Hur mindervärdighetskomplex syns på vårt kroppsspråk

I denna mycket intressanta artikel tar vi en närmare titt på olika kroppsspråk som är kopplade till ett mindervärdighetskomplex.
Hur mindervärdighetskomplex syns på vårt kroppsspråk
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Du behöver inte alltid ord för att uttrycka dig själv. Ditt kroppsspråk och ansiktsuttryck kommunicerar ständigt med omgivningen. Ett bra exempel på det är kroppsspråket som grundar sig i ett mindervärdighetskomplex. Även om du kanske försöker dölja det, har din kropp många sätt att berätta för andra att du inte har en särskilt bra uppfattning om dig själv.

Kroppsspråket som förknippas med ett mindervärdighetskomplex har en viktig social påverkan. Även om du aldrig har läst om eller studerat kroppsspråk så är du tränad att tolka det. Faktum är att även om du vanligtvis är omedveten om denna tolkning, bestämmer den hur du ser på andra och hur du förhåller dig till dem.

“Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan ditt samtycke.”

-Eleanor Roosevelt-

Med andra ord, kroppsspråket som grundar sig i ett mindervärdighetskomplex får andra att tro att du inte älskar dig själv. Den uppfattningen aktiverar beteenden som svarar på den dåliga åsikten om dig själv som du projicerar. Följaktligen kommer de att notera hur du ser dig själv som underlägsen, och de kommer att agera därefter.

Men vilken typ av kroppsspråk förknippas med ett mindervärdighetskomplex? Nedan går vi igenom de vanligaste gesterna.

En kvinna som täcker sitt ansikte med händerna.

3 sätt mindervärdighetskomplex syns på kroppsspråket

Du gör dig liten

Instinktivt försöker djur göra sig själva mindre när de känner att de är underlägsna ett annat djur. De försöker krympa för att slippa bli sedda.

Människor gör något liknande. Vi gör oss själva mindre genom att dra oss tillbaka in i våra skal. Detta är en mycket typisk gest hos någon som känner sig underlägsen andra.

Det vanligaste kännetecknet är att personen har böjd rygg. Den kröker sig nedåt, inåt sig själv. Det händer oavsett om personen går eller sitter. Det är ganska enkelt att notera, även om det stannar vid en lutning av huvudet. Faktum är att bugningar innebär just detta, att sänka sig själv inför en “överordnad”.

Du korsar armarna

Detta går hand i hand med att göra sig själv mindre. Människor med ett mindervärdighetskomplex försöker ofta skapa sköldar för att isolera sig eller skydda sina kroppar. Det är ett uttryck för en defensiv attityd, självskydd och ett sätt att markera ditt territorium. Detta reflekterar en stark känsla av underlägsenhet.

Att korsa armarna framför bröstet är ett sätt att placera en defensiv barriär mellan dig och resten av världen. Att korsa benen är också ett sätt att göra sig mindre och innesluta sig själv. Det innebär att du försöker skydda dig från någon eller något som är starkare än du.

Du gör små rörelser

När din känsla av underlägsenhet dominerar känner du att du ska röra dig tyst så att ingen lägger märke till dig. Du vill inte “besvära” någon med din närvaro. Om du känner dig otillräcklig kan du anta att din närvaro får andra människor att känna sig obekväma. Du försöker med andra ord att inte göra väsen av dig eftersom du skäms när folk lägger märke till dig.

Ur kroppsspråkssynpunkt visar sig allt detta som en ihållande tendens att göra små, korta rörelser. Du tar korta steg, gör små handrörelser och uttrycker dig med korta meningar. Det undermedvetna målet med dessa beteenden är att undvika att bli uppmärksammad.

En nervös man.

Motverka ditt mindervärdighetskomplex med en power pose

Psykologen Amy Cuddy, författare till boken Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges, hävdar att vetenskapen har identifierat ett mycket intressant kroppsspråksfenomen. Hon säger att din hållning särskilt påverkar hur du tänker och känner. Det motsatta är också sant. Således, ju mer du använder kroppsspråket av underlägsenhet, desto mer underlägsen kommer du att känna dig.

Cuddy föreslår därför att man gör tvärtom. Hon säger att när du känner dig osäker eller saknar självförtroende så bör du prova att göra en power pose. Hennes teori har visat att en två minuters pose är tillräckligt för att börja förändra de negativa tankarna som du har om dig själv.

Därför är det en bra idé att använda din pose i stunder av stress eller rädsla. Cuddy föreslår att du ställer dig med bröstet lyft, huvudet högt och armarna antingen i luften eller stödda mot höfterna. Enligt henne ökar detta dina testosteronnivåer och får dig att känna dig stärkt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • James, J. (2003). El lenguaje corporal: proyectar una imagen positiva. Paidós.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.