Hur man hanterar en problematisk elev

Upptäck hur man kan hantera en problematisk elev i den här artikeln!
Hur man hanterar en problematisk elev
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Om en problematisk elev utmanar din auktoritet så kanske du inte vet hur du ska reagera. Du kanske tappar kontrollen och börjar göra olämpliga gester, vilket kan göra att andra elever börjar bete sig likadant, vilket gör det svårt för dig att hantera situationen. Läs mer om våra tips rörande vad man kan göra i dessa fall.

Det utfördes en studie vid namn “Elever: Motståndare i klassrummets maktspel. Lärarnas vittnesmål” där eleverna ses som motståndare. Men om du tänker på detta sätt så kommer du bete dig på fel sätt. Du kanske exempelvis bestraffar en problematisk elev genom att ignorera vederbörande, inte prata med honom eller kanske du missbruka din maktställning.

Man kan dock använda sig av lärarnas vittnesmål från denna studie för att lära sig hur man ska hantera dem. De kan hjälpa dig att reda ut vad du bör och inte bör göra i klassrummet, och få reda på hur du ska kunna lösa situationen.

Personer som är överens.

Styrka i antal

När en problematisk elev är omgiven av sina vänner så kan personen ha lite extra mod att göra saker som han eller hon inte hade gjort om personen varit ensam. Försök att identifiera ledarna i gruppen och försök att vinna deras tillit. För att kunna göra det så måste du föra ett enskilt samtal med varje medlem i gruppen, precis som denna lärare hade:

“Det var en väldigt våldsam grupp, men individuellt sätt så var de helt annorlunda. Då jag blev vän med ledarna så slutade gruppen att vara våldsam.”

Personer som diskuterar.

Maktkamper med en problematisk elev

En problematisk elev kanske mobbar dig för att försöka hitta dina svagheter. Mobbningen kan till en början vara väldigt intensiv. Försök att reda ut om de försöker spela spratt, göra dig nervös eller få din respekt.

I dessa situationer så måste du lyckas hantera dina känslor. Du kan inte bråka med eleven eller sänka dig till hans nivå. Du måste veta vilken roll du har, få eleverna att respektera dig och inte falla offer för deras mobbning. Även om de problematiska eleven försöker utmana dig så måste du veta när du ska ignorera honom och när du ska säga ifrån.

Här är några vanliga typer av svåra elever:

Eleven som säger emot läraren

Han tror att han har rätt även då han inte har det. Han vill inte höra några förklaringar från dig. Du får inte bli upprörd med denna typ av elev. Tillrättavisa personen med bevis och argument. Om det blir svårt, låt personen inse sina misstag själv. Du kan be eleven du rättade att försöka igen. Om han ser att klasskamraterna har löst problemet på rätt sätt så kommer grupptrycket göra att han slutar säga emot dig.

En problematisk elev som inte står ut med att läraren begår misstag

Detta är en annan typ av problematisk elev. Han står inte ut med att du begår misstag, är långsam när det gäller att lösa problem eller måste tänka för att hitta en lösning. Dessa studenter hoppar vidare till nästa problem medan du fortfarande befinner dig på det förra.

Du behöver arbeta med studentens problemlösningstekniker. Som lärare måste du ge stöd och hjälpa eleverna med att lösa de svårigheter som de bemöts av.

Lärare och elev.

Många problematiska studenters attityder är en reflektion av deras egna problem i hemmet, men du behöver ta kontroll över den situation som du befinner dig i. Det är väldigt viktigt att man kommunicerar, för om man inte gör det så kommer det bli betydligt svårare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García-Rangel, E. G., García Rangel, A. K., & Reyes Angulo, J. A. (2014). Relación maestro alumno y sus implicaciones en el aprendizaje. Ra Ximhai10(5).
  • Lara Barragán Gómez, Antonio, Aguiar Barrera, Martha Elena, Cerpa Cortés, Guillermo, & Núñez Trejo, Héctor. (2009). Relaciones docente-alumno y rendimiento académico: Un caso del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Sinéctica, (33), 01-15. Recuperado en 15 de febrero de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2009000200006&lng=es&tlng=es.
  • Sánchez, A. (2005). La relación maestro-alumno: ejercicio del poder y saber en el aula universitaria. Revista de educación y desarrollo4, 21-27.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.