Professionell självmedvetenhet för ökad tillväxt

Professionell självmedvetenhet är en fördel inom alla arbetsområden. Fortsätt läsa för att ta reda på vad det är och hur man använder detta för att öka sin tillväxt!
Professionell självmedvetenhet för ökad tillväxt
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns olika sätt att öka sin tillväxt. En av dem är genom professionell självmedvetenhet. Hur kan medvetenhetsbaserade metoder främja välbefinnandet i ditt liv? Hur går du till väga för att implementera det?

Innan du fördjupar dig i detta, kom ihåg att avsiktlighet är en av nycklarna som gör att du kan främja denna typ av utveckling. Dessutom blir det en inlärningsväg som du gradvis kan integrera i de olika områdena i ditt dagliga liv.

Att älska sig själv är utgångspunkten för tillväxten för den person som känner modet att ta ansvar för sin egen existens.

-Viktor Frankl-

En kille nöjd med sin professionella självmedvetenhet lutar sig tillbaka i arbetsstolen

Professionell självmedvetenhet

Ordboken beskriver självmedveten som följande: ”som är (alltför) väl medveten om sina goda sidor”.

En som är professionellt yrkesverksam betonar denna färdighet och kopplar den till den vanliga aktiviteten de utvecklar sig för, som de har förberett sig för och som de får ersättning för.

Det handlar alltså om hur du känner igen och uppfattar din arbetsmiljö och relaterar till den och de faktorer som inkluderar den. Här är några tillhörande funktioner:

  • Ansvar. Människor med professionell självmedvetenhet ansvarar för sig själva och tar hänsyn till sina uppgifter tillsammans med eventuella konsekvenser av deras påverkan.
  • Etik. Detta består i att känna till och tillämpa de moraliska reglerna som reglerar olika aktiviteter.
  • Reflektion av deontologiska principer, ens handling och interaktion med andra. Deontologi, enligt den definition som presenteras av Córdoba Azcárate vad gäller dagens ämne, definieras som en ”uppsättning av normer som krävs inom en yrkesgrupp”. Deontologi innebär alltså rättfärdigandet av ett agerande baserat på plikt och inneboende värde, till skillnad från konsekvenserna av det.

Dessutom är antagandet av rättigheter och skyldigheter nödvändigt för att förvärva socialt och individuellt ansvar, åtföljt av självreglering och aktualisering. Det handlar alltså om ständig lärande inom yrket, dess arbetsinteraktion och dess ansvar gentemot dig själv och andra.

Förbättra utvecklingen

När du är professionellt självmedveten, tar du varken saker personligen eller blir defensiv. Istället vet du att antaganden kan leda till misstag och därmed frågar du innan du gör misstag.

Du behöver inte behaga alla. Du vet att det inte är kärnan i arbetet. På så sätt ansluter du dig djupt till vissa personer och är bestämd mot de personer du inte ansluter till, för att på det sättet vara effektiv i vad du gör. I det avseendet ställer du dig i andras skor när du hanterar konflikter och kommunicerar så effektivt som möjligt för att inte förvärra dem ytterligare. Du gör det samtidigt som du behåller gränserna.

Professionell självmedvetenhet är ett sätt att förbättra din utveckling. Du är trots allt en integrerad varelse. Således kan det du främjar inom ett område påverka ett annat. När du till exempel arbetar med att hantera dina känslor för att leda ett team arbetar du redan på din emotionella sida och det kan ha ett socialt och fysiskt inflytande.

Det visar sig att allt som rör ditt medvetande – som att fokusera på hur du agerar, vad du uppfattar och varför du gör det, hur dina tankar och känslor är och hur de påverkar andra områden – är alla saker som ökar personlig tillväxt. De hjälper alla till med att öka ditt fysiska, emotionella och sociala välbefinnande, med början med självkännedom och självreglering.

Faktum är att din ångest, din sömnlöshet och din stress minskar och dina verkställande funktioner förbättras. Det kopplar dig till nuet, främjar acceptans och aktiverar dina sinnen, och även mycket annat. Det är annorlunda för varje person och beror på deras medvetandebaserade metoder. De kan använda dem för arbete och andra aspekter av sitt liv.

En kvinna som tänker

Hur man kan öka professionell självmedvetenhet

Du kan stärka professionell självmedvetenhet på olika sätt. Å ena sidan är det viktigt att du ständigt uppdaterar dig inom ditt yrke, eftersom teorier, parametrar och tekniker avancerar eller blir föråldrade. Således kommer du att träna etiskt om du håller dig uppdaterad.

Du kan också fördjupa begreppen och de deontologiska principerna för ditt specifika expertområde. För att göra detta, titta bara närmare på de manualer och koder som styr dig.

Det är också viktigt att vara noga med dina handlingar. Kontinuerligt lärande gör att du kan växa i alla delar av ditt liv. Det uppdaterar dina rättigheter och skyldigheter gentemot andra.

Ett annat sätt att göra det är genom feedback. Du kan inte bara lära dig ur ditt eget perspektiv utan behöver se saker från andras. Konsultera alltså dina kamrater, läs, skaffa en mentor, var med i handledningsprocesserna etc.

Du kan också ge dig in i psykoterapeutiska processer som främjar integrerat välbefinnande och kommer med självmedvetenhetstekniker. Där kan du hitta stöd för att vägleda dig och de hjälper dig att göra ditt bästa samt uppnå dina mål.

Slutliga anmärkningar angående professionell självmedvetenhet

Sammanfattningsvis kan professionell självmedvetenhet ha en positiv inverkan även på andra områden än inom ditt yrke och arbete. Dessutom måste du utveckla färdigheter för att förbättra den, såsom etisk medvetenhet, självkännedom, reflekterande och personlig medvetenhet, internalisering av ditt yrkes rättigheter och skyldigheter och naturligtvis deras tillämpning. Genom detta kommer du att växa för att utforska, bygga om, lära dig och rikta in dig för att nå uppsatta mål på ett ansvarsfullt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.