Vissa attityder är mer avståndstagande än avstånd självt

Vissa attityder är mer avståndstagande än avstånd självt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 11 december, 2023

Vissa attityder är så avståndstagande att de separerar människor i högre grad än ett helt hav gör. Det spelar ingen roll om det är attityden hos en familjemedlem vi lever med eller en arbetskamrat vi träffar varje dag.

Dessa personers stela perspektiv, oflexibla idéer och orörliga övertygelser bygger emotionella murar och fällor som är väldigt negativa. Vi säger ofta att det viktiga i vårt sociala liv och våra kärleksförhållanden är våra attityder. Att de är viktigare än våra ord. Det finns få ämnen inom psykologin som är så intressanta som detta.

Louis Leon Thurstone sade under sin livstid att våra attityder är som en kaotisk sammanslagning av våra biaser, förutfattade meningar, rädslor, utvärderingar och handlingar. Det kan dock även vara raka motsatsen: ett existentiellt komplex där en person ser fler konflikter än möjligheter i livet.

Detta är faktiskt något vi bevittnar varje dag. Det finns alltid vissa personer som, genom sina avståndstagande attityder och relaterade sätt att tänka och agera, antingen hjälper eller stjälper vår förmåga att leva med andra.

Vissa psykologiska tendenser uttrycks i sociala sammanhang, och ingen är immun mot dem. Därutöver kan dessa tendenser ibland även så frön av missnöjdhet som växer till fullfjädrade konflikter.

Vårda din egen attityd

Olika attityder vi bör känna till

Viktor E. Frankl sade en gång att “Allt kan tas från en man utom en sak: den sista av de mänskliga friheterna – att välja sin attityd i alla givna omständigheter, att välja sin egen väg.”

Från detta kan vi dra slutsatsen att det finns få verktyg så fundamentala och effektiva som att använda våra attityder med vishet. Med det i åtanke bör vi dock fokusera på att vara konstruktiva, flexibla och hälsosamma för att uppnå ett bättre liv i denna komplexa och ibland motsägelsefulla värld.

Det är även viktigt att veta att attityder är något vi lär oss. I vår barndom “absorberar” vi ofta många värderingar, tolkningar och övertygelser från våra familjer utan att inse det.

Det kommer dock vanligtvis en tid när vi försöker förändra oss. Vi börjar göra detta på grund av nya upplevelser eller eftersom interaktioner i diverse sociala miljöer eller media får oss att utvärdera idéerna vi lärt oss.

Vi måste förstå att våra attityder inte är stabila och fixerade i tiden. Oftast kan vi förändra eller förbättra vår attityd, vilket är fantastiskt eftersom det betyder att vi kontinuerligt växer och förändras.

Vissa attityder är avståndstagande

Vi har sagt det tidigare: attityder kan ibland ge upphov till konflikter och avståndstagande mellan människor. Detta kan vara nästan omöjligt att ta sig förbi.

Orsaken till det är att människor ibland har defensiva attityder, medan andra starkt motsätter sig förändring och baserar sina interaktioner på fördomar. Vissa lever givetvis i en värld som endast baseras på deras narcissism och själviskhet.

Låt oss nu ta en titt på vilka typer av attityder som vi kan stöta på i våra dagliga liv:

  • Generösa och fridfulla attityder: dessa är de mest positiva attityderna och de som främjar bäst samexistens. De baseras på tillgänglighet, fördomsfrihet, acceptans och kärlek. En person som alltid söker ömsesidigt gagn.
  • Manipulativa attityder: i dessa fall ser vi den typiske personen som endast vill en sak – att gagna sig själv. Varje beteende och varje ord kommer därmed ha det underliggande syftet att lura andra för att uppnå detta mål.
  • Egennyttiga attityder: det finns personer som har brister eller specifika behov. Av den anledningen kommer alla deras handlingar ha syftet att fylla dessa behov. De gör ofta detta genom att försöka få uppmärksamhet eller axla offerrollen.
  • Aggressiva attityder: dessa är personer som gillar att dra skiljelinjer mellan sig själva och andra, och låta sina fördomar leda dem. De uppvisar aggressiva, avståndstagande övertygelser som orsakar problem.
Inkompatibla attityder

Fyra attityder vi behöver för att vara lyckligare

Positiv psykologi påminner oss om att lycka beror på flera olika faktorer. En av dessa är vår natur, en annan är sociala sammanhang, utbildning, arbete, relationer och hälsa, men den mest relevanta är våra attityder.

Det mest intressanta här är att precis som att du kan förändra attityder, kan du träna dig själv och jobba dagligen med att samexistera bättre med andra. Du kan jobba med perspektivet du behöver för sant välmående.

Här kommer något att tänka på. Låt oss lära känna vilka attityder vi bör integrera i våra liv för att se förändring, snarare än sådana som endast är avståndstagande. De är:

  • Få ett mer positivt perspektiv på beteendet hos personer omkring dig. Förstå att andra inte alltid kan agera som du vill. Av den anledningen bör du acceptera dem precis som de är och fokusera mer på hur du kan förbättra dig själv.
  • Skapa en mer positiv syn på framtiden och vad som kommer ske. Försök att lita på dig själv och på vad morgondagen har för dig.
  • Sluta vara besatt över vad du behöver för att vara lycklig. Ofta finns det du saknar inom dig.
  • Utveckla högre självförtroende. Gör dig själv till protagonisten i ditt liv, för du är den enda personen som ansvarar för din lycka.
Flicka med avståndstagande attityd

Vi har sett hur studiet av attityder är lika brett som det är belönande. Det må vara sant att det ibland kan vara otroligt svårt att leva med personer som har hotfulla eller komplicerade attityder, men nyckeln är att skydda vår egen.

För i slutänden är det våra attityder som gör oss stora. De hjälper oss att nå lycka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.