Hur man lär sig att avsluta cykler på rätt sätt

Hur man lär sig att avsluta cykler på rätt sätt
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 23 oktober, 2022

När vi talar om cykler menar vi de livsprocesser som har en början, en mitt och ett slut. Även om inget har något egentligt slut, är det viktigt att lära sig att avsluta cykler när en process har ebbat ut. På så vis kan du gå vidare utan att fastna. Om du vill göra detta måste du förstå skillnaden mellan att avsluta cykler och att förlora något. När du avslutar viktiga kapitel i ditt liv resulterar detta alltid i förlust och smärta.

Men det är aldrig en plötslig eller extrem smärta som en sann förlust ger upphov till. Detta betyder att avslutandet av en cykel alltid medför en förlust, men en förlust behöver inte alltid innebära att en cykel måste avslutas.

“Det finns ingen framtid i vårt förflutna. Bara erfarenhet. Vi vill återvända till det, men samtidigt vill vi inte stänga dörren till det.”

Mike Tyson

Det främsta skälet till att det är viktigt att avsluta cykler är att det spelar en direkt roll för din framtid. Oavsett vilken cykel det gäller, så kommer den att stå i vägen för din personliga utveckling om den förblir öppen. Det är som att ignorera en läckande kran och tro att detta inte får någon effekt på vatten- och energiförbrukningen. Därför ska vi i denna artikel visa dig några sätt att avsluta cykler.

Om du vill avsluta cykler måste du först släppa greppet

Som mänskliga varelser tenderar vi att hålla oss till det vi känner till, oavsett hur negativt detta är. Det är en inrotad vana som gör oss initiativlösa. Vi har lättare att finna oss i sådant som är dåligt men hemtamt än att utforska allt det goda som finns att upptäcka.

Att avsluta cykler kan vara svårt när man är rädd inför det okända

Det är därför som så många av oss ogärna avslutar cykler. Något inom oss får oss att vilja fortsätta i samma spår. Vi tycker inte om att känna osäkerhet inför det okända. 

Det är också därför som du först av allt måste släppa greppet. En cykel avslutas när hela processen har upphört och endast spridda rester återstår. Att avsluta cykler måste ske avsiktligt. Det kanske inte längre finns något för dig att hålla fast vid, men det innebär inte att du inte fortfarande kan ha ett psykologiskt band. Att släppa greppet är ett sätt att acceptera en ny verklighet.

Ta farväl och skapa balans

Att avsluta cykler betyder att frigöra sig från smärtsamma realiteter, men det är också förenat med en del smärta i sig. Det är därför som du måste ge dig chansen att uppleva den sorg som ett avslutat skede medför och att ta farväl av den verklighet som håller på att glida bort. Bästa sättet att göra detta på är att skapa ett minne av det du genomlevt.

Du kan inte avsluta cykler genom att bara borra huvudet i sanden som en struts. Att titta bort går inte heller. Det bästa du kan göra är att tänka tillbaka, steg för steg, på var och en av de erfarenheter som denna process bestod i. Välj en början, de viktigaste ögonblicken och de känslor du upplevde.

När du har gjort detta kan du skapa en balans, en utvärdering av de positiva (eller komplexa) erfarenheter du gjorde under denna cykel. Vad den t.ex. lärde dig eller inte. Eller hur den fick dig att växa eller hur den påverkade dina begränsningar. Detta är det absolut bästa sättet att ta farväl.

Att starta på nytt

Det huvudsakliga syftet med att avsluta cykler är att få dig att acceptera det som nyligen hänt dig. Tanken är att du ska gå vidare utan att låta tidigare erfarenheter påverka dig och styra dig i nuet. Varje slut är början på något nytt. Och det är på denna början som du ska fokusera din uppmärksamhet och energi.

Vi måste avsluta cykler för att växa

Nya saker behöver inte vara skrämmande. Det är normalt att nya idéer till en början kan verka lite ovissa, men snart upptäcker man fördelarna med dem. Det är något äventyrligt med att lämna det välbekanta för det okända. Man får nya erfarenheter, ökad nyfikenhet och givetvis förbättrad anpassningsförmåga. Oftast har förändringarna mycket mer positiva än negativa effekter.

Du måste välkomna förändringen som en ny vän. Du måste se en ny cykel som ett tillfälle att omsätta allt du lärt dig i praktiken, att skaffa dig fler insikter, att slipa bort dina vassa kanter och att växa som person.

Att avsluta cykler är absolut nödvändigt för ditt psykiska välmående. Om du inte avslutar dem kommer din framtid bara att te sig överväldigande och förvirrande. Vad beträffar ditt förflutna, ska du ta ett värdigt farväl av det. Vad angår det okända och framtiden, måste du välkomna dem med öppna armar och ett öppet hjärta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cabodevilla, I. (2007). Las pérdidas y sus duelos. In Anales del sistema sanitario de Navarra (Vol. 30, pp. 163-176). Gobierno de Navarra. Departamento de Salud.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.