Hur man kan visa sin kärlek till någon

Vet du hur man visar kärlek? Det finns faktiskt många sätt att göra det på. Vi kommer att fokusera på några av de viktigaste. Vi ska också titta på vad vetenskapen säger om ämnet.
Hur man kan visa sin kärlek till någon
Laura Ruiz Mitjana

Skriven och verifierad av psykologen Laura Ruiz Mitjana.

Senaste uppdateringen: 21 mars, 2023

Det finns många typer av kärlek. Till exempel finns det broderlig kärlek, moderskärlek, kärlek till en partner, kärlek till vänner och självkärlek. Likaså finns det många sätt att älska och visa kärlek. Vi visar alla kärlek på det sätt vi känner det, eller som vi förstår det.

Men vet vi verkligen hur man visar kärlek? Är det något som kommer naturligt eller går det att jobba med? Finns det universella sätt att visa kärlek? Faktum är att även om vi alla har våra egna sätt att visa kärlek och tillgivenhet, finns det några allmänna rekommendationer som kan hjälpa dig att visa din kärlek. Vi delar med oss av dem nedan.

Hur man visar sin kärlek till någon

Kärlek uttrycks med kroppen såväl som med ord och gester. Det finns inga korrekta eller felaktiga sätt att göra det på. Det behöver bara göras med respekt och uppriktighet mot den du älskar. Här är några exempel på hur du kan visa kärlek.

Lyckligt par pratar

1. Visa din kärlek genom att uttrycka den

Ett av de första stegen för att visa kärlek är helt enkelt att uttrycka den på det sätt som du känner för. Hur du gör det är inte så viktigt, det viktiga är att du gör det. Du kan göra det verbalt, i ett brev, med gester, blickar, leenden… listan fortsätter.

En studie publicerad i tidskriften Motivation and Emotion (2009) visade att ett stort leende kan attrahera en lycklig person och därför leda till en mer varaktig och tillfredsställande relation.

Det viktiga när du uttrycker dina känslor är att göra det på ett ärligt sätt. Samtidigt är vissa av oss bättre på att uttrycka våra känslor än andra.

Du måste respektera din egen rytm och hur du känner. Framför allt måste du alltid göra det på ditt eget sätt.

“Känslor upplevs, känns, erkänns, men bara en del av dem kan uttryckas i ord eller koncept.”

-Laura Esquivel-

2. Känn dig fri

På samma sätt som föregående punkt bör du känna dig fri att uttrycka dina känslor i alla situationer. Det skulle trots allt inte vara meningsfullt att bara uttrycka dina känslor i vissa valda sammanhang.

Det viktiga är att du är medveten om att du måste uttrycka din kärlek naturligt och fritt, utan någon yttre (eller inre) press.

“Förmågan att uttrycka sina känslor är en grundläggande social färdighet.”

-Daniel Goleman-

3. Visa att du bryr dig om personen

Att visa sin kärlek är inte bara begränsat till att uttrycka sina känslor. Det handlar också om att bry sig om andras känslor. Detta inkluderar deras välbefinnande.

Se till att du förmedlar till personen du älskar att du finns där för denne och bryr dig om dennes välbefinnande och lycka.

4. Använd fysisk kontakt

Fysisk kontakt är verkligen tröstande och därmed ännu ett sätt att visa sin kärlek. Enligt en studie gjord av University of North Carolina (2001) ökar nivåerna av oxytocin (hormonet relaterat till kärlek och lycka) vid fysisk kontakt, som smekningar, kyssar och kramar.

Catherine A. Connors är en holistisk terapeut specialiserad på stresshantering. Hon menar att fysisk kontakt bidrar till att minska stress och ångest genom att öka oxytocinnivåerna. Detta kan i sin tur minska risken för hjärtsjukdomar. Så att visa din kärlek kan vara hälsosamt!

5. Praktisera aktivt lyssnande

Att aktivt lyssna på den du älskar, intressera dig för personens bekymmer och problem, såväl som dennes önskemål och behov, är ett annat sätt att visa din kärlek.

När du älskar och bryr dig om någon, vill du när allt kommer omkring veta hur personen har det, vilka rädslor denne har, hur denne känner sig etc. Dessutom är aktivt lyssnande ett sätt att visa tillgivenhet och respekt för personen.

“Aktivt lyssnande är förmågan att lyssna inte bara på personen, utan också på dennes känslor, idéer och tankar.”

-Nieves Villena-

6. Visa empati för att visa din kärlek

Empati har flera definitioner. Men på det hela taget är det förmågan att förstå en annan persons känsloliv. Med andra ord, att sätta dig själv i dennes ställe och känna vad denne känner (eller få en uppskattning om det). Genom empati kan du få bättre kontakt med människor, förstå dem och stödja dem. Det är också ett annat sätt att visa din kärlek till dem.

Visste du att empati har en genetisk komponent? Detta visade sig i en studie utförd av forskare från franska och engelska universitet, ledd av Varun Warrier och publicerad i tidskriften Translational Psychiatry. Enligt deras forskning är kvinnor mer empatiska än män.

“Försök först att förstå, därefter att bli förstådd.”

-Stephen Covey-

Par tittar på varandra

7. Visa din kärlek genom att ge personen en gåva

I det konsumtionssamhälle vi lever i idag verkar gåvor ha förlorat sin mening. Men det finns vissa gåvor som uttrycker en hel del kärlek och tillgivenhet eftersom de är gjorda av personen själv eller för att denne har ansträngt sig mycket för att välja ut gåvan. Dessutom låter gåvor dig visa den andra personen att du har tänkt på denne och att du vet vad denne gillar.

8. Var hjälpsam

Visa personen att du älskar denne genom att göra något för denne. Att laga mat, städa, laga saker eller ta hand om de tyngsta uppgifterna är alla handlingar som du kan göra med ett leende på läpparna, utan att förvänta dig en tjänst i gengäld.

9. Stöd personen i svåra tider

Det kan vara svårt att ta upp något som kan oroa personen, men genom att göra det visar du denne att du bryr dig om vad som händer och finns där för denne. Kom ihåg att du måste vara stödjande, inte predikande. Ibland behöver du bara ge personen utrymme att ventilera sina känslor. Du kanske inte ens behöver ge några råd.

10. Fira det som gör personen unik

Vi vill alla känna oss accepterade och uppskattade, särskilt av människorna vi älskar. Du bör fira de små egenheter som gör den du älskar speciell. Genom att göra detta skapar du ett säkert utrymme för denne att vara sig själv fullt ut.

11. Visa din kärlek genom att ta dig tid

Det är alltid en bra idé att uttrycka vad du känner och visa tillgivenhet till dem du älskar. Men ett av de bästa sätten att visa din kärlek till någon är helt enkelt att spendera tid med personen.

Om omständigheterna hindrar dig från att träffa personen ofta, kan du avsätta en stund till att ringa honom eller henne och visa intresse för hur han eller hon har det. Tid är trots allt en begränsad vara, och att ägna den till någon (kvalitetstid) är ett annat obestridligt sätt att visa kärlek.

Faktum är att det finns många fler sätt att visa kärlek. Här har vi bara fokuserat på några av dem. Som du har sett kan du visa kärlek genom ord och gester och genom att umgås med personen du älskar. Detta gäller alla typer av kärlek.

Kärlek till dina barn, dina föräldrar, din partner och dina vänner. Till och med kärlek till dig själv! Det är faktiskt extremt viktigt att odla självkärlek. För utan det kan du inte ge kärlek till andra. Så se till att behandla dig själv väl.

“Självkärlek är den enda kärleken som varar en livstid.”

-Anonym-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.