Hur man flyr buren som byggts av ett emotionellt rovdjur

Hur man flyr buren som byggts av ett emotionellt rovdjur

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Genom livet bygger vi relationer som bjuder in oss till att ge det bästa av oss själva. Men vi kan också hamna i förödande relationer som förstör oss genom att vi blir inlåsta i en bur byggt av ett emotionellt rovdjur.

Precis som det finns rovdjur i naturen som förgör andra som är svagare än dem, kan vi stöta på samma fenomen hos människor. Dessa emotionella rovdjur äter inte upp svagare personer, utan de drar istället näring från personer som har en gåva som de är avundsjuka på.

Profilen av ett emotionellt rovdjur

Ett emotionellt rovdjurs liv är en strategi med själviska mål. Även om varje emotionellt rovdjur har sina speciella egenskaper, så finns det även egenskaper som de delar:

De är bra på att förklä sig

Ett emotionellt rovdjur är en mästare på “förklädnad”. Denna egenskap finns hos alla rovdjur oavsett ålder, kön eller social klass, och deras strategier är mest effektiva i nära personliga relationer, som med exempelvis en partner. Precis som en kameleont förvandlar sitt utseende för att passa in i sin omgivning, kan rovdjur också anpassa sig så att de kan skada offret utan att andra personer märker det.

De absorberar energi från andra

De är personer som törstar efter den energi som andra har. De är omgivna av ett universum av hat mot de personer som kan känna och skina.

Deras offer är snälla, lyckliga, ärliga personer med en stor vitalitet och entusiasm, och de emotionella rovdjuren är avundsjuka på detta eftersom de representerar något de inte kan vara. Därför känner de behovet att bryta ner, förnedra och förstöra personer som påminner dem om detta.

Emotionella rovdjur är omgivna av ett universum av hat och bitterhet mot personer som kan känna och som är fulla av liv.

Trasig docka

De är oförmögna att känna

Huvudegenskapen hos ett emotionellt rovdjur är personens oförmåga att komma i kontakt med sina känslor, p.g.a. brist på emotionella band mellan dennes sinne och dennes känslor. Denna brist startar ofta vid en tidig ålder, och rovdjuret har därför anpassat sig till detta och ser det inte som att något är fel.

Många av dessa bortkopplingar kommer från barndomen. Där kände de sig överväldigade av sina egna känslor och kopplade bort sig som en försvarsmekanism. Så deras känslor försvann från världen och de höll kvar en sorts intellektualisering, där det används en logik som säger att andra personer kan behandlas som objekt för att man ska kunna uppnå sina mål.

De stöter bort sig själva

Emotionella rovdjur känner en stark social bortstötning av sig själva p.g.a. deras oförmåga att känna. Därför gömmer de sig bakom en mask så att de inte ska bli upptäckta. 

De känner sig förvirrade, annorlunda och i många fall som offren av deras eget öde. På ett sätt förstår de att det sätt som de behandlar andra på bara är en kopia av den behandling som de har fått.

De är fantastiska skådespelare

De känner inte, men de spelar att de gör det. Detta är en avsiktlig strategi för att de ska gå obemärkta bland personerna runt omkring dem.

De förför först sina offer genom närhet och tidens gång. Men senare lyckas de influera dem och till slut dominera dem. De tar därmed bort offrens frihet och autonomi. En komplex och tyst process där de skapar ett spindelnät för att fånga sina offer.

Hur identifierar vi att vi har en relation med ett emotionellt rovdjur?

Ett offer kan bibehålla en relation med ett emotionellt rovdjur under en lång tid utan att upptäcka det. Ibland vet offren inte ens om det förrän de är helt utmattade och känner att de har tappat hela essensen av vad de en gång var.

För att reda ut om du är involverad i en giftig relation, oavsett om det är en partner, en familjemedlem eller vän, eller i en arbetsmiljö, är det bra för dig att du reflekterar över följande:

  • Känner du dig isolerad? Har du tappat kontakten med dina nära och kära? Eller har du problem med att relatera till familj och vänner?
  • Har dina värderingar eller sätt att tänka ändrats? Tror du att dessa förändringar har distanserat dig från den person som du brukade vara? Tror du att du har förlorat din identitet?
  • Hur mycket uppskattar du dig själv? Känner du skuldkänslor? Är du rädd för att uttrycka dig själv eller ge din åsikt?

Om du känner att du är isolerad utan emotionellt stöd, att dina värderingar har förändrats, att du är rädd för att uttrycka dig själv, och att din självbild är negativ, så kan det vara så att du har en relation med ett emotionellt rovdjur.

Ett emotionellt rovdjur

Att fly från den emotionella buren

Att fly från ett emotionellt rovdjur är ingen enkel uppgift, speciellt eftersom rädsla, osäkerhet och skuld har fyllt offret. Offren är inte längre de personer som de brukade vara och kommer att behöva strukturera om sina tankar och känslor.

Frigörelse från denna situation utgörs framförallt av en långsam process där professionell hjälp är oundviklig för att man ska kunna återhämta sig.

Att vara medveten är det första steget till frigörelse. För att kunna fly från fällan måste offren märka den. Det är möjligt att de inte är medvetna om att situationen är farlig. Eller så ser de järnstänger av skuldkänslor som kan vara för starka för att de ska kunna se en utväg.

Offren måste identifiera den emotionella process som gör att de känner sig ansvariga för konflikten. Detta så att de kan använda all sin energi för att rädda sig själva. De måste förstå att de måste skydda sig själva och för att göra detta måste de sluta rättfärdiga förövaren.

Kvinna som varit utsatt för ett emotionellt rovdjur

Det är viktigt att få stöd när man är utsatt för ett emotionellt rovdjur

När offren är medvetna om den situation som de är fångade i, är det viktigt att de har ett stödnätverk. De måste speciellt upprätta kontakt igen med de personer som de brukade ha starka emotionella band med och som förövaren kapade. Dessa personer kan vara det emotionella stöd som de behöver för att frigöra sig själva från buren.

Att gå till en specialist blir viktigt i dessa fall. Offren tenderar att ha svårigheter att fly, och när de gör detta så inser de att de inte längre är samma personer. De ackumulerar ett stort lidande och även känslor av skuld och rädsla.

En psykolog kan hjälpa dem längs stigen att hitta sig själva igen och återuppväcka sitt välmående och sin personliga autonomi.

Det kan även vara nödvändigt för myndigheter att ingripa för att lösa denna typ av konflikt. Men det tenderar att förekomma komplikationer när de ber om bevis som visar fakta eftersom förödmjukelse är svårt att visa. För att göra detta måste offren behålla alla dokument och arkiv som kan användas som bevis.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.