Infertilitet: Att leva med tomrummet

Infertilitet: Att leva med tomrummet

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2024

Att vara en mor är ett personligt val. Vissa känner aldrig behovet att bli en och bryter den traditionella roll som varje kvinna förväntats anta, fram tills nyligen. Samtidigt finns det även de som inte kan få barn, trots att de vill, vilket kan leda till personlig ångest och känslomässig tomhet. Att hantera utmaningarna med infertilitet är extremt svårt, och endast de som har upplevt dem kan förstå. Vi vet att existerande fertilitetstekniker har gjort stora framsteg, men de är inte alltid effektiva och alla kan inte axla de finansiella utgifterna.

Vi kan heller inte avfärda det faktum att infertilitet även drabbar män; detta lidande har inget kön, ingen ras eller religion, och vi kan alla hamna i samma situation. Att bli far eller mor är en av de största gåvorna vi kan ge varandra; en skatt som innehåller allt vi är och vår kärlek genom att ha någon att utbilda och guida mot lycka och personlig mognad.

Låt oss tala om detta problem genom att fokusera på kvinnan och den smärta som kommer med en dröm om att bli mamma som av olika anledningar inte kan uppfyllas.

Psykologiska implikationer av att inte kunna få barn

Som vi noterade ovan är infertilitet något mycket påfrestande för såväl män som kvinnor. Det kan vara ett par som vill ha barn eller helt enkelt en kvinna som vill ha en egen familj.

Oavsett vad som är fallet är processen med att acceptera att vi inte kommer kunna uppnå detta smärtsam i ordets alla bemärkelser. Experter säger faktiskt att mottagning av nyheter om infertilitet ofta efterföljs av en sorgeprocess:

1. Först kommer ett ögonblick av förvirring eller missförstånd, och det är möjligt att personen kanske inte ens accepterar det. De kanske har vänner som redan har barn eller har en väldigt fruktsam familj där barn aldrig varit något problem. De frågar sig därför varför detta drabbar dem.

2. Ibland måste vi även konfrontera en “social vägg” som inte är till särskilt mycket hjälp under dessa faser. Vi talar inte om ett avfärdande av “infertila” kvinnor, utan om hur man missförstår dem. Det finns stunder när till och med en partner inte förstår den andres smärta, eller så kanske släktingar och vänner försöker trösta oss med “det är okej, ni kommer åtminstone ha er frihet”. Uttryck kan ibland vara förkrossande.

3. Missförstånd följs av vrede där vi söker efter syndabockar, inklusive oss själva. Vad är det med oss som inte fungerar? Är det ett läkemedel? Är det på grund av något jag gjort eller inte gjort?

4. Senare följer sorgen, tårarna och smärtan. Det finns många kvinnor som redan har förberett saker för bebisen de väntade sig; långsiktiga planer de nu måste slå ur hågen.

Sakta och med stöd kan vi komma till en punkt när vi kan utforska de andra alternativen, såsom fertilitetstekniker eller till och med adoption. Vi bör dock inte underskatta den smärtsamma process man genomgår när man blir medveten om att man inte kan få det barn man alltid velat ha; människan vi drömt om att älska och ta hand om.

Kvinna som lider av infertilitet

Hur man hanterar infertilitet

Vi måste vara tydliga med att om den tidigare sorgeprocessen inte avslutas korrekt, och vi inte förstår det faktum att vi inte kan få barn, är det väldigt möjligt att vi hamnar i depression.

Känslan av “misslyckande” sätter dig i ett helt hjälplöst stadium, och den ackompanjerande sänkningen av självförtroendet kan leda till ett depressivt tillstånd.

Hur kan vi hantera denna situation?

Först måste du veta att du inte är ensam. Du kanske har en partner du kan vända dig till och som du också måste ge stöd. Ni kommer bestämma tillsammans huruvida ni ska söka andra alternativ. Om du drömt om att skapa en familj som ensamstående förälder ska du söka stöd hos familj och vänner. De kommer älska och stödja dig, och även leda dig mot andra möjliga alternativ.

Det är möjligt att du aldrig kommer att få uppleva en graviditet. Men detta är ingen anledning att älska dig själv mindre. Avfärda inte dig själv för att din kropp inte kan få barn. Fall aldrig ner i dessa tankar, för det finns andra sätt att uppleva moderskap på, såsom adoption.

Om du dock, av olika anledningar, inte blir en mor finns det många andra tillfällen att ge och motta kärlek. Det finns många personer omkring dig som också behöver dig. Älska dig själv i all din prakt. Omöjligheten att bli mor bör inte bli ett tomrum i ditt liv, för det kan fyllas på många andra sätt. Sök längs andra vägar och lev lyckligt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.