Hur man uppnår mental klarhet och tar bättre beslut

Hur man uppnår mental klarhet och tar bättre beslut
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2023

Om det är något vi tenderar att avundas framgångsrika individer så är det deras förmåga att fatta beslut. Utöver sin kompetens och talang har de faktiskt förmågan att använda sina gåvor på rätt sätt. De kan vara beslutsamma och välja den bästa strategin i stunder av störst osäkerhet. Vem skulle inte vilja ha den förmågan? Det kanske förvånar dig, men ett av de nödvändiga verktygen för att lyckas på alla områden i livet är mental klarhet.

Det här är kompetensen att kunna stänga av externt och internt brus för att bättre bearbeta verkligheten och fatta bättre beslut. Det innebär följaktligen att kunna fokusera på det som är viktigt med klarhet, inre harmoni och självförtroende.

Problemet är att vi inte tränar denna exceptionella dimension. Den ingår inte ens i självhjälpsmanualer. Det är dock en psykologisk strategi av stort värde som har effekt både på arbetsplatsen och i ditt sociala liv. Faktum är att den är viktig för en god mental hälsa. När du är kapabel att lugna dina dysfunktionella tankar, hittar du nämligen den inre balansen med vilken du återtar kontrollen över ditt liv.

Tänk om du kom på hur du kan utveckla detta kraftfulla mentala fokus?

“Antingen styr du ditt sinne eller så styr det dig.”

Napoleon Hill-

Silhuett av kvinna som representerar mental klarhet
För att uppnå mental klarhet krävs det att du förbättrar ditt uppmärksamhetsfokus och vet hur du reglerar ditt sinnestillstånd.

Fem strategier för att uppnå mental klarhet

Om du tycker att det är svårt att uppnå mental klarhet, beror det på att det inte är ditt psykologiska standardtillstånd. Ditt sinne föredrar att vara alert. Det är besatt av att älta bekymmer och föreställa sig de mest katastrofala framtidsutsikterna. Det är så det skyddar dig från vad som “kan hända”. Men medan du gör det utsätter det dig för känslor av kvardröjande ångest och missnöje.

Faktum är att kostnaden för att inte kunna tänka klart är enorm, som du säkert vet. Om ditt sinne är fyllt av störningsmoment, irrationella idéer, misstankar, stress och negativa känslor, stiger din ångest till överdrivna nivåer. Det är vid dessa tillfällen du fattar beslut utan att tänka och på ett förhastat sätt. Samtidigt ökar dina känslor av bristande kontroll, tillsammans med sannolikheten att utveckla en psykologisk störning.

Därför måste du utbilda dig själv i mental klarhet. Då kommer du att kunna aktivera ett annat, hälsosammare tillvägagångssätt som skingrar dimman av överflöd som skymmer allt. En studie utförd av University of Utah i USA kom fram till att ett sätt att utveckla mental klarhet är att utöva mindfulness, ett sätt att öka medvetenheten om sig själv. Det är nyckeln. Låt oss nu se hur man uppnår det.

1. Förenkla, ett enkelt liv låter dig se dina prioriteringar

Mindre är inte bara mer, utan det betyder också bättre mental hälsa. Du har blivit van vid en tillvaro som ofta är laddad med konstigheter och många stressfaktorer. Du fyller ditt schema med många aktiviteter, som inte alltid är tillfredsställande. Detsamma gäller dina relationer. Du kanske associerar social framgång med att ha många vänner och fler sociala kontakter.

Men allt denna överflödiga interaktion och multitasking gör är att fylla dig med brus. Lägg därtill vikten av sociala medier, ett oändligt antal meddelanden och behovet av att vara som samhället förväntar sig att du ska vara. Detta garanterar en viss nivå av lidande. Så du måste förenkla ditt liv om du vill uppnå mental klarhet.

2. Reglera dina känslor för att tänka bättre

Svåra känslor, som ångest, sorg, frustration och ilska, är som en dimma som omsluter ditt sinne. Faktum är att din beslutsförmåga försämras när du domineras av negativa känslor. Att veta hur du reglerar dem gör att du kan ta del av verkligheten från en lugn position. Dessutom kan du finna det lämpligaste svaret i alla situationer.

3. Mental klarhet kan uppnås genom mindfulness – lugn här och nu

Som vi nämnde tidigare är mindfulness ett effektivt sätt att utveckla mental klarhet. Denna uråldriga övning tränar nämligen din uppmärksamhet så att du kan fokusera den där den verkligen betyder något: i nuet.

Dessutom låter detta verktyg dig inte bara reglera din stress och dina vandrande tankar, det ger dig också självmedvetenhet. Med andra ord, förmågan att få kontakt med din inre värld för att veta vad som händer och vad du behöver. I själva verket är det en direkt kanal till ditt jag och en möjlighet att få kontakt med världen på ett autentiskt sätt, vilket vägleder dig mot dina mål.

4. Förtydliga dina prioriteringar, värderingar och syften

Den person du är har byggts upp genom dina värderingar, syften och prioriteringar. Med det sagt är det inte tillräckligt att bara klargöra dessa realiteter. Faktum är att du måste ha dem i åtanke varje dag om du vill behålla mental klarhet. Det är bra att ställa sig följande frågor:

  • Vilka värderingar definierar mig just nu? Dessa är sådana som du inte bör låta andra kränka.
  • Vilka mål har jag satt upp för mig själv på kort och lång sikt?
  • Vad är min prioritet i livet just nu? Är det min familj, mitt arbete eller min hälsa? Finns det något som grumlar dessa dimensioner? Vad ska jag göra för att skydda dem?
Ansikte som symboliserar mental klarhet
Ett kritiskt öga som inte rycks med av vad alla tar för givet bidrar till mental klarhet.

5. Få mental klarhet genom kritiskt tänkande

Kan du tänka kritiskt? Ifrågasätter du vad de flesta tar för givet? Brukar du analysera dina egna uppfattningar och föreställningar för att ta reda på om de inte är betingade av fördomar? Kritiskt tänkande innebär inte bara att se världen ur ett mer analytiskt perspektiv utan också att bli medveten om att du också agerar genom fördomar.

Självmedvetenhet kräver att du aktiverar typen av jag som ifrågasätter sig självt. Den sorten som inte låter sig betingas av miljön. Detta hjälper dig att aktivera mental klarhet och fatta bättre beslut.

Slutsats

Till de psykologiska strategier som anges här måste vi lägga till några råd angående fysisk hälsa. Ett klart sinne behöver till exempel goda levnadsvanor. Bland dem finner vi en god nattsömn, en balanserad kost och regelbunden fysisk träning. Som du vet utgör din kropp och själ en helhet som du måste lyssna på och ta hand om dagligen.

Mental klarhet är som en flod som flyter i harmoni, vars renhet låter dig se skönheten i de glittrande stenarna på dess bädd. Tveka därför inte att främja samma harmoni och transparens för att vara dig själv med varje nytt steg och framsteg du gör.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Baer RA, Lykins EL, Peters JR. Mindfulness and self-compassion as predictors of psychological wellbeing in long-term meditators and matched nonmeditators. The Journal of Positive Psychology. 2012;7(3):230–238
  • Barnes S, Brown KW, Krusemark E, Campbell WK, Rogge RD. The role of mindfulness in romantic relationship satisfaction and responses to relationship stress. Journal of Marital and Family Therapy. 2007;33(4):482–500.
  • Hanley AW, Garland EL. Clarity of mind: Structural equation modeling of associations between dispositional mindfulness, self-concept clarity and psychological well-being. Pers Individ Dif. 2017 Feb 1;106:334-339. doi: 10.1016/j.paid.2016.10.028. Epub 2016 Nov 9. PMID: 28584390; PMCID: PMC5455779.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.