Hur påverkas vi av lögner?

Hur påverkas vi av lögner?

Senaste uppdateringen: 19 december, 2021

Vi lever i ett samhälle där tvetydigheter döljer sig i varje omständighet. Vad vi inte vet är den makt som lögner har över våra kroppar. Bördan de lägger på våra skuldror som senare kommer få konsekvenser som reflekteras i våra personligheter och våra relationer med andra.

Varför använder vi lögner?

En person är helt medveten om sina handlingar när denne ljuger för någon. Hemligheten ligger dock i att känna till nivåerna och typerna av lögner för att få reda på hur mycket de faktiskt påverkar våra sinnen.

Majoriteten av alla människor använder sig av lögner för att “fly” från verkligheten genom att skapa en fantasi som kallas för en “parallell verklighet”, där de mår bra, är i perfekt skick och gör vad de verkligen gillar, när verkligheten egentligen ser helt annorlunda ut.

Och sedan har vi vad vi kallar “råa sanningar”. Det är en ond cirkel som bara blir värre när en person inte kontrollerar sig själv när denne uttalar dem, vilket slutar med fysisk eller till och med psykologisk skada.

Lögner är ett resultat av viktiga faktorer såsom stress, ångest, smärta och låg självkänsla. Stress och ångest reflekteras när en lögn måste upprätthållas under långa tidsperioder.

De gör att man känner sig störd, stressad, “förföljd” och på alerten angående allt. Den allvarliga konsekvensen är en förlust av moral och en ökning av den inre ångesten.

Att säga sanningen är ofta svårt, men aldrig omöjligt

Som en lösning är det alltid bra att säga sanningen, även om den gör ont. Och många psykologer föreslår att det är viktigt att diskutera situationen med komplett frihet, respekt och bra kommunikation.

Att ljuga kommer även från en annan faktor: låg självkänsla. Personer som vant sig vid att ljuga har dessa karaktärsdrag gemensamt, såväl som sårbarhet, rädsla för misslyckande och oförmåga att göra vad de verkligen vill eller söka efter vad de verkligen önskar sig.

När man jobbar på detta problem kan man uppnå effektiva resultat genom att smida en starkare självkänsla, hindra sina rädslor och acceptera att man begår misstag precis som alla andra människor, och helt enkelt ta tag i situationen.

Även om lögner vanligtvis uppfattas som något som dyker upp i olika former och omständigheter så kommer vi alltid vara offer för eller förövare av något som är kopplat till dem.

Det är därför folk förändrar sin essens från att vara lätt och fri, till att vara förföljd och sårbar.

Lögner modifierar vår kommunikation och låter oss inte ha frid i sinnet. De leder därför till sjukdomar och psykologiska förändringar som påverkar både oss själva och de omkring oss.

Bild från Hibiki Kita.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.