I livet skrivs, raderas och omskrivs saker

I livet skrivs, raderas och omskrivs saker

Senaste uppdateringen: 26 oktober, 2022

Walt Disney sparkades från tidningen han arbetade vid på grund av brist på kreativitet. För att fortsätta med sitt liv grundade han sitt första företag Laugh-O-Grams Films, som ägnade sig åt animation. Efter ett tag tvingades han lägga ner det. Avslutningsvis anlände han i Hollywood och äntligen började hans filmer bli framgångsrika. I livet skrivs, raderas och omskrivs saker.

“Jag kan inte tro att det finns oöverstigliga hinder för personer som vet hemligheten med att förverkliga drömmar.”

-Walt Disney-

Det finns många människor som gått igenom något liknande det som Walt Disney genomgick. Vi har alla haft stunder av misslyckande när vi var tvungna att ändra kurs och börja om. Framgång, misslyckande och lärande är en del av vårt dagliga liv. De utgör grunden som får oss att växa som människor. Det är därför vi i livet skriver, raderar och omskriver.

Vad framgång i livet betyder

Vad är framgång för dig? Är det att vara lycklig i livet? Är det att vara nöjd med dig själv och med andra? Att ha pengar eller rikedom? Att ha en familj, en partner eller barn? Kanske att resa runt i världen? Att ha arbete och hälsa?

“90% av framgång baseras på att insistera.”

-Woody Allen-

Oavsett vad framgång betyder för dig så kommer förståelse för vad framgång är för dig ge dig självsäkerhet, pusha dig att fortsätta och till slut göra dig lycklig. Elsa Punset – författare, filosof och dotter till Eduardo Punset – kallar detta den vinnande effekten.

När du känner dig som en vinnare släpps dopamin ut i hjärnan, vilket gör dig bättre och mer förberedd, vilket i sin tur låter dig kämpa till max och uppnå de mål du siktar på. Med andra ord leder framgång till mer framgång. Det är som en kedjeeffekt.

Att lära sig av misslyckanden

För att se hur framgång och misslyckande fungerar ska vi ta upp ett intressant faktum: Enligt vissa uppskattningar floppar 90% av alla produkter som kommer ut på marknaden. Därför är misslyckande inte ett undantag, utan en generell regel. Men misslyckande accepteras inte.

En uppförsbacke i livet

Vetskapen att misslyckande är så vanligt bör få oss att tänka på ett liv med misslyckanden på ett mer naturligt sätt. Psykologen Carol Dweck associerar sättet vi hanterar misslyckande med vår uppfattning av talang.

“Misslyckande är chansen att börja om med högre självsäkerhet.”

-Henry Ford-

Det finns ett synsätt som menar att talang är något medfött, alltså att du antingen föds med talang eller inte. Men ett annat synsätt ser på talang som något som man utvecklar baserat på ihärdighet och ansträngningar för att uppnå vad man vill ha.

Personer i den första gruppen ser på utmaningar som ett sätt att demonstrera sin medfödda talang och tror att misslyckande betyder att de inte har tillräckliga färdigheter eller talanger. Därför är de rädda för misslyckande och klarar inte av tanken att inte nå framgång.

Men personer som tror att talang utvecklas ser på misslyckande som bevis för att de kämpar, och ser det som något positivt. Misslyckande är ett sätt att bli starkare och bättre. Om du inte misslyckas så kommer du inte förbättras.

Att lära sig av misslyckanden och ta risker i livet kräver mycket mod. Allt kommer inte alltid gå bra. Vi kommer uppleva många besvikelser, men vår sanna framgång kommer vara att lära oss, mogna och växa. Tänk på vad som gör dig lycklig, vad som sätter ett leende på dina läppar, och sträva efter det.

Emotionell intelligens och framgång

I boken Emotional Intelligence (2005) hänvisar Daniel Goleman till olika studier där man observerar livet för flera olika unga personer som får väldigt höga poäng på intelligenstest.

Målar havet

Studierna jämför nöjdhetsgraden hos dessa unga personer inom områden som lycka, prestige och jobbframgång, och det står klart att IQ:n endast står för 20% av faktorerna som fastslår framgång.

De kvarvarande 80 procenten beror på variabler som tur, social klass och framförallt emotionell intelligens. Därför är självmotivering, förmågan att härda ut, hantering av humör och empati viktigare faktorer än intelligens.

“I livet varken vinner eller förlorar du, du misslyckas eller lyckas inte. I livet lär man sig, växer, upptäcker; det skrivs, raderas och omskrivs; det snurrar, det fransar sig och snurrar igen.”

-Ana Cecilia Blum-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.