Hur poesi kan lindra smärta och förbättra livet

Poesi kan lindra smärta. Genom den kan du skapa en väg mot ditt djupare jag, hitta dig själv och sluta blockera din inre glöd.
Hur poesi kan lindra smärta och förbättra livet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Poesi kan lindra smärta under de stunder i ditt liv när du känner att ditt hjärta har brustit i en miljon bitar. När dina tankar fragmenteras och du känner dig utmattad. Under stunder då det är svårt att fortsätta utan att dyka ner i en depression. När du känner att stormen kommit för att stanna.

Detta är stunderna då du kan vända dig till poesi. Dennas effekter kan hjälpa dig att binda om en del av såren. Fortsätt läsa denna artikel för en rundtur genom den underbara kopplingen mellan konst och hälsa. Du ska dessutom få upptäcka hur poesi kan hjälpa dig med att släppa delar av det lidande du bär i din känslomässiga ryggsäck.

Den som drar ädel glädje från poesi är en sann poet, även om han aldrig har skrivit en rad under hela sitt liv.

-George Sand-

Konst och hälsa

Konsten är ett kraftfullt fordon som både är ett stöd och ett medium för att uttrycka medvetna och omedvetna tankar. Genom olika konstformer kan människor uttrycka hur de känner, vad de tycker och till och med vilka de är. Det gör det lättare för dem att följa strömmen samt reflektera över sig själva.

Av samma anledning använder det medicinska området det som ett verktyg för att lindra smärta. I själva verket finns det alla möjliga terapier som involverar musik, målning, fotografi, teater etc. Alla förbättrar de situationen då de är en del av en kreativ process. Till exempel har personer med dödlig cancer nytta av humoristiska situationer inom scenkonst. Det är av den anledningen det finns sådant som clownterapi inom vissa sjukhus. Andra former av terapi använder dofter för att stimulera människor med Alzheimers och hjälper dem att släppa sina negativa känslotillstånd. Som du kanske kan förstå är det många som får hjälp med sina trauman genom konst.

Det betyder inte att konsten helt stoppar smärtan. Men tänk på att hälsa är en integrerad fråga – att det också är relaterat till de mentala och sociala planen. Således kan känslan av smärta minska när där finns en känsla av gemenskap.

Ett öga täckt av ett tallandskap

Poesi kan lindra smärta

Enligt ordboken är poesi ”skönlitterär diktning i bunden form, ofta med bestämda regler för den tekniska utformningen men vissa friheter beträffande det språkliga uttryckssättet”. Ord kommunicerar känslor, tankar och handlingar och vi kan alla kan nå ett lugnare tillstånd genom dem. Men hur?

Dikter är fulla av symboler, berättelser och uttryck som kan beröra den mänskliga själen. De är rent så kraftfulla att de stämmer överens med djupet i ditt väsen. Således anknyter de dig med någon som till synes förstår dig.

Det är som om de fångade ögonblicket och säger det som du inte kan sätta ord på. Poesi uttrycker allt så tydligt att det nästan är som om de kände till dina mest intima hemligheter.

Poesi som psykoterapi, skola och gemenskap

Människor har använt poesi för terapeutiska ändamål under lång tid. Aristoteles uppmuntrade till exempel till att uppnå katarsis genom poesi som ett emotionellt botemedel. I början av 1800-talet rekommenderade psykiatrin det också för psykiskt sjuka, genom Benjamin Rush.

Eli Griefer, en poet som var volontär vid Creedmoor Psychiatric Center i New York, ledd av psykiatrikern Jack J. Leedy, skapade poesiterapin. Tillsammans skrev de principerna för denna och föreslog att den skulle användas för behandling av känslomässiga störningar.

National Association for Poetry Therapy uppstod år 1981 och håller årliga konferenser runt om i USA. Under senare år har allt fler poesiböcker fortsatt att dyka upp. I allmänhet anses den mest kända samlingen som erkänner poesi som ett medel för psykoterapi vara ”The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics”.

Vill du fördjupa dig i ny vetenskaplig forskning kan du även utforska Journal of Poetry Therapy.

Poesi kan lindra smärta och låter människor uttrycka sig från en trygg plats och öppna sig, lite i sänder. Genom metaforer hjälper den dig att överskrida ordets betydelser och att anknyta från djupet, samt att visualisera vad du känner, tänker och gör.

På samma sätt minskar skrivandet även smärta. Å ena sidan låter det dig sublimera ångest och å andra sidan att fördjupa dig i symboler, ord och bilder som hjälper dig att generera det innehåll som du inte vet hur du ska sätta ord på det genom vardagsspråket.

Lycklig kvinna på äng

Hur poesi kan lindra smärta – utbildning och samhälle

Poesi kan vara en pedagogisk resurs för att förbättra emotionell intelligens i klassrummet. Det är ett väl utforskat ämne som trots det sällan tillämpas inom det akademiska området. Dock kan det, ifall det hanteras väl, vara av likvärdig nödvändighet som andra ämnen.

Poesin förbättrar också kreativa uttryck och leder till självkännedom. Det låter dig uttrycka delar av ditt mörker, vara medkännande och empatisk, skapa djupare meningar, identifiera dig själv, släppa spänningar och förvandla lidande till lärande, bland annat.

Du kan också använda poesin när du arbetar i samhället. Detta eftersom att den kan koppla samman känslor, tankar och handlingar i de ämnen som utgör den. Dessutom främjar den skapande baserat på en individs rötter, traditioner och övertygelser.

Samhällen kan bli berikade genom kollektiva dikter som förenar och hjälper samhället att överkomma kriser. Dessutom för de människor närmare varandra genom att de bevarar värdet av förfädernas metaforer, då man förtäljer deras moralladdade berättelser.

Kort sagt, poesi kan lindra smärta och för människor närmare sina mörkaste platser. Den hjälper dem att bygga en väg genom ord med syftet att kasta ljus över en ny horisont. Den lugnar själen genom mörkrets utlopp. Slutligen är det en metod för att gå djupare och att hitta det starka ljuset i slutet av tunneln som lugnar smärtan och hjälper dig att förvandla den och sedan att gå vidare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mazza, N. (2017). The evolution of poetic inquiry practice, education, and evaluation in poetry therapy, 30 (1). Doi: https://doi.org/10.1080/08893675.2017.1260197

  • Mazza, N. (2017). Poetry therapy: Theory and practice. (2ed) New York: Routledge.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.