Sex farliga ord som begränsar dig

Språk är grunden för tanken. Det är därför du bör vara medveten om vilken effekt de ord du använder varje dag har på ditt liv.
Sex farliga ord som begränsar dig
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att analysera språk ur ett neurolingvistiskt programmeringsperspektiv kan hjälpa dig att förstå vilken inverkan det har på dina tankar, liksom hur orden du använder faktiskt programmerar dig för att uppleva din verklighet på ett visst sätt. Idag talar vi om sex farliga ord som begränsar dig.

Vissa vardagliga uttryck är begreppsmässigt tunga och inte särskilt positiva. Eftersom du förmodligen inte är medveten om deras inverkan, fortsätter du att använda dem. Låt oss titta på vilka de är och hur de påverkar ditt psyke.

En kvinna med krulligt hår ser ut i tomrummet och muttrar farliga ord

Sex farliga ord som begränsar dig

Inte

Det här ordet är paradoxalt, eftersom det tenderar att flytta dig närmare det du försöker komma bort från. Det är ett tvetydigt ord som sinnet ofta inte registrerar. Om jag till exempel säger dig ”Tänk inte på rosa elefanter” är det exakt den bilden som du kommer att föreställa dig.

När du använder sådana uttryck inträffar ofta något intressant. Omedvetet tenderar du att helt hoppa över ”inte” och fokusera på vad som kommer därnäst. Till exempel, när du säger till dig själv: ”Var inte nervös” eller: ”Jag vill inte bli sjuk”, programmerar du dig själv att vara nervös och sjuk. Därför är det mycket bättre att använda positiva imperativ som: ”Håll dig lugn” eller: ”Jag vill hålla mig frisk”.

Måste

När du säger att du ”måste” göra något, bekräftar du bara att det kommer att bli obehagligt och svårt. Till exempel: ”Jag måste arbeta”, ”Jag måste vara mer social” eller ”Jag måste gå ner i vikt”. När du uttrycker saker på detta sätt blir de automatiskt negativt laddade och svåra.

Att använda fraser som ”Jag vill” eller ”Jag ska” är bättre för din mentala hälsa. Att säga: ”Jag vill vara mer social” är ett exempel på ett positivt alternativ. Om till exempel frasen ”Jag vill arbeta” blir en lögn och motsäger hur du faktiskt känner dig, försök då istället med ”Jag ska jobba”. Om du formulerar dina uttalanden på detta sätt hjälper du din hjärna att förvänta sig att saker är ganska enkla och självklara.

Men

När du använder ordet ”men” för att sätta ihop två idéer, devalverar du direkt den första tanken. Följaktligen kan innebörden av hela meningen bli den negativa bisats som du applicerar i slutet. ”Jag älskar dig, men vi bråkar för mycket” eller ”Jag fick ett bra betyg, men jag kunde ha gjort det bättre”.

Ett sätt att undvika detta är att ersätta ordet ”men” med ”trots att” eller ett annat liknande ord. På det sättet förblir den menade innebörden intakt, även om du lägger till ytterligare information. Du kan så klart också invertera satsföljden. Till exempel ”Vi bråkar för mycket, men jag älskar dig”. Den senare formuleringen gör ju att meddelandet skiljer sig innebördsmässigt från vad du kanske först ville kommunicera, men varför inte, det är ett enkelt sätt att vara extra snäll en dag!

Stackare

Detta är ett vanligt, vardagligt uttryck som många använder för att uttrycka empati och medkänsla gentemot andra människor och sig själva. Till exempel kan de säga: ”Du fick sparken, din stackare” eller: ”Din stackare, du kan aldrig behålla en pojkvän”.

Även om du – förmodligen – säger detta med god avsikt, så låter inte detta uttryck positivt för mottagaren. Du programmerar i huvudsak den andra personen (eller dig själv) att känna sig som ett hjälplöst offer. Försök att använda en annan term, som ger dig kraft och påminner dig (eller den andra personen) om er förmåga att gå vidare.

Aldrig, alltid, ingen eller alla – är farliga ord

När du använder ett av dessa farliga ord skapar du en förklaring och uppmuntrar ett slags styvt och dikotomt sätt att tänka. ”Du gör alltid allt fel”, ”Ingen älskar mig” eller ”Jag kommer aldrig att vara lycklig”, till exempel. Den här typen av tänkande och denna typ av uttalanden är mycket skadliga och förutsätter att du kommer att fortsätta att uppleva mer av detsamma.

Du bör försöka använda mer realistiska uttryck istället. Välj framför allt uttryck som gynnar förändring och förbättring. Säg till exempel: ”Jag gjorde inte det här rätt” eller: ”Jag känner mig inte lycklig just nu”. Omdirigering av dina tankar på detta sätt sätter fokus på verkliga händelser och ger dig chansen att ändra dem.

Ett träd med två ansikten

Senare, imorgon och en dag – farliga ord att undvika

Dessa ord innebär en oklarhet om tid vilket ofta kommer i vägen för handling. De gör det enkelt att prokrastinera och skjuta upp något på obestämd tid. ”Jag studerar senare.” När är senare? Senare kommer aldrig. ”En dag börjar jag äta hälsosammare.” Vilken dag exakt?

Om du faktiskt vill uppnå dina mål bör du undvika att använda dessa ord. Sätt istället ett datum eller en exakt tid för att komma igång!

Slutligen, kom alltid ihåg att språk är grunden för dina tankar och kommunikationen med dig själv och andra. När du resonerar filtrerar du allt genom de ord du tänker. Som ett resultat formar de ord du använder dig av din bild av världen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Balordi, E. S. (2005). Modos de divulgación de los principios básicos de la psicología cognitivacomportamental y de la Programación Neurolingüística orientados al cambio lingüístico. Quaderns de Filologia-Estudis Lingüístics10, 293-309.
  • Bavister, S., & Vickers, A. (2012). Programación neurolingüística (PNL). Editorial AMAT.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.