Ignacio Martín-Baró och frigörelsepsykologin

Har du någonsin hört talas om Ignacio Martín-Baró? Lär dig mer om den jesuitiska prästen som utvecklade frigörelsepsykologin i den här artikeln!
Ignacio Martín-Baró och frigörelsepsykologin
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Ignacio Martín-Baró var fadern till frigörelsepsykologin – en rörelse som helt förändrade vår förståelse av social psykologi. Inspirerad av andra frigörelse rörelser, fokuserade Martín-Baró på att studera människors problem och omständigheter.

Samhällspsykologi stammar från hans idéer. Den fokuserar på att stärka samhällen, bekämpa fattigdom och försvara demokratin och den mentala hälsan.

Vem var Ignacio Martín-Baró?

Ignacio Martín-Baró föddes i Valladolid i Spanien 1942, långt från där han skulle utveckla teorin om frigörelsepsykologi. Efter att ha gått med i jesuitorden och blivit präst skickades han till Centralamerika. Där studerade han filosofi, teologi och psykologi och till slut slog han sig ned i San Salvador i El Salvador.

Han skrev sin doktorsavhandling om sociala attityder och konflikter i landet. Mer specifikt skrev han om befolkningstäthet bland den lägre klassen i den delen av världen. Han föreläste också på flera universitet i många olika länder, men spenderade merparten av tiden på Central American University i San Salvador.

Han och flera andra jesuitpräster mördades den 16:e november 1989 av El Salvadors armé, på order av general René Emilio Ponce. Nu ses de alla som martyrer.

Porträtt av Ignacio Martín-Baró

Frigörelseteologi och frigörelsefilosofi

Frigörelsepsykologi har sina rötter i tre tidigare rörelser. Dessa rörelser är frigörelseteologi, frigörelsefilosofi och frigörelsepedagogik. Frigörelseteologin stödjer dem som är mest behövande: de fattiga. Det är en kristen rörelse som fokuserar på förtrycket och orättvisan mot de lägre klasserna genom samhällsvetenskapen.

“Kära progressiva sociologer, kära socialpsykologer: kör inte så mycket med alienation här när det som är mest kört är den alienerade nationen.”

-Roque Dalton-

Frigörelsefilosofi handlar om att skapa kunskap. Det sägs att det vi studerar mest kommer från medel- och överklassiga västerländska män och att vi inte ser andra människors kunskap som giltig. Frigörelsefilosofin hävdar att vi måste lära oss genom att tala med de “andra” som vi aldrig tar i beaktande.

Frigörelsepedagodik

Detta kommer från Paulo Freires teorier. Han menade att frigörelse skulle komma genom utbildning. Han ansåg nämligen att människor är rationella varelser som kan reflektera över sina egna verkligheter.

Dessutom handlade frigörelsepedagogik om att lära människor hur man tänker kritiskt och praktiskt. Det handlade också om att lära människor jämlikhetsvärderingar utan att försöka indoktrinera dem. Slutligen handlade det om att utbilda människor baserat på deras egna behov, inte ekonomins behov.

Sist men inte minst var dess mål att hjälpa människor att förstå världen genom kritisk reflektion över sina egna erfarenheter.

Bekymrad kvinna

Ignacio Martín-Baró och frigörelsepsykologin

Ignacio Martín-Baró tog alla dessa idéer och skapade en ny rörelse: frigörelsepsykologi. Idén var att psykologin skulle bli mer kontextbaserad och fokusera på människors problem.

Han verkade för en typ av psykologi som fokuserade på specifika kontexter snarare än artificiella. Han menade också att psykologi inte var opartiskt och försvarade idén av en mer kritisk, subjektiv form av vetenskapen.

Martín-Baró skapade Public Opinion Institute på UCA. Han använde organisationen för att skicka ut enkäter och delade sedan informationen han samlade in. Martín-Baró lyckades frigöra många människor från falska föreställningar på det här sättet. Men myndigheterna gillade inte hans idéer, vilket var anledningen till att han blev mördad.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Martín-Baró, I. (1998). Psicología de la liberación. Madrid: Trotta.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.