Hyperempati-syndrom: För mycket av det goda

Hyperempati-syndrom: För mycket av det goda
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det är som om personer med hyperempati-syndrom har långa antenner som plockar upp varje känsla som vibrerar omkring dem.

De tappar bort sig själva i andra personers behov och förgiftar sig själva med för mycket omtanke, och de känner sig även skyldiga för den smärta som andra upplever. Det är smärtsamt och utmattande.

Du kanske är förvånad över att detta är ett “syndrom”. Går vi för långt när vi kategoriserar “normala” beteenden som patologiska? Svaret är nej, och det finns en förklaring till detta. Om DSM-V kategoriserar hyperempati som en personlighetsstörning så är det av en god anledning.

“Att uppfatta är att lida.”
-Aristoteles-

Allt beteende som gör det svårare att relatera till andra ger upphov till lidande och hindrar dig från att leva ett normal liv, och detta behöver en diagnos samt någon form av behandling.

Folk med hyperempati, som uppvisar ett konstant mönster av stress och en oförmåga att fungera i sina sociala, personliga och professionella liv, uppvisar tecken på en personlighetsstörning.

Det är viktigt att klargöra att det finns en skillnad mellan att vara riktigt känslig och att ha hyperempati-syndrom.

I boken Women Who Love Psychopaths talar psykiatrikern Sandra L Brown om hur många kvinnor inte förstår det psykopatiska beteendet hos sina partners, och hur de även rättfärdigar det.

Med andra ord förhindrar deras överdrivna empati dem från att se rovdjuret i partners. Faktum är att de använder väldigt sofistikerade, smarta sätt att rättfärdiga sin partners våldsamma handlingar. Detta är klart bevis på att hyperempati-syndrom är en åkomma som är värd att tänka på och prata om.

Anslutna hjärnor

Empati och hyperempati-syndrom, den smala gränsen mellan balans och patologi

Om empati är en positiv, användbar och önskvärd egenskap så kan du kanske tänka att det inte är något fel att ha “för mycket” av den. Men precis som med allt i livet så är överflöd aldrig bra, och det är bästa att ha en hälsosam balans.

Hyperempati påverkar din förmåga att separera dig själv från andra personer. Empati är att sätta dig själv i någon annans situation, men det är viktigt att poängtera att då du gör detta så bör du aldrig sluta vara dig själv.

Det är även viktigt att känna igen de olika typer av empati som du kan komma att uppleva, vilka som är hälsosamma och vilka som kan bli till en patologi.

  • Affektiv empati: detta har att göra med förmågan att känna de känslor som någon annan upplever och ha en omtanke för dem. Du känner vad de känner.
  • Kognitiv empati: detta ger dig mer komplett och exakt kunskap rörande innehållet i en annan persons sinne. Du vet och förstår hur denne mår.
  • Överskottsempati eller hyperempati: detta involverar att man är en spegel och en svamp. Du upplever inte bara vad den andra personen känner, utan lider även av det. Det är en fysisk smärta som orsakar ångest och får dig att underkasta dig den andra personens behov. Du kan inte se var du slutar och denne börjar.
Räddar personer som drunknar

Hur är det att ha hyperempati-syndrom?

Vi kommer härunder att ta upp egenskaperna hos personer med hyperempati-syndrom för att hjälpa dig att skilja mellan emotionell känslighet och patologisk hyperkänslighet. Det kommer även visa dig hur DSM-V identifierar dessa beteenden.

  • De upplever först en nedbrytning av sin identitet och sina sociala förmågor.
  • Det är vanligt att de utvecklar andra åkommor som besatthet och psykos.
  • De tenderar att ha humörsvängningar och går från djup depression till urartad glädje.
  • De är tålmodiga och beroende. De vill lösa allas problem för att förstärka den bild de vill projicera av att vara värdefulla och behövda. De behöver konstant interaktion och validerar sig själva genom att utföra tjänster. Ifall någon försöker sätta gränser på dem så känner de sig sårade och bortstötta.
  • De är även överbeskyddande och underminerar andra personers autonomi.
  • Överskottsempatin ger dem allvarliga problem med att vara produktiva på jobbet. De känner att ingen förstår deras altruism, deras behov av att ge stöd och hjälpa andra.
  • Sist men inte minst så ser du att de ofta går från överdriven empati till bitterhet. De har genomlidit så mycket besvikelse att de tenderar att isolera sig själva och sjunker in i en djup ilska.
Upprörd man

Vad kan du göra om du har för mycket empati?

Vid detta laget så undrar antagligen de flesta av er vad som gör att en person lider så mycket genom att ta på sig andras känslor. Det har förekommit mycket framsteg rörande ämnet under senare år. Faktum är att forskare håller på att upptäcka den genetiska och neurokemiska orsaken till hyperempati-syndrom.

Forskare lär sig mycket från så kallade empatispektrumåkommor, som Aspergers syndrom, hyperempati-syndrom och borderline personlighetsstörning. Det är ett intressant ämne som kommer ge viktiga svar och bättre behandlingsmöjligheter under de kommande åren.

Om du i nuläget lider av för mycket empati så kunde svaret inte varit enklare: sök professionell hjälp.

Oavsett om du är vid den mest patologiska extremen av empati eller om du helt enkelt är hyperkänslig, är det alltid en bra idé att lära sig tekniker som kan hjälpa dig att sätta gränser, ha mer kontroll över dina egna tankar, ta bättre hand om dina behov och identifiera din egen identitet samt din självkänslighet på ett mer korrekt sätt.

Glöm inte att överdriven empati inte bara gör dig upprörd; det separerar dig även från resten av världen.

Det är inte värt det att hålla fast vid en värld av konstant tomhet och lidande. Ta det första steget.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.