänd expert och aktivist

Senaste uppdateringen: 05 april, 2021

Jane Goodall är världens ledande namn då det handlar om schimpanser, och expert inom området. Hon kämpar outtröttligt för deras bevarande och respekt. Det är omöjligt att försöka sammanfatta de årtionden av primatstudier som denna forskare sammanställt i endast en artikel. Vi ska dock försöka samla hennes större bidrag till förståelsen av primatbeteende.

Det är dessutom omöjligt att i en enda artikel fånga hennes extraordinära personlighet, engagemang för vår värld och hennes vänlighet. Därför ska den här artikeln i stället försöka uppmuntra dig att ta reda på mer om denna otroliga kvinna. Hon är ett av de bästa exemplen på hur små förändringar kan göra en verklig inverkan på vår värld.

Förstörelse av livsmiljöer är ofta kopplad till girighet och materialism i den utvecklade världen.

-Jane Goodall-

Vem är Jane Goodall?

Jane Goodall föddes den 3 april 1934. Hon är en engelsk primatolog, etolog och antropolog, känd för att ha studerat schimpanser i Gombe Stream National Park, Tanzania, i flera decennier.

Hon är en djurälskare sedan barndomen, men det var efter att ha läst romanen Tarzan of the Apes som hon verkligen blev inspirerad till att åka till Afrika för att studera djur. Enligt henne själv var det för att hon var avundsjuk på att Tarzan hade gift sig med fel Jane!

Hennes första erfarenhet av att observera djurbeteende var när hon var fyra år gammal och ville förstå hur kycklingar lade ägg. Hon satt över fyra timmar och betraktade dem. Hon var så uppslukad att hennes föräldrar ringde polisen då de inte visste var hon var någonstans.

Hennes mamma reagerade på det hon gjorde med stort intresse och uppmuntrade sin dotter att berätta för henne vad hon hade upptäckt. Jane säger alltid att tack vare hennes mors intresse föddes en forskare den dagen.

På personlig nivå är hennes fall kanske det bästa exemplet på hur uppmuntrande av barns nyfikenhet och att hjälpa dem att experimentera själva och ifrågasätta saker är det rätta sättet att hjälpa dem att växa upp lyckliga, engagerade och passionerade för vad de gör.

Första gången hon reste till Gombe var tillsammans med sin mamma. Vid denna tid ansågs det inte säkert för en ung, ensamstående kvinna att resa ensam till detta område. De tillbringade fyra månader där under vilka Jane endast kunde observera schimpanser på avstånd.

Hon tog sedan en doktorsexamen i etologi, vilket gjorde det möjligt för henne att fortsätta studera primatbeteenden. 1960 skickade paleontologen Louis Leakey henne till Tanzania för att studera de sociala och familjära interaktionerna mellan vilda schimpanser. Det var början på flera spännande decennier av fältstudier.

Janes tidiga upptäckter

En av de första sakerna Jane Goodall upptäckte om schimpanser, då hon bara kunde observera dem med kikare på avstånd, var att de kunde tillverka och använda verktyg.

Denna förmåga hade ansetts vara uteslutande mänsklig. Upptäckten visade alltså att schimpanser är mycket mer som människor än man tidigare trott. Detta påstående, som många andra, mottogs inte väl i den vetenskapliga världen.

Hon observerade att de var mycket sociala varelser. De ägnade mycket tid åt att ta hand om varandra, leka med varandra och till och med kittla varandra. De rörde också vid varandra, kramade varandra, höll händer och till och med pussades.

Jane studerade hur schimpanserna uttryckte sig med ljud och icke-verbala språk som ett sätt att uttrycka rädsla eller sorg eller som ett tecken på hot eller fara. Detta var också en ny upptäckt, eftersom ingen tidigare föreställt sig att dessa typiskt mänskliga beteenden kunde vara närvarande hos andra primater.

Nu måste vi antingen omdefiniera “verktyg”, omdefiniera “mänsklighet” eller acceptera schimpanser som människor.

-Louis Leakey-

Moderns beteende hos schimpanser och människor

När det gäller mödrars beteenden har vi exempel som vi idag skulle kunna jämföra med två olika stilar av föräldraskap. Jane Goodall observerade att mödrarna i allmänhet var beskyddande och uppmuntrade sina avkommors oberoende. De tog hand om dem och stimulerade dem för att gynna deras utveckling, precis som mänskliga mödrar gör. Detta är vad vi idag känner till som en trygg anknytning.

Men hon observerade också schimpansen Passion, en likgiltig och okänslig mor. Hennes likgiltighet visade vikten av en moders beteende och skapandet av en trygg anknytning för avkommans rätta utveckling; precis som hos människor.

Hon upptäckte att barnen var beroende av sina mödrar i många år, medan de lärde sig att klara sig själva genom imitation. I synnerhet studerade hon fallet med Flint, en manlig schimpans, som i ”tonåren” fortsatte att amma och kräva ständig uppmärksamhet från sin mor, Flo.

Hans mor var gammal och dog en dag i en olycka. Flint hittade henne och återvände till samhället efter att ha tillbringat lång tid med att observera hennes döda kropp. Han verkade bara bli mer och mer deprimerad, slutade att äta och dog sedan inte långt därefter.

Flints fall kan extrapoleras till Spitzs studie på effekterna av separation mellan mor och barn. Separation kan orsaka att barnet upplever en anaklitisk depression, eller sjukhussyndrom, vilket kan leda till döden genom marasm (en form av svår undernäring).

Bara en mycket liten andel av Jane Goodalls resultat har blivit kända; endast de viktigaste och de som lättast förhåller sig till förståelsen av mänskligt beteende. Hennes studier har dock blivit grund till mycket efterföljande forskning kring schimpanser.

Hennes forskning har gjort Jane Goodall till expert på området och den viktigaste primatologen i världen, vilket gjort att hon vunnit många olika priser.

Kritik av Jane Goodall och hennes arbete

Så snart Jane Goodall började universitetet för att doktorera blev hon anklagad för felaktiga forskningsmetoder. Hon blev kritiserad för att hon namngett schimpanser, eftersom det ansågs ovetenskapligt att ägna sig åt antropomorfism. I samma anda blev hon kritiserad för att tillskriva schimpanserna känslor och för att hon menade att de hade skilda personligheter.

Rubriker tillskrev ofta att hennes framgång kom av hennes vackra ben och långa hår snarare än hennes arbete. Trots kritiken använde hon faktiskt utseendet till sin fördel då och då. Detta i syfte att få bättre finansiering till fortsatta studier.

Jane Goodall – från forskare till världskänd expert och aktivist

Efter ett toppmöte vid Chicago Academy for Conservation, där effekten av avskogning blev tydliggjord, lämnade hon till sist eventuella pretentioner på en akademisk vinkel bakom sig och blev aktivist på heltid. Tack vare hennes kamp för bevarandet av dessa primater och deras livsmiljö är Jane Goodall idag betraktad som en världsambassadör för schimpanser.

Utöver detta erbjuder Jane Goodall Institute många utbildningsprogram och konferenser för att göra människor medvetna om hur vårt beteende kan påverka naturen och för att uppmuntra respekt för djur och miljö.

Hon är av övertygelsen att oavsett hur mycket intellekt människor kan ha, kan de inte bli kallade intelligenta, eftersom de förstör sitt enda hem.

Nu när vi äntligen har insett den fruktansvärda skada vi har gjort på miljön, gör vi vårt yttersta för att hitta tekniska lösningar.

-Jane Goodall-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.