Värderingsutbildning är allas ansvar

Värderingsutbildning är allas ansvar
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Värderingsutbildning är ett brett, omfattande och dåligt definierat koncept. Ansvaret för värderingsutbildning faller inte bara på professorer och lärare. Föräldrar och samhället rent generellt måste också vara involverade.

Men vi tenderar att inte investera i värderingsutbildning som vi borde. Istället går den på sparlåga medan vi oroar oss över att memorera fakta och få godkänt på prov.

Det finns något mycket viktigare än att få 90% på ett prov; att få bra betyg i slutet av läsåret borde inte vara det ultimata målet. Att lära ut respekt, ansvar, enighet och social medvetenhet är mycket viktigareDessvärre ser få personer på värderingsutbildning som ett sätt att förvandla vårt samhälle.

Värderingsutbildning är oumbärligt

Varför ser vi så många fall av mobbing i skolornaNär blev saker och ting så vridna att föräldrar inte längre tycks ha någon auktoritet över sina barn? Varför bryr sig inte unga om det samhälle de lever i? Anledningen är uppenbar. Vi ger inte värderingsutbildning den vikt den förtjänar.

Anledningen till detta kan vara att denna typ av utbildning kommer med ansträngning. Mer än något annat kräver den tid. Det är något som många föräldrar och utbildare inte är villiga att erbjuda ungdomen. Kanske har vi blivit för själviska. Eller kanske bryr vi oss inte om våra barns framtid.

“Att utbilda om jämställdhet och respekt är att utbilda mot våld.”

-Benjamin Franklin-

Barn på äng

Ibland tror vi att vi lär våra barn värderingar. Säger vi inte åt dem vad de får och inte får göra? Sätter vi inte gränser för dem? Det är definitivt möjligt att vi gör, men föregår vi med gott exempel?

Vidare är det meningslöst att säga till ett barn att använda papperskorgen om du själv slänger skräp på marken. Det är ej heller särskilt uppmuntrande att säga åt ett barn att komma överens med sin syster när man själv klänger sig fast vid bitterhet.

Att föregå med gott exempel är det mest värdefulla vi kan lära ut.  Vi kommunicerar de viktigaste värderingarna genom våra ord och handlingar. Vi kan inte lära barn att behandla andra som jämlikar om vi inte gör det själva först.

Så värderingsutbildning är vitalt och nödvändigt. Inte bara för barn och ungdomar, utan även för oss vuxna. Det är så viktigt eftersom det ger oss chansen att återigen lära oss saker som vi inte fick lära oss på bästa sätt första gången.

De viktigaste aspekterna av denna utbildning

Vi behöver mer än bara en lektion för att tala om värderingsutbildning. Detta måste inkluderas i varje ämne; det skulle även vara bra om denna typ av utbildning inkluderas i varje hem och i samhället rent generellt. Så vilka är pelarna för värderingsutbildning?

  • Fostra kritiskt tänkande om konsumism och konsumtionsvanor (bland annat).
  • Belys lika möjligheter för alla, oavsett hudfärg, kultur, kön, nationalitet och religion.
  • Lär ut att ta hand om miljön, inte skada den, och hur man njuter av den.
  • Kommunicera tolerans för andras sexualitet.
  • Främja ansvarsfull konsumtion och lär ut hur man använder samvetet som guide för sina beslut.
Barn på grön planet som fått värderingsutbildning

Dessa är några av de saker som värderingsutbildning försöker ingjuta i elever. Listan ovan ger dig en uppfattning om vilka mål den har. Den stora frågan är då varför vi inte ser denna utbildning i klassrummen och hemmen? Kanske för att läroplanen och schemat styr i klassrummen. Hemma är det kanske för att man inte kan lära ut något som man aldrig lärt sig.

“Målet med utbildning är kunskap, inte om fakta, utan om värderingar.”

-William S. Burroughs-

Att upptäcka och lära sig om vad värderingsutbildning är öppnar upp nya dörrar. Det ger oss en rad möjligheter för att fördjupa oss i ämnet och dela det med andra unga människor.

Flicka med kanin

Vi hör ofta klagomål om andra personer som inte respekterar miljön. Personer som bränner stora områden av grön och bördig mark på sommaren. Eller så kan vi klaga på rasism och intolerans mot olika sexuella läggningar. Men klagomål förändrar inget, de är meningslösa.

Det bästa tillvägagångssättet är att göra värderingsutbildning till en högre prioritet. För vi formar trots allt individer och hjälper dem växa. Hur mycket de vet eller inte vet är inte det enda viktiga. Att vara en god person är också viktigt. Med det sagt är det viktigt att vara medveten om att detta är allas ansvar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.