Hur man upptäcker tecknen på en ätstörning

Att identifiera tecknen på en ätstörning är nyckeln till att hjälpa den drabbade att bli medveten om faktum och söka hjälp. Dessa frågor hjälper dig att analysera om det finns ett problem.
Hur man upptäcker tecknen på en ätstörning
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 21 mars, 2023

Ätstörningar är allvarliga medicinskt-psykologiska problem. På senare tid har deras förekomst ökat. Dessutom upptäcks de ofta inte i tid. Med tanke på att dessa tillstånd tenderar att bli kroniska och kommer med en hög risk för sjuklighet och död, är det viktigt att behandling sätts in så snart som möjligt. I den här artikeln ger vi dig fyra frågor att besvara som kan hjälpa dig att upptäcka tecknen på en ätstörning.

Dessa typer av tillstånd drabbar främst ungdomar och unga vuxna. Med det sagt ökar fallen hos äldre personer och barn under 12 år. De är vanligare hos kvinnor, men män är inte heller förskonade.

Det uppskattas att cirka sex procent av befolkningen lider av ätstörningar. En mycket högre andel än så riskerar att utveckla dem eller uppvisar redan problembeteenden. Av denna anledning, och även om diagnosen endast kan ställas av en specialist, är det tillrådligt att personerna i patientens omgivning kan identifiera de första tecknen.

Kvinna med måttband i handen
Mer än 70 miljoner människor lider av ätstörningar.

Hur man upptäcker tecknen på en ätstörning

Först och främst är det värt att nämna att de i den senaste utgåvan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) har gjort vissa ändringar i klassificeringen av ätstörningar. De traditionella diagnoserna bibehålls, men även andra mindre kända ingår numera. De är som följer:

 • Anorexia nervosa
 • Bulimia nervosa
 • Hetsätningsstörning
 • Pica
 • Ruminationssyndrom
 • ARFID: restriktivt ätande utan rädsla för viktuppgång
 • Nattätningssyndrom
 • Andra ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för något av ovanstående.

Därför inkluderar ätstörningar en mängd olika manifestationer och problem. Faktum är att även beteenden som du kanske inte associerar med en ätstörning kan vara en indikation på en.

Det finns vissa nyckelfrågor att besvara för att identifiera om en individ lider av en ätstörning.

Vad äter personen?

Valet av mat är ett av de främsta tecknen som kan vara en indikation på en ätstörning. Till exempel:

 • Människor med pica äter krita, tvål, is och andra oätliga och icke näringsrika substanser.
 • Om deras intag är begränsat till en exceptionellt ren och hälsosam kost som är ekologisk, naturlig och fri från alla former av tillsatser och bearbetning, kan det finnas underliggande ortorexi.
 • Om de undviker eller begränsar sig till ett extremt litet utbud av livsmedel kan de lida av en selektiv eller restriktiv ätstörning.
 • De som väljer mat med lite fett och få kalorier, och till varje pris undviker sådan som inte uppfyller dessa kriterier, kan lida av anorexi.
 • De som väljer mycket kaloririka livsmedel som är rika på socker och fett, den “förbjudna maten” som normalt inte är tillåten i en viktminskningsplan, kan lida av bulimi eller hetsätningsstörning.

Hur mycket äter personen?

Kvantitet är en annan grundläggande punkt. Faktum är att individens energibehov (beroende på dennes ålder och kroppsbyggnad) och dennes tidigare historia måste beaktas. Det är inte bara en onormalt överdriven eller otillräcklig mängd mat som borde fungera som ett varningstecken, utan även det faktum att personen plötsligt har ändrat sitt intag.

Till exempel äter personer som lider av ARFID väldigt lite och har ofta anammat detta mönster från barndomen. De som lider av anorexi modererar och begränsar också avsevärt sitt matintag. I det här fallet är det motiverat av rädslan för att gå upp i vikt.

Däremot tenderar personer som lider av hetsätningsstörning att äta ovanligt stora mängder mat (särskilt under vissa perioder) och fortsätta äta även när de känner sig mätta. Å andra sidan växlar bulimipatienter perioder av matrestriktioner med andra med hetsätning och utrensning.

När äter personen?

De två föregående faktorerna är de mest anmärkningsvärda och viktigaste att vara uppmärksam på när man letar efter tecknen på en ätstörning. Att observera när individen äter kan dock också ge viktiga ledtrådar. Uppenbarligen skulle det logiska och hälsosamma vara att personen äter när denne känner sig hungrig. Men vid ätstörningar förändras detta naturliga mönster.

Faktum är att drabbade kan äta när deras känslor som ångest, rädsla, stress eller besvikelse är överväldigande. I själva verket använder de mat för att reglera sig själva känslomässigt. Eller så äter de bara när de tillåter sig själva att göra det, vilket kan vara endast en eller två gånger om dagen.

Hur äter personen?

Slutligen bör sättet på vilket personen äter undersökas. Helst ska man äta lugnt, medvetet och med glädje. Om personen äter med skamkänslor och visar tecken på ångest och oro, kan detta därför vara ett viktigt tecken på en ätstörning. Ett annat kan vara att personen verkar känna sig belåten och belönad av att ha en tom mage.

Å andra sidan, om personen upplever sug och äter okontrollerat, tenderar att gömma sig eller isolera sig för att äta, eller känner sig generad när andra ser honom eller henne äta, bör dessa också fungera som larmsignaler.

Kvinna som äter på natten
Långvarig och avsiktlig fasta, känslomässig hunger eller hetsätning på natten kan vara varningstecken på ätstörningar.

Att agera vid de första tecknen på en ätstörning

Tyvärr får en stor andel av människor med ätstörningar inte korrekta diagnoser eller hjälp. Detta kan bero på en bristande medvetenhet om deras sjukdomar. Kanske på grund av att de har normaliserade dieter, fastar eller hetsäter utan att veta att detta kan vara varningstecken på en störning. Det kan också hända för att de är rädda eller skäms för att uttrycka vad de går igenom. Alternativt kan de helt enkelt vägra acceptera att de behöver hjälp.

Av denna anledning är stödet från deras omgivning viktigt. Det kan hjälpa dem att bli medvetna om sitt problem och känna sig trygga i händerna på specialister. Om du upptäcker något av ovanstående tecken hos någon i din närhet, ska du därför inte tveka att ta upp ämnet med personen. Fråga personen hur denne mår, hur denne känner gällande sin självbild och eventuella bekymmer denne kan ha. Se till att du rekommenderar personen att söka hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Asociación TCA Aragón. (2020). Estadísticas sobre los TCA. Disponible en: https://www.tca-aragon.org/2020/06/01/estadisticas-sobre-los-tca/
 • Behar, R., & Arancibia, M. (2014). DSM-V y los trastornos de la conducta alimentaria. Revista Chilena de neuro-psiquiatría52(1), 22-33.
 • Losada, A.V., & Marmo, J. (2013) Herramientas de Evaluación En Trastornos de La Conducta Alimentaria. Madrid: Editorial Académica Española.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.