Idag ska jag reagera på bästa sätt

Idag ska jag reagera på bästa sätt

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Brukar du ofta reagera olämpligt? I negativa situationer tappar vi ibland självkontrollen helt och hållet. För att reagera på bästa sätt måste vi lära oss att kontrollera oss själva. Vi vet att det är väldigt lätt att säga, men svårt att implementera. Hur kan vi agera på bästa sätt i en ny situation som är helt främmande för oss?

“Ha modet att agera istället för att reagera.”

-Oliver Wendell Holmes-

Att reagera på bästa sätt antyder inte att vi ska säga allt vi tänker – vad man kallar att “inte ha något filter”. Nej, att regera på bästa sätt antyder att man ska vara vis såväl som klok.

Tänk innan för att reagera på bästa sätt

Man blir kysst

Det finns många situationer som kan leda till att vi reagerar. Detta kan inträffa bland familj och vänner eller till och med på jobbet. Det är svårt att etablera specifika riktlinjer för handling beroende på vad som orsakar den negativa reaktionen du upplever. Det finns många situationer som kan inträffa, och många fler som ännu inte upptäckts. Vad kan vi göra då?

Vad föredrar du? Ska du ge upp eller inte? Dessa är vändpunkter att ha i åtanke hela tiden, varpå du måste titta dig omkring och se vilken situation du befinner dig i och var du är.

Att ha uttrycket “idag ska jag reagera på bästa sätt” i åtanke kommer även hjälpa oss att inte rusa. Att reagera på en allmän plats är inte samma sak som att reagera privat, och det är heller inte samma sak att reagera på din vän och din chef. Dessa saker måste has i åtanke så att vi inte skadas av vår egen reaktion.

“Om du har självkontroll och ansvar för dig själv kommer du kunna ta kommando över alla situationer.”

-Bernardo Stamateas-

Lägg inte vikt vid negativa ögonblick

Vi tenderar att alltid lägga större vikt vid negativa stunder som ockuperar våra liv. Sanningen är vi tenderar att ge dem större vikt eftersom de sårar oss. Men om du idag vill reagera på bästa sätt så ska du börja med att inte ge dem så stor vikt. Negativa situationer inträffar precis lika ofta som positiva. Vad vi måste göra är att hålla koll på vårt eget självförtroende och vår positivitet.

Låt dig inte överväldigas av de negativa situationerna. Även om det kan gå fel i dag så ska du fortsätta röra dig framåt! Morgondagen kommer föra med sig bättre saker, och om inte så kommer de förändras. Det är väldigt viktigt att inte vara besatt av eller fokusera så mycket på negativa situationer. Kom ihåg att negativitet endast attraherar mer negativitet.

Flygande träd

Sätt att reagera

Det bästa sättet att reagera är att förändra vår syn på själva reaktionen. Men för att göra detta är det viktigt att veta lite om de tre alternativ som vi vanligtvis har för reaktioner på situationer:

  • Vi kan gå in i känslan och uppleva den intensivt.
  • Vi kan försöka ignorera känslan. Men det är svårt för oss.
  • Vi kan sträva efter att få perspektiv.

I princip måste vi säga att det andra alternativet är det minst produktiva. Att ignorera våra känslor är aldrig positivt. Även om vi ignorerar vad vi känner kommer det fortfarande finnas där. Möjligtvis kommer den ignorerade känslan komma ut senare blandad med nya känslor.

Därför vore det bäst om vi bara kunde undvika det andra sättet att reagera. Om vi upplever den intensiva känslan kommer vi kunna förstå den genomgående och veta vad vi ska göra härnäst. Och om vi slutligen strävar efter att se saker från ett annorlunda perspektiv kommer vi spela med flera olika perspektiv som kan berika vår syn på saker.

“Jag analyserar aldrig, jag bara reagerar… Jag går med alla mina fördomar. Dessutom försöker jag aldrig förbättra mig själv eller lära mig något. Jag är inte någon man lär sig av, jag är någon att undvika.”

-Charles Bukowski-

Idag kommer jag reagera på bästa sätt genom att agera

Att förändra sättet vi ser på saker betyder även att vi förändrar sättet vi ser på våra reaktioner. Vi reagerar på något negativt, men tänk om vi istället för att reagera snarare agerade?

Vi tenderar att hålla oss statiska i situationer – vi tänker, blir galna och exploderar ibland eftersom vi inte kan göra mer i en situation, vilket gör att vi känner oss maktlösa.

Börja agera. Det är svårt, för vi är väldigt bekväma där vi är, utan att ta några risker. Men i en negativ situation ska du ändra dig och börja agera. Kanske lämnar du bara situationen och låter den andra personen tala med sig själv; kanske vänder du ryggen till de personer som inte medför något gott…

Kom ihåg detta och upprepa det så många gånger att det blir internaliserat och implementerat av dig: “Idag ska jag reagera på bästa sätt genom att agera.”

Glad kvinna som lärt sig att reagera på bästa sätt

Bilder av Terry Dodson.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.