Hur Nelson Mandela inspirerade mänskligheten

Hur Nelson Mandela inspirerade mänskligheten

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2023

Idag ska vi prata om en av de viktigaste och mest inspirerande personerna genom tiderna. Nelson Mandela levde ett exemplariskt liv med stor talang och har lämnat oss så mycket genom sitt arv. Detta inkluderar hans inspirerande ord som fortfarande kan hjälpa oss att förbli starka när vi går igenom tuffa tider.

Nelson Mandela var sydafrikan och en stor pionjär som bidrog till att få ett slut på apartheid. Efter att ha suttit i fängelse i 27 år på grund av sina antiapartheid-aktioner släpptes han och blev senare sitt lands första svarta president 1994. Han förespråkade fred, rasenighet och social rättvisa. Han var således en mästare för folket och ägnade 95 år åt att bygga sitt arv fram till sin död 2013.

Nelson Mandela var en av världens största ledare. Hans liv har lämnat oss med ett av de bästa exemplen på vad det verkligen innebär att kämpa för frihet.

Nelson Mandela fann alltid de rätta orden…

Mandelas skrifter var mycket exakta och gav en känsla av att du pratade med honom ansikte mot ansikte. Genom sin mycket tydliga livsfilosofi var han nämligen begåvad med förmågan att uttrycka exakt vad han ville på papper. Många av citaten som vi har sammanställt nedan tillkom dessutom under hans tid i fängelset.

Reflektioner om mänskligheten och döden

“Om jag hade kunnat backa bandet skulle jag ha gjort samma sak igen. Det skulle alla män som vågar kalla sig själv en man också göra.”

“Om jag måste dö, förklarar jag för alla som vill veta att jag kommer att gå mitt öde till mötes.”

“Döden är något oundvikligt. När en man har gjort vad han anser vara sin plikt mot sitt folk och sitt land, kan han vila i frid. Jag menar att jag har gjort den ansträngningen och det är därför jag kommer att sova i all evighet.

Reflektioner över hans ideal

… fattigdom är inte naturligt. Det är skapat av människan och det kan övervinnas och utrotas genom människors handlingar. Att övervinna fattigdom är inte en välgörenhetsuppgift, det är en handling av rättvisa.”

“Vi måste göra utrotandet av fattigdom till en av världens högsta prioriteringar och förstå att vi alla delar samma mänsklighet; mångfald är vår största styrka.”

Ankaret i alla mina drömmar är mänsklighetens kollektiva visdom som helhet.”

“Massornas agerande har förmågan att störta regeringar.”

“Vi befinner oss i början av det afrikanska århundradet, ett århundrade där Afrika kommer att inta sin rättmätiga plats bland världens nationer”.

“Om den afrikanska nationens utveckling inte hade hindrats av de vita bosättarnas ankomst, skulle samma sak ha hänt som i Europa, men utan att vi hade haft kontakt med dess folk.”

Utbildning är det mest kraftfulla vapnet som du kan använda för att förändra världen. Utbildning är den stora motorn för personlig utveckling. Det är genom utbildning som dottern till en bonde kan bli läkare, som sonen till en gruvarbetare kan bli chef över gruvan, och som ett barn till lantarbetare kan bli president i en stor nation.”

Mandela i mörker

Nelson Mandela om livet

“Det verkar alltid vara omöjligt tills det är gjort.”

“Den största äran i att leva ligger inte i att aldrig falla, utan i att resa sig igen varje gång man faller.”

“Döm mig inte efter mina framgångar, döm mig efter hur många gånger jag föll och reste mig igen.”

“Det finns inget som kan jämföras med att återvända till en plats som förblir oförändrad för att upptäcka de sätt på vilka du själv har förändrats.”

“Jag gillar vänner som har självständiga sinnen eftersom de tenderar att få dig att se problem från alla vinklar.”

“Om du pratar med en man på ett språk han förstår, går det till hans huvud. Om du pratar med honom på hans språk, går det till hans hjärta.

Ärlighet, uppriktighet, enkelhet, ödmjukhet, äkta generositet, frånvaro av fåfänga, villighet att tjäna andra – egenskaper som är inom räckhåll för varje själ – är grunden för ens andliga liv.”

“Förlåtelse befriar själen, det tar bort rädsla.”

“Jag lärde mig att mod inte är frånvaron av rädsla, utan triumfen över den. Den modige mannen är inte den som inte känner sig rädd, utan han som övervinner rädslan.”

“Det som är viktigt i livet är inte bara det faktum att vi har levt. Det är vilken skillnad vi har gjort för andras liv.”

Vilket av dessa citat från Mandela inspirerar dig mest? Skriv ut dem och ta dem med dig vart du än går!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.