Hur kan man hantera en arbetslöshetsdepression?

Arbetslöshetsdepression är förödande och kan förekomma hos människor i alla åldrar, men många av dem är inte ens medvetna om att de har drabbats. Fortsätt läsa för att lära dig symtomen på denna typ av depression.
Hur kan man hantera en arbetslöshetsdepression?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Arbetslöshetsdepression blir alltmer förekommande i samhället. Trots sin långsamma men progressiva förekomst fortsätter den att vara underdiagnostiserad och därmed obevakad. Samhället är ännu inte medvetet om vilken inverkan det får på en persons fysiska och mentala hälsa ifall detta rör sig från ett akut tillstånd till ett kroniskt sådant. Därför är det viktigt att vi lär oss hur vi kan hantera en arbetslöshetsdepression.

De flesta är bekanta med denna situation, och vet hur det är att vakna varje dag utan att ha något perspektiv på vart dagen leder. Det finns ingen säkerhet inför framtiden för dem som är arbetslösa. Dessutom är sökandet efter arbete ofta ansträngande. Det beror på att det är en blandning av desperation och osäkerhet. Man måste använda all sin uppfinningsrikedom, samt inte minst sina kontakter – ofta räcker det inte till. Man måste ständigt lugna sig själv och behålla hoppet om att något kommer att dyka upp.

Tyvärr passerar obönhörligen dagarna och du tröttnar på att höra ”vi ringer dig” då du vet att det inte kommer att hända. Med undantag för skräppostlådan fortsätter dina inkorgar att gapa tomma, och de enda telefonsamtal du får är från kundundersökningar.

Många unga söker arbete: ett ständigt ökande antal av dem längtar efter nya möjligheter. Problemet med arbetslöshet är enormt, varierande och en grogrund för psykiska problem.

Arbetslösheten förminskar människor. Fritid förstorar dem.

-Mason Cooley-

En orolig man

Symtom och sätt att hantera en arbetslöshetsdepression

Arbetet du gör varje dag och betalas för tillåter dig inte bara att äta, ha ett tak över huvudet och betala räkningarna. Det är faktiskt ett sätt att öka din självkänsla och känna dig kompetent, användbar och nöjd. Således orsakar arbetslöshet det motsatta.

När någon frågade dig vad du ville bli när du växte upp funderade du antagligen aldrig på att vara arbetslös. Detta tillstånd är ett avbrott från dina drömmar, från dina ansträngningar till att fortgå längst en kapitalistisk utveckling. Du ville vara till nytta för andra och må bra med dina bidrag till det allmännas bästa.

Således kommer du inte att bli förvånad över varningarna från vissa studier, som en som genomförts vid universitetet i Leipzig. Forskare fastställer här att arbetslösheten försämrar den mentala hälsan. Faktum är att risken för depression blir relativt hög.

Erik Erikson, specialist på utvecklingspsykologi, förklarar därtill att en person endast kan bygga en hälsosam personlighet och ett balanserat emotionellt tillstånd när denna kan uppfylla en värdig försörjning. Forskare har studerat arbetslöshetsdepression sedan den stora depressionen (Eisenberg och Lazarsfield 1938).

Kämpar du med en arbetslöshetsdepression?

En person som börjar uppleva symptom på arbetslöshetsdepression söker inte alltid professionell hjälp. En del kan gå till läkaren på grund av sömnstörningar, trötthet eller smärta. Man antar kanske att känslorna är normala vid denna typ av situation. När allt kommer omkring, varför skulle någon må bra av att vara arbetslös? Samtidigt tänjer man på gränserna.

Här är de viktigaste faktorerna man kan behöva hantera vid en arbetslöshetsdepression:

 • Att uppleva ständiga känslor av rädsla, frustration och ångest.
 • Huvudskillnaden mellan en deprimerad person och en person som inte lider av detta tillstånd är känslan av hopp och syfte. Den förstnämnda är inte längre säker på att dennas situation kommer att förbättras, utan snarare övertygad om att saker och ting bara kommer att bli värre.
 • En ökande känsla av meningslöshet, av att vara värdelös, vilket får en stor inverkan på familjenivå.
 • Känslor av ilska och orättvisa är vanliga. Det behöver inte vara så att personer som kämpar med arbetslöshetsdepression är ledsna. Det är mycket vanligare att de är på dåligt humör, saknar tålamod och är irriterade.
 • Förekomst av sömn- och ätstörningar så att den deprimerade personen antingen sover för mycket, eller knappt vilar alls. På samma sätt kan man sakna aptit, eller så äter man tvångsmässigt.
 • Beroendebeteenden som att röka, dricka och använda droger kan öka.
 • Självmordstankar kan uppstå eller tillta i styrka.
En person som genomgår terapi

Hur man kan hantera en arbetslöshetsdepression

En sak måste vara tydlig: det är ännu svårare för människor att hitta ett jobb om de redan har en sinnesstörning.

En depression som går obehandlad intensifieras bara, och hälsoriskerna ökar med tiden. Till exempel är risken för självmord hög hos personer som har förlorat sitt jobb. Så vad kan man göra?

 • Prioritera att söka specialiserad hjälp samt socialt stöd. Prata med din familj och dina vänner.
 • Ibland kan det hjälpa att kunna dela med sig av sina erfarenheter med någon i samma situation, eller som har gått igenom det. Det väsentliga är att få bort känslan av värdelöshet och misslyckande.
 • Illusioner och syfte är två dimensioner som konsekvent driver tankarna. Det är viktigt att fortsätta att ha mål eftersom de ger en styrkan att stiga upp varje dag.
 • Att följa en rutin och hålla sig till ett schema ger dig mer kontroll över tiden.
 • Samtidigt är det viktigt att skapa och njuta av stunder med fritid, vila och fysisk aktivitet.

Att kontrollera sina tankar, hantera sina känslor och framför allt att få ordentligt stöd är det bästa sättet att komma igenom de situationer där vi alla kan befinna oss mer än en gång.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Eisenberg, P., & Lazarsfeld, P. F. (1938). The psychological effects of unemployment. Psychological Bulletin35, 358-390.
 • Feather, N. T. 1982. Unemployment and its psychological correlates: A study of depressive symptoms, self-esteem, Protestant ethic values, attributional style and apathy. Australian Journal of Psychology,34(3), 309-323.
 • Zuelke, A. E., Luck, T., Schroeter, M. L., Witte, A. V., Hinz, A., Engel, C., … Riedel-Heller, S. G. (2018). The association between unemployment and depression–Results from the population-based LIFE-adult-study. Journal of Affective Disorders235, 399–406. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.04.073

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.