Hur man gör en SWOT-analys, och vad det innebär

Hur man gör en SWOT-analys, och vad det innebär
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En SWOT-analys, även känd som SWOT-matris, är en metod som låter dig studera ett företags situation. Den kan också användas på institutioner, projekt och personer. Den analyserar både interna egenskaper och externa situationer. Med detta verktyg kan du klarlägga de verkliga förhållandena som en organisation befinner sig i. Du gör en SWOT-analys när du vill ha hjälp att planera en strategi för framtiden.

När du gör en SWOT-analys är det viktigt att komma ihåg vad den kommer att erbjuda dig: att hitta en balans mellan olika krafter. Svagheterna (W = weaknesses) och hoten (T = threats) presenteras på ena sidan. Styrkorna (S = strengths) och möjligheterna (O = opportunities) finns på den andra. Vi bör också komma ihåg att en SWOT-analys endast är en statisk modell av situationen vid en given tidpunkt. Som sådan är den inte något som består över tid. Den kan modifieras beroende på omständigheterna.

När du gör en SWOT-analys är det första du ska göra att välja ett objekt som du vill analysera. Det kan vara ett företag, en institution, ett projekt eller även en person. När objektet är valt utför du en intern analys innan du gör den externa. Dessa uppgifter lägger du in i en matris. Med matrisen kan du sedan utvärdera situationen för det analyserade objektet och fatta relevanta beslut.

gör en SWOT-analys på en dator

Intern analys

Under den interna SWOT-analysen behöver du ta hänsyn till två faktorer: styrkor och svagheter. Styrkor är de attribut som ger en fördel. Om du ​​analyserar ett företag behöver du analysera tillgången på kapitalresurser. Du behöver också analysera bland annat de anställda, tillgångar och produktens kvalitet. Med dessa uppgifter kan du sedan se om dessa är styrkor som gör det möjligt för företaget att få en konkurrensfördel jämfört med andra.

Å andra sidan inkluderar svagheter allt som hindrar eller begränsar företaget. Detta kan vara energiresurser, förmågor eller attityder. Svagheter är interna problem. De måste identifieras och elimineras.

Extern analys

En organisation eller en person kan inte existera oberoende av den omgivande miljön. Den interna SWOT-analysen är i sig själv inte fullständig. Den förklarar inte hur objektet relaterar till dess yttre. Därför är nästa steg att göra en extern analys. Den hjälper dig att upptäcka vilka möjligheter och hot som finns inom sammanhanget. Det första steget för att upptäcka dem är att leta efter element du kan hitta i relation till organisationen.

Möjligheter är positiva faktorer. Hot är negativa. Möjligheterna kommer utifrån miljön. När de har identifierats kan organisationen använda dem till dess fördel. Å andra sidan är hot element som kan motverka organisationen. Därför kan det vara nödvändigt att skapa en adekvat strategi för att hantera dem när det blir aktuellt.

SWOT-matris

När dessa steg är avklarade lägger du in all data i en matris med ett rutnät med två gånger två fält. Datadiagrammet hjälper dig att visualisera läget bättre. Använd olika punkter eller streck för att markera varje element inom de två tidigare analyserna. Detta underlättar i denna del av processen.

En SWOT-matris

När du lägger in data i en matris bör du ha styrkor och möjligheter på ena sidan. Detta är de positiva aspekterna för vårt företag och miljön. Dessa kommer att skapa potentialer. De visar oss vilka åtgärder vi ska ta eller beslut vi ska fatta. Den andra delen av matrisen visar oss begränsningarna. Dessa kommer att bestämmas av en kombination av svagheter och hot. Dessa begränsningar kan ses som varningar.

Matrisen ger oss också en tredje typ av kombination. Dessa formas av diagonalerna. Kombinationen av styrkor och hot är risker. Kombinationen av svagheter och möjligheter är utmaningar. Risker, liksom utmaningar, visar den väg du bör följa. De avgör framtida åtgärder.

Beslutsfattande

Nu när du har kommit till denna punkt har du slutfört din SWOT-analys. Det som nu finns kvar att göra är att analysera matrisen och fatta relevanta beslut. Hela processen är baserad på beslutsfattande. Specifikt bör du organisera nödvändig information för att fatta rationella och objektiva beslut. SWOT-analysen kan också hjälpa dig att skapa framtida strategier.

Beslutsfattare gör denna analys för att kunna fatta pragmatiska och tydliga beslut. Trots detta beror resultaten främst på informationens kvalitet. Beroende på hur bra informationen från de interna och externa analyserna är så påverkas dina chanser att fatta rätt eller fel beslut.

Nu är du redo att göra din egen SWOT-analys. Om du vill gå längre kan du alltid göra en CFIE-analys (Correct, Face, Improve, Explore) som består av fyra aspekter. Dessa aspekter korrigerar svagheterna, möter hoten, upprätthåller styrkorna och utforskar möjligheterna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.