Hur man accepterar det oväntade

Livserfarenheter har förlopp där osäkerheten råder såväl som det oförutsägbara. Hur kan vi förlika oss med denna natur samt det obehag vi vanligtvis känner inför det vi inte kan kontrollera?
Hur man accepterar det oväntade
Laura Ruiz Mitjana

Skriven och verifierad av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Livet är oförutsägbart. Det är en resa där många trevliga, sorgliga, svåra och spännande stunder väntar oss. Det är normalt att vi ibland måste möta situationer som vi aldrig ens hade föreställt oss. Så hur accepterar vi det oväntade? Är det ens möjligt?

Vi kommer att reflektera över denna idé. Dessutom kommer vi erbjuda några strategier för att omsätta acceptans i praktiken i svåra och oväntade situationer. Som du kommer att se är acceptans, eller “förmågan att lära sig att surfa på livets vågor”, nyckeln till att möta hinder på ett hälsosamt sätt.

Hur man accepterar det oväntade

Det är ofta inte lätt att acceptera vissa omständigheter, särskilt när de var oväntade. Det kan vara en uppsägning, ett uppbrott, en familjemedlems död eller någon annan viktig förlust. De kan också vara bra saker. Men när vi pratar om något oväntat hänvisar vi vanligtvis till händelser som omkullkastar våra scheman eller till och med våra liv.

Att acceptera den här typen av upplevelser är en sann utmaning. Det sista steget är just acceptans. Men för att uppnå det måste du gå igenom en viss mängd smärta. Det är nämligen den naturliga reaktionen på alla viktiga förluster i ditt liv.

Du börjar med att lära dig erkänna de tankar som är kopplade till det som har hänt dig. Du ska således aldrig försöka undvika dem.

“Acceptans innebär inte resignation. Det innebär att förstå att något är vad det är och att det måste finnas en väg igenom det.”

-Michael J. Fox-

Ledsen kvinna i säng
För att nå acceptans måste du gå igenom en sorgeprocess.

Acceptera det oväntade genom att erkänna dina tankar istället för att bekämpa dem

Dina tankar och hanteringsstrategierna som du sätter in spelar en nyckelroll för ditt välbefinnande. Av denna anledning är det viktigt att utbilda ditt sinne. Du måste förbättra din förmåga att hantera dina reaktioner på olika händelser. När man blir överraskad av det oväntade är det normalt att uppleva återkommande tankar och tvångstankar. Så vad ska du göra med dem?

En nyligen genomförd studie (2022) utförd av hebreiska universitetet i Jerusalem upptäckte en strategi som förhindrar återkommande tankar från att återvända. Man upptäckte att när vi identifierar en tanke och erkänner den – istället för att försöka avvisa den och flytta vår uppmärksamhet till något annat – gör det att denna tanke mindre sannolikt kommer tillbaka.

Försök att undertrycka vissa tankar ger vanligtvis motsatt effekt

Faktum är att forskarna fann att försök att undertrycka oönskade tankar kan leda till en ökning av dem. Därför bör de lämnas ifred (de är trots allt bara tankar) så att de gradvis försvinner. Men om vi försöker bekämpa dem eller gör motstånd mot dem, slutar det med att vi trasslar in oss i dem och de stannar kvar längre.

Enligt forskarna gav dessa fynd extremt intressant information om hur våra sinnen fungerar. Dessutom kan de hjälpa personer som lider av ångest och depression. De kan till exempel hitta ett hälsosammare sätt att hantera sina symtom utan att tillgripa negativt grubblande.

Lär dig att släppa taget

Vi har alla praktiserat undvikande någon gång. Psykologin talar om erfarenhetsmässigt undvikande. Det definieras som “försök att undvika, undertrycka eller förändra oönskade eller negativa tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser”.

När du agerar genom erfarenhetsmässigt undvikande försöker du komma bort från allt som du inte vill ha eller som är oväntat. I slutet av detta kontinuum finns acceptans.

Bli medveten om vad du känner med acceptans

Ett växande antal forskningsstudier har visat effektiviteten av att utöva acceptans, eller “släppa taget”, som ett sätt att förbättra mentalt välbefinnande. När det kommer till att acceptera det oväntade, är därför det första användbara steget att helt enkelt lägga märke till vad du tänker och känner. Med andra ord, var medveten om det och acceptera att du nu, i detta ögonblick, tänker och känner på det här sättet.

En nyligen genomförd metaanalys undersökte detta ämne och fann att förmågan att “släppa taget” och acceptera vad som hänt avsevärt minskar ångest och depression hos barn. Att släppa taget innebär att lyssna, tolerera och acceptera allt som har hänt utan att döma det.

Erfarenhetsmässigt undvikande

En annan intressant studie (2005), ledd av Laurie A. Greco, analyserade rollen av erfarenhetsmässigt undvikande i en stressig föräldrasituation. Studien beskrev mammors upplevelse av (eller undvikande av) svåra tankar, känslor och kroppsförnimmelser efter att de fött för tidigt och fått sina barn inlagda på en neonatal intensivvårdsavdelning.

Forskarna fann att erfarenhetsmässigt undvikande delvis medierade förhållandet mellan stress kopplad till barnets vistelse på den neonatala intensivvårdsavdelningen och mammans mentala tillstånd efter förlossningen (till exempel symtom på posttraumatisk stress (PTSD)).

Bekymrad kvinna tänker
Erfarenhetsmässigt undvikande ökar risken att utveckla ångest, depression eller stress.

Du måste acceptera det oväntade om du vill läka

Nu har du sett hur förmågan att identifiera och erkänna dina tankar och känslor och inte förtränga dem utan acceptera dem, kan hjälpa dig att acceptera det oväntade. Faktum är att det hjälper dig att bli känslomässigt balanserad igen.

Ibland handlar det inte så mycket om att “göra” utan att helt enkelt låta saker vara så att de gradvis faller på plats (givet att du tar till de relevanta hanteringsstrategierna närhelst det är nödvändigt förstås).

Vad innebär acceptans?

För att återgå till acceptansprocessen är det bäst att komma ihåg att det är en resa och inte så mycket en destination. Kom ihåg att valet att acceptera inte innebär att saker och ting inte har påverkat dig eller att de inte längre sårar dig eller har en inverkan på ditt liv.

Det är faktiskt omöjligt att de viktiga sakerna i livet inte påverkar dig. Men när du når acceptans upphör smärtan och resan och du är redo att fortsätta gå framåt i livet. Ett liv som är fullt av ovärderliga stunder, men också oväntade händelser som också kan få dig att känna dig vilsen vid varje given tidpunkt.

Att acceptera det oväntade innebär att anta en ny och ofta smärtsam verklighet, integrera den i sin livsbana och släppa förväntningarna man hade på något man hade föreställt sig, som inte kommer att inträffa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fang, S., & Ding, D. (2020). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for children. Journal of Contextual Behavioral Science, 15, 225–234. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.01.007
  • Fradkin I., & Eldar, E. (2022). If you don’t let it in, you don’t have to get it out: Thought preemption as a method to control unwanted thoughts. PLoS Comput Biol, 18.
  • Greco, L. et al. (2005). Maternal adjustment following preterm birth: Contributions of experiential avoidance. Behavior Therapy, 36(2), 177-184.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.